Quản lý và hỗ trợ nhà cung cấp

Trong mục này, bạn có thể tìm hiểu cách xử lý hồ sơ nhà cung cấp và giải quyết các truy vấn và vấn đề thường gặp một cách hiệu quả. Mục này bao gồm các bước quản lý thời điểm thanh toán, phương thức nhận thanh toán và giải quyết mối lo ngại của nhà cung cấp.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí