Hỗ trợ nhà cung cấp bằng Shopify Bill Pay

Việc nắm được cách hỗ trợ các nhà cung cấp khi sử dụng Shopify Bill Pay rất quan trọng. Vì Shopify Bill Pay không cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các nhà cung cấp nên trang này sẽ nhằm mục đích giúp bạn giải quyết các truy vấn và vấn đề thường gặp của nhà cung cấp.

Mối lo ngại về thời điểm thanh toán

Khi nhà cung cấp thắc mắc về các khoản thanh toán bị chậm trễ, bạn cần nắm được thời gian xử lý và nguyên nhân có thể gây trì hoãn.

Tìm hiểu về tình trạng chậm thanh toán

Thời gian để một khoản thanh toán đến tài khoản của nhà cung cấp tùy thuộc vào phương thức thanh toán nhưng cũng có thể có những lưu ý sau:

 • Lịch xử lý: Các khoản thanh toán chỉ được xử lý một lần mỗi ngày trước 11:30 SA ET. Thanh toán được khởi tạo sau thời điểm này sẽ bắt đầu xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Ví dụ: Nếu bạn thực hiện thanh toán vào lúc 1:30 CH ET thứ Hai, thì khoản thanh toán sẽ chưa được xử lý cho đến sáng thứ Ba, dẫn đến nhận thanh toán sớm nhất vào thứ Tư.
 • Kỳ nghỉ lễ liên bang: Kỳ nghỉ liên bang có thể ảnh hưởng đến thời điểm xử lý và nhận thanh toán.
 • Khoản thanh toán ban đầu: Lần đầu tiên bạn thanh toán cho nhà cung cấp có thể gặp tình trạng trì hoãn lâu hơn do quá trình xét duyệt khoản thanh toán.
 • Giao dịch giá trị cao: Khoản thanh toán lớn hơn có thể cần thêm thời gian để xử lý.

Để biết toàn bộ danh sách thời gian chuyển khoản thanh toán, tham khảo phương thức thanh toán của nhà cung cấp.

Sự cố với đường liên kết thanh toán

Đôi khi, nhà cung cấp có thể báo cáo về vấn đề với đường liên kết để chọn phương thức nhận thanh toán mong muốn:

 • Hiệu lực của đường liên kết: Liên kết được gửi cho nhà cung cấp để chọn phương thức thanh toán chỉ có hiệu lực trong vòng 7 ngày. Nếu nhà cung cấp không sử dụng đường liên kết trong khung thời gian này thì khoản thanh toán sẽ tự động bị hủy và hóa đơn liên quan sẽ khôi phục về trạng thái Chưa thanh toán trong tài khoản Shopify Bill Pay của bạn.
 • Gửi lại đường liên kết: Để gửi lại đường liên kết lựa chọn phương thức nhận thanh toán cho nhà cung cấp, bạn phải thực hiện lại quá trình thiết lập thanh toán hóa đơn. Làm theo các bước sau:
  1. Trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Tài chính > Bill Pay.
  2. Chọn Yêu cầu nhà cung cấp lựa chọn (chỉ nhà cung cấp tại Hoa Kỳ) trong quá trình thiết lập thanh toán để tạo đường liên kết mới.

Các kênh liên hệ và hỗ trợ cho nhà cung cấp

Bạn cần là đầu mối liên hệ đầu tiên đối với mọi câu hỏi của nhà cung cấp liên quan đến các khoản thanh toán. Nhà cung cấp không nên liên hệ trực tiếp với Shopify hoặc Melio. Sau đây là cách bạn có thể quản lý việc giao tiếp:

 • Trao đổi trực tiếp: Khuyến khích nhà cung cấp liên hệ trực tiếp với bạn nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến các khoản thanh toán của họ.
 • Bộ phận hỗ trợ của Shopify: Nếu gặp các vấn đề hoặc thắc mắc mà bạn không thể giải quyết, bạn nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí