Shopify Balance

Shopify Balance là tài khoản quản lý tiền cho phép bạn dễ dàng quản lý các khoản thanh toán và giao dịch của cửa hàng từ một nơi duy nhất. Bạn cũng có thể được hoàn tiền và nhận được các ưu đãi từ đối tác khi sử dụng thẻ Shopify Balance.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí