Ứng dụng di động Shopify Balance

Ứng dụng di động Shopify Balance cho phép bạn truy cập tài khoản Shopify Balance của mình từ thiết bị di động iOS hoặc Android.

Tính năng của ứng dụng di động Shopify Balance

Bạn có thể thực hiện những thao tác chính sau bằng ứng dụng Shopify Balance trên thiết bị di động:

Yêu cầu khi dùng ứng dụng di động Shopify Balance

Để dùng ứng dụng di động Shopify Balance, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Bạn cần liên kết một tài khoản Shopify Balance đang hoạt động với cửa hàng của mình.
  • Bạn cần có thiết bị di động iOS hoặc Android. Ứng dụng di động Shopify Balance không tương thích với thiết bị máy tính bảng.

Cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng Shopify Balance trên thiết bị di động

Bạn có thể cài đặt ứng dụng Shopify Balance vào thiết bị di động iOS hoặc Android.

Bước:

  1. Cài đặt Shopify Balance trên một trong các thiết bị di động sau:

  2. Mở ứng dụng Balance, sau đó chạm vào Đăng nhập.

  3. Đăng nhập bằng thông tin xác thực tài khoản Shopify của bạn.

  4. Không bắt buộc: Nếu bạn có nhiều cửa hàng Shopify liên kết với tài khoản Shopify, hãy chọn cửa hàng bạn muốn truy cập.

Gỡ cài đặt ứng dụng Shopify Balance khỏi thiết bị di động

Nếu quyết định gỡ ứng dụng Shopify Balance khỏi thiết bị di động, bạn có thể làm theo các bước dành cho loại thiết bị của mình để gỡ cài đặt ứng dụng khỏi thiết bị di động:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí