Ứng dụng di động Shopify Balance

Ứng dụng di động Shopify Balance cho phép bạn truy cập tài khoản Shopify Balance của mình từ thiết bị di động iOS hoặc Android. Bạn có thể thực hiện những thao tác sau bằng ứng dụng Shopify Balance trên thiết bị di động:

Ví dụ về ứng dụng di động Shopify Balance

Những yêu cầu khi dùng ứng dụng di động Shopify Balance

Để dùng ứng dụng di động Shopify Balance, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Bạn cần có tài khoản Shopify Balance đang hoạt động trong cửa hàng.
  • Bạn cần có thiết bị di động iOS hoặc Android. Ứng dụng di động Shopify Balance không tương thích với thiết bị máy tính bảng.

Cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng Shopify Balance trên thiết bị di động

Bạn có thể cài đặt ứng dụng Shopify Balance vào thiết bị di động iOS hoặc Android.

Bước:

  1. Cài đặt Shopify Balance trên một trong các thiết bị di động sau:

  2. Mở ứng dụng Balance, sau đó chạm vào Đăng nhập.

  3. Đăng nhập bằng thông tin xác thực tài khoản Shopify của bạn.

  4. Không bắt buộc: Nếu bạn có nhiều cửa hàng Shopify liên kết với tài khoản Shopify, hãy chọn cửa hàng bạn muốn truy cập.

Gỡ cài đặt ứng dụng Shopify Balance khỏi thiết bị di động của bạn

Nếu không muốn sử dụng ứng dụng Shopify Balance nữa thì bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng này khỏi thiết bị di động.

Để gỡ cài đặt ứng dụng khỏi thiết bị di động, tham khảo:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí