Quản lý thẻ Shopify Balance

Bạn có thể dùng thẻ Shopify Balance làm công cụ quản lý chi phí kinh doanh. Bạn có thể xem và quản lý chi tiết thẻ Shopify Balance bằng cách vào Tài chính > Balance rồi nhấp vào thẻ vật lý hoặc phi vật lý.

Số lượng thẻ Shopify Balance vật lý hoặc phi vật lý bạn có thể có

Sau khi bạn hoàn tất thiết lập tài khoản Shopify Balance, thẻ phi vật lý của bạn sẽ được tự động kích hoạt. Mỗi cửa hàng chỉ được có một thẻ phi vật lý và một thẻ vật lý. Nếu đã định cấu hình nhiều tài khoản cho Balance thì bạn chỉ có thể nhận một thẻ cho tài khoản chính.

Phí thẻ Shopify Balance

Shopify không tính bất kỳ khoản phí nào khi bạn sử dụng thẻ Balance. Tuy nhiên, nhà cung cấp ATM có thể thu phí. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cước phí trong Điều khoản dịch vụ.

Xem thông tin thẻ

Bạn có thể xem thông tin về thẻ ảo hoặc thẻ thực, ví dụ như số thẻ hoặc thông tin chủ thẻ.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Liên kết thẻ Shopify Balance với Apple Pay hoặc Google Pay

Bạn có thể thêm thẻ Shopify Balance vật lý hoặc phi vật lý vào ví Apple Pay hoặc Google Pay.

Cập nhật thông tin chủ thẻ

Trên tài khoản Shopify Balance, bạn có thể cập nhật thông tin chủ thẻ Shopify Balance của mình, bao gồm địa chỉ thanh toán và số điện thoại.

Nếu bạn có thẻ thực cũng như thẻ ảo, mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ áp dụng cho cả hai thẻ.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

  2. Chọn tài khoản chính.

  3. Trong mục Thẻ Balance của bạn, nhấp vào thẻ ảo hoặc thẻ thực.

  4. Nhấp vào Xem thông tin chủ thẻ.

  5. Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi địa chỉ thanh toán hoặc số điện thoại di động.

Đặt thẻ Shopify Balance làm phương thức thanh toán chính

Bạn có thể sử dụng thẻ Shopify Balance vật lý hoặc phi vật lý để thanh toán hóa đơn và giao dịch mua hàng trên Shopify.

Nếu sử dụng thẻ Shopify Balance phi vật lý thì bạn sẽ không cần nhập bất kỳ thông tin chi tiết thẻ nào. Thay vào đó, hãy chọn thẻ Shopify Balance phi vật lý làm phương thức thanh toán ưu tiên.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.
  2. Nhấp vào nút ... bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn thay đổi, rồi nhấp vào Thay thế.
  3. Nhập thông tin bắt buộc.
  4. Nhấp vào Replace credit card (Thay thế thẻ tín dụng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí