Quản lý thẻ Shopify Balance sắp hết hạn

Tất cả thẻ Shopify Balance, bất kể là vật lý hay phi vật lý, đều có ngày hết hạn. Nghiên cứu quy trình gia hạn thẻ Shopify Balance để đảm bảo giao dịch trơn tru và hoạt động kinh doanh luôn ổn định.

Những thay đổi đối với thẻ Shopify Balance khi gia hạn

Khi gia hạn thẻ Shopify Balance, số thẻ sẽ giữ nguyên nhưng ngày hết hạn và mã bảo mật sẽ thay đổi. Đảm bảo cập nhật mọi khoản thanh toán định kỳ hoặc dữ liệu thẻ đã lưu với thông tin mới để tránh làm gián đoạn quá trình xử lý thanh toán.

Thông báo và lời nhắc

Để giúp bạn luôn nhớ về thẻ sắp hết hạn, bạn sẽ nhận được thông báo qua email 60 ngày trước khi thẻ Shopify Balance vật lý hoặc phi vật lý của mình hết hạn. Ngoài ra, trên trang quản trị Shopify, bạn sẽ nhận được thông báo rằng thẻ Shopify Balance của bạn sắp hết hạn. Những thông báo này hiển thị tại nhiều khu vực trong mục Balance của trang quản trị Shopify.

Thay thẻ Shopify Balance phi vật lý

Nếu bạn có thẻ Shopify Balance phi vật lý sắp hết hạn, thẻ này sẽ được tự động thay thế 45 ngày trước ngày hết hạn, tức là 15 ngày sau thông báo ban đầu bạn nhận được. Quy trình thay thế này diễn ra tức thì, nghĩa là thẻ phi vật lý mới của bạn sẽ được kích hoạt và sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức.

Bạn cũng có thể yêu cầu thay thế thẻ phi vật lý theo cách thủ công sau 60 ngày, nhưng 45 ngày trước khi hết hạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.
 2. Chọn tài khoản chính.
 3. Trong mục Thẻ Balance, chọn thẻ phi vật lý sắp hết hạn.
 4. Nhấp vào nút ... > Thay thế.
 5. Trong hộp thoại Thay thẻ Shopify Balance phi vật lý, nhấp vào Thay thẻ.

Thẻ phi vật lý mới sẽ sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức và bạn sẽ nhận được email xác nhận thay thẻ. Bạn có thể cần cập nhật ngày hết hạn và mã bảo mật cho mọi khoản thanh toán định kỳ liên kết với thẻ Shopify Balance phi vật lý.

Thay thẻ Shopify Balance vật lý

Để thay thẻ Shopify Balance vật lý, thẻ mới sẽ được gửi đến địa chỉ đã lưu, chính là địa chỉ thanh toán của bạn. Thẻ thay thế được tự động gửi cho bạn 45 ngày trước ngày hết hạn của thẻ hiện tại. Trong thời gian này, bạn có 15 ngày để cập nhật địa chỉ nếu cần. Nếu không thực hiện thao tác nào, quá trình vận chuyển sẽ tự động bắt đầu.

Trong suốt quá trình thay thẻ, bạn sẽ nhận được thông tin qua email liên quan đến việc vận chuyển và ngày đến nơi của thẻ Shopify Balance vật lý mới. Bạn có thể tiếp tục sử dụng thẻ hết hạn cho đến khi kích hoạt thẻ vật lý, hoặc cho đến ngày hết hạn.

Thay đổi địa chỉ gửi thẻ Shopify Balance vật lý thay thế đến

 1. Trong thông báo qua email hoặc biểu ngữ hiển thị trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Thay đổi địa chỉ.
 2. Xem lại chi tiết vận chuyển, sau đó nhấp vào Xác nhận địa chỉ.

Đẩy nhanh quá trình thay thẻ Shopify Balance vật lý

 1. Trong thông báo qua email hoặc biểu ngữ hiển thị trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Gửi thẻ thay thế ngay.
 2. Cập nhật địa chỉ giao hàng, rồi nhấp vào Tiếp.
 3. Xem lại chi tiết vận chuyển, sau đó nhấp vào Xác nhận địa chỉ.

Một số sự kiện sẽ bắt đầu ngay quá trình gửi thẻ mới đến địa chỉ của bạn. Vì vậy, bạn không thể thay đổi địa chỉ giao hàng cho lô hàng của thẻ sau khi một trong những sự kiện sau diễn ra:

 • Nhấp vào Lưu sau khi chỉnh sửa địa chỉ giao hàng.
 • Nhấp vào Gửi thẻ thay thế ngay sau khi yêu cầu thẻ mới.
 • Còn 45 ngày trước khi thẻ hiện tại của bạn hết hạn.

Nếu địa chỉ không chính xác thì bạn cần hủy và thay thế thẻ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí