Yêu cầu về tư cách hợp lệ để sử dụng Shopify Balance

Shopify Balance là thẻ thương mại chỉ dành cho một số thương nhân nhất định. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ tự động nhận được tài khoản Balance và thẻ chi tiêu khi kích hoạt Shopify Payments lần đầu tiên.

Điều kiện mở tài khoản Shopify Balance

Tài khoản Shopify Balance không khả dụng cho tất cả thương nhân. Để mở tài khoản Shopify Balance, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn phải có Số an sinh xã hội (SSN) hợp lệ tại Hoa Kỳ.
 • Chủ cửa hàng phải có địa chỉ cá nhân thực tế tại Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico (các vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ không được hỗ trợ).
 • Cửa hàng phải có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico (các vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ không được hỗ trợ).
 • Chỉ một chủ sở hữu tài khoản được phép sử dụng Shopify Payments và doanh nghiệp phải do một chủ sở hữu duy nhất vận hành. Yêu cầu này không giới hạn tư cách hợp lệ hoàn toàn ở hộ kinh doanh cá thể.
 • Bải phải thiết lập hoặc kích hoạt Shopify Payments khi đăng ký Shopify Balance.
 • Bạn phải kích hoạt xác thực hai bước.
 • Bạn phải dùng gói Shopify bất kỳ ngoại trừ Shopify Plus.
 • Doanh nghiệp của bạn không được thuộc danh mục doanh nghiệp bị cấm được nêu trong chính sách Doanh nghiệp bị cấm và hạn chế của Stripe.

Yêu cầu khi sử dụng thẻ Shopify Balance

Vì Shopify Balance là thẻ thương mại nên bạn chỉ có thể sử dụng thẻ này cho mục đích kinh doanh. Việc sử dụng thẻ Shopify Balance cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình có thể dẫn đến chấm dứt tài khoản Shopify Balance ngay lập tức.

Số tiền chuyển hoặc số tiền trả nợ cho Shopify Capital

Vì tài khoản Shopify Balance của bạn được kết nối với tài khoản Shopify Payments nên tất cả giao dịch chuyển tiền hoặc trả nợ của Shopify Capital mà bạn cần thanh toán cũng sẽ được rút từ tài khoản Shopify Balance. Nếu bạn có vốn tài chính nhận được qua Shopify Capital, hãy đảm bảo rằng bạn có tiền trong tài khoản để thanh toán giao dịch chuyển tiền hoặc trả nợ bằng cách chuyển tiền sang Shopify Balance hoặc thay đổi tài khoản quyết toán.

Thiết lập tài khoản Shopify Balance

Nếu bạn đủ điều kiện sử dụng tài khoản Shopify Balance và chưa kích hoạt Shopify Payments, bạn sẽ tự động nhận được tài khoản Balance và thẻ chi tiêu khi kích hoạt Shopify Payments lần đầu tiên.

Nếu bạn đủ điều kiện sử dụng tài khoản Shopify Balance và đã đang sử dụng Shopify Payments, bạn cần thiết lập tài khoản Balance.

Sau khi được thiết lập, tài khoản Shopify Balance của bạn sẽ trở thành tài khoản kết nối với tài khoản Shopify Payments. Các khoản quyết toán sẽ được gửi vào tài khoản Shopify Balance chính của bạn, bao gồm mọi khoản vốn tài chính bạn nhận được qua Shopify Capital.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Open account (Mở tài khoản).

 3. Xem lại thông tin Shopify Payments, sau đó nhấp vào Xác nhận.

 4. Nhập số SSN và số điện thoại di động của bạn, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 5. Chọn ô để xác nhận rằng bạn đồng ý với Thỏa thuận tài khoản Shopify Balance và Thỏa thuận thẻ Shopify Balance, bao gồm chính sách quyền riêng tư của đối tác tổ chức tài chính và thông tin công khai E-SIGN, sau đó nhấp vào Mở tài khoản.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí