Wymagania kwalifikacyjne dotyczące Shopify Balance

Shopify Balance to karta komercyjna dostępna tylko dla wybranych sprzedawców. Jeśli spełniasz wymagania kwalifikacyjne, automatycznie otrzymasz konto Balance i kartę na wydatki podczas pierwszej aktywacji usługi Shopify Payments.

Wymagania dotyczące konta Shopify Balance

Konta Shopify Balance nie są udostępniane wszystkim sprzedawcom. Aby założyć konto Shopify Balance, musisz spełniać następujące wymagania:

 • Wymagany jest ważny numer SSN (numer ubezpieczenia społecznego w USA).
 • Właściciel sklepu musi posiadać fizyczny adres zamieszkania w Stanach Zjednoczonych lub Portoryko (inne terytoria Stanów Zjednoczonych nie są obsługiwane).
 • Twój sklep musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub Portoryko (inne terytoria Stanów Zjednoczonych nie są obsługiwane).
 • Konto Shopify Payments może mieć tylko jednego właściciela, a firma musi być prowadzona przez jedną osobę. Wymóg ten nie oznacza, że kryteria kwalifikacyjne może spełnić tylko jednoosobowa działalność gospodarcza.
 • Usługa Shopify Payments musi zostać skonfigurowana lub aktywowana podczas rejestracji w Shopify Balance.
 • Musisz mieć aktywowane uwierzytelnianie dwuetapowe.
 • Musisz korzystać z dowolnego planu Shopify z wyjątkiem Shopify Plus.
 • Twoja firma nie może prowadzić zabronionej działalności opisanej w polityce Stripe w sekcji Rodzaje działalności, które są zabronione lub podlegają ograniczeniom.

Wymagania dotyczące korzystania z karty Shopify Balance

Ponieważ Shopify Balance jest kartą komercyjną, można jej używać tylko do celów biznesowych. Wykorzystanie karty Shopify Balance do celów osobistych, rodzinnych lub gospodarstwa domowego może spowodować natychmiastowe zamknięcie konta Shopify Balance konta.

Zwrot lub spłaty Shopify Capital

Ponieważ konto Shopify Balance jest połączone z Twoim kontem Shopify Payments, wszelkie zwroty lub spłaty Shopify Capital, których musisz dokonać, są również wypłacane z konta Shopify Balance. Jeśli korzystasz z finansowania w ramach programu Shopify Capital, zapewnij środki na swoim koncie umożliwiające dokonanie zwrotów lub spłat, przelewając środki na konto Shopify Balance lub zmieniając konto dla wypłat.

Konfigurowanie konta Shopify Balance

Jeśli spełniasz wymagania kwalifikacyjne dotyczące korzystania z konta Shopify Balance, ale nie masz jeszcze aktywowanej usługi Shopify Payments, automatycznie otrzymasz konto Balance i kartę na wydatki podczas pierwszej aktywacji usługi Shopify Payments.

Jeśli kwalifikujesz się do korzystania z konta Shopify Balance i już korzystasz z Shopify Payments, musisz skonfigurować swoje konto Balance.

Po skonfigurowaniu konta Shopify Balance zostaje ono podłączone do Twojego konta Shopify Payments. Wypłaty będą wpłacane na Twoje główne konto Shopify Balance. Dotyczy to również wszelkich środków otrzymywanych w ramach Shopify Capital.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij opcję Otwórz konto.

 3. Sprawdź informacje dotyczące Shopify Payments, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

 4. Wprowadź swój numer SSN i numer telefonu komórkowego, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

 5. Zaznacz pole, aby potwierdzić, że akceptujesz warunki Umowy dotyczącej konta Shopify Balance oraz Umowy dotyczącej karty Shopify Balance, w tym politykę prywatności partnerów będących instytucjami finansowymi i oświadczenie dotyczące podpisu elektronicznego, a następnie kliknij opcję Otwórz konto.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo