Behörighetskrav för Shopify Balance

Shopify Balance är ett företagskort som endast är tillgängligt för utvalda handlare. Om du är berättigad så får du automatiskt ett Balance-konto och ett utgiftskort när du aktiverar Shopify Payments för första gången.

Krav för Shopify Balance-kontot

Shopify Balance-konton är inte tillgängliga för alla handlare. Om du vill öppna ett Shopify Balance-konto så måste du uppfylla följande krav:

 • Ett giltigt amerikanskt personnummer (SSN) krävs.
 • Butiksägaren måste ha en fysisk personlig adress i USA eller Puerto Rico (andra amerikanska territorier stöds inte).
 • Din butik måste vara belägen i USA eller Puerto Rico (andra amerikanska territorier stöds inte).
 • Endast en kontoägare är tillåten för Shopify Payments och verksamheten måste drivas av en enda ägare. Detta krav begränsar inte behörigheten enbart till enskilda firmor.
 • Shopify Payments måste konfigureras eller aktiveras när du registrerar dig för Shopify Balance.
 • Du måste ha aktiverat tvåstegsautentisering.
 • Du måste ha en Shopify-plan. Vilken som helst, med undantag för Shopify Plus, går bra.
 • Ditt företag får inte omfattas av kategorin för förbjudna verksamheter i enlighet med vad som beskrivs i Stripes policy gällande Förbjudna och begränsade verksamheter.

Användarkrav för Shopify Balance-kort

Eftersom Shopify Balance är ett företagskort kan du bara använda kortet för affärsändamål. All användning av Shopify Balance-kortet för personliga ändamål, familje- eller hushållsändamål kan leda till att ditt Shopify Balance-konto sägs upp omedelbart.

Shopify Capital-överföringar eller -återbetalningar

Eftersom ditt Shopify Balance-konto är anslutet till ditt Shopify Payments-konto så dras alla eventuella Shopify Capital-överföringar eller -återbetalningar som du behöver betala, från Shopify Balance. Om du har finansiering via Shopify Capital ska du se till att det finns pengar på ditt konto för att betala för överföringar eller återbetalningar genom att antingen överföra pengar till Shopify Balance eller ändra ditt utbetalningskonto.

Konfigurera ditt Shopify Balance-konto

Om du är berättigad till ett Shopify Balance-konto och du inte har aktiverat Shopify Payments ännu kommer du automatiskt att få ett Balance-konto och ett utgiftskort när du aktiverar Shopify Payments för första gången.

Om du är berättigad till ett Shopify Balance-konto och du redan använder Shopify Payments så måste du konfigurera ditt Balance-konto.

När ditt Shopify Balance-konto har konfigurerats blir detta det konto som ansluts till ditt Shopify Payments-konto. Dina utbetalningar kommer att sättas in på ditt primära Shopify Balance-konto, inklusive eventuell finansiering som du får via Shopify Capital.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

 2. Klicka på Öppna konto.

 3. Granska din Shopify Payments-information och klicka sedan på Bekräfta.

 4. Ange ditt SSN och mobilnummer och klicka sedan på Bekräfta.

 5. Markera rutan för att bekräfta att du samtycker till Shopify Balance-kontoavtalet och Shopify Balance-kortavtalet, inklusive integritetspolicyer för finansinstitutspartners och upplysning om e-signatur, och klicka sedan på Öppna konto.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis