Shopify Capital

Kontantförskott och lån erbjuds berättigade företag via Shopify Capital. Du kan kontrollera din behörighet direkt från Capital-sidan i din Shopify-administratör.

Om din butik är berättigad till att ansöka om finansiering via Shopify Capital får du ett e-postmeddelande från Shopify Capital och ett meddelande på startsidan i din Shopify-admin. Om du inte får ett e-postmeddelande eller meddelande från Shopify Capital är din butik för närvarande inte berättigad till att ansöka om finansiering via Shopify Capital.

När du klickar för att välja ett finansieringsbelopp och begär finansiering startar processen för att godkänna finansiering. Om finansieringen godkänns får du beloppet insatt på ditt företagskonto.

Det kan vara värdefullt att läsa vår ordlista över termer innan du läser om finansieringsalternativen som stöds av Shopify Capital.

Behörighet till finansiering genom Shopify Capital

Om du är berättigad till att ansöka om finansiering genom Shopify Capital så får du ett e-postmeddelande och ser ett meddelande på Startsidan för din Shopify-admin, där du blir inbjuden att granska dina tillgängliga finansieringsalternativ.

Om du inte får en inbjudan till att se dina finansieringsalternativ så är du för tillfället inte berättigad till att ansöka om finansiering från Shopify Capital.

Granskning eller avslag, förfrågningar om Shopify Capital-finansiering

Shopify Capitals garantiprocess har två olika förlopp. Under det första steget identifierar Shopify Capital din butik som potentiellt berättigad till förkvalificering av finansiering. Under det andra steget tittar Shopify Capital-teamet på din butiks ansökan och bekräftar om din butik är berättigad till att få den finansiering som begärts.

Granskning av finansieringsbeloppet

Under det andra steget i garantiprocessen, om Shopify Capital-teamet anser att din butik inte är berättigad till den begärda finansieringen, kan de revidera de förkvalificerade beloppen till ett belopp som din butik är berättigad till att få.

Avslag på finansieringsförfrågan

Under det andra steget i garantiprocessen kommer din finansieringsbegäran avslås om Shopify Capital-teamet anser att din butik inte är berättigad till finansiering för stunden. Om din butik blir berättigad i framtiden kommer du att bjudas in att se tillgängliga finansieringsalternativ igen.

Shopify Capital och Shopify Payments

Shopify Capital är tillgängligt för behöriga handlare som använder Shopify Payments samt behöriga handlare som använder betalnings-gateways från tredje part. Vi uppmanar dig att använda Shopify Payments eftersom det är en produkt från första part som är utformad för att hjälpa dig att lyckas genom att ge dig en översikt över dina resultat, dina egna analyser och åtkomst till andra finansiella lösningar från Shopify.

Om du använder Shopify Payments när du får finansiering genom Shopify Capital så kan du inte inaktivera Shopify Payments förrän den totala skulden har återbetalats till fullo. Om du försöker inaktivera Shopify Payments efter att du har ingått ett finansieringsavtal med Shopify Capital så kommer meddelandet Kan inte inaktivera Shopify Payments att visas. Du kan inaktivera Shopify Payments det när det totala beloppet har återbetalats till fullo.

Du kan fortfarande ändra företagets bankkonto som är kopplat till din Shopify-payments. Detta gör du i din Shopify-admin från Inställningar > Betalningsleverantörer. Detta ändrar det företagsbankkonto där dina Shopify Payments-utbetalningar sätts in, samt där dina återbetalningar till Shopify Capital dras. Återbetalningarna och utbetalningarna kan inte göras från separata konton.

Shopify Capital och betalningsleverantörer från tredje part

Om du använder en betalningsleverantör från tredje part kan du när som helst ändra din bankinformation genom att klicka på Ändra bankkonto på inställningssidan Kapital i din Shopify-admin.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis