Lär dig mer om Shopify Capital-lån och återbetalning för handlare i USA

Shopify Capital erbjuder Shopify-handlare i USA möjligheten att ansöka om lån. Shopify Capital tillhandahåller dessa lån, även kallade lånebelopp som klumpsummor i utbyte mot en fast lånekostnad som motsvarar finansieringskostnaden. Som handlare är du ansvarig för att betala det totala betalningsbeloppet, vilket inkluderar lånebeloppet och finansieringskostnaden. Lånebeloppet kommer att sättas in på ditt företagsbankkonto och du kommer att betala tillbaka det genom en procentandel av din dagliga försäljning, även kallad dagliga betalningsprocent, tills det totala betalningsbeloppet är betalt till fullo. Det specifika totala betalningsbeloppet och den dagliga betalningsprocenten beror på din riskprofil. WebBank utfärdar alla lån via Shopify Capital.

Be om ett lån

Om du är berättigad till att ansöka om ett lån kan du se dina finansieringsalternativ och ansöka om ett lån direkt på sidan Capital i din Shopify-administratör. Finansiering är inte garanterad, och ett erbjudande om att ansöka kan upphöra när som helst.

Det finns tre tillgängliga finansieringsalternativ, alla med sina villkor. Villkoren inkluderar lånebeloppet eller det mottagna beloppet, det totala betalningsbeloppet eller det totala skuldbeloppet och den dagliga återbetalningstakten som kommer att dras av från din dagliga försäljning och återbetalas till Shopify Capital. Du kan granska dessa villkor och välja det alternativ som passar dina behov.

När du har ansöker om ett lån granskas din förfrågan inom 1–3 arbetsdagar, men det kan ta längre tid i vissa fall. Om din förfrågan godkänns överförs lånebeloppet till ditt företagsbankkonto.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Capital.
 2. Granska villkoren för de tillgängliga finansieringsalternativen och klicka sedan på Ansök nu under alternativet du vill ansöka om.
 3. Verifiera din identitet och dina företagsuppgifter för Shopify Capital.
 4. Klicka på Låneavtal för handlare i dialogrutan Granska lånevillkor och skicka in din ansökan, och granska sedan avtalsvillkoren noggrant innan du skickar in din ansökan.
 5. Valfritt: Om du vill ändra din betalningsleverantör till Shopify Payments väljer du Ändra min betalningsleverantör till Shopify Payments. Om du byter till Shopify Payments kan det ta mer än fem arbetsdagar att godkänna din förfrågan.
 6. Klicka på Skicka in ansökan. Du kan bli ombedd att verifiera dina uppgifter för Shopify Capital, även om du tidigare har fått finansiering genom Shopify Capital.

När du har tagit emot lånet börjar den dagliga återbetalningen som baseras på din butiks dagliga försäljning inom två arbetsdagar.

Spåra låneåterbetalningar

Du kan hålla koll på återstående saldo för ditt totala betalningsbelopp på Capital-sidan i ditt Shopify-administratörskonto under Shopify Capital efter att du har mottagit lånet.

Du kan se följande återbetalningsinformation från Kapitalsidan:

 • Det återstående saldot för det totala betalningsbeloppet.
 • Beloppet av det totala betalningsbeloppet som har återbetalats.
 • Överföringshistorik för återbetalningar.

I rapporten med all transaktionshistorik visar kolumnen Omsättning varje dags försäljningsintäkter, och kolumnen Belopp visar hur stor del av den intäkten som betalas tillbaka till Shopify Capital.

Ladda ner saldoutdrag

Du kan hämta ett saldoutdrag från sidan Capital i din Shopify-admin. Du kan använda saldoutdraget för att visa din bank att du inte längre har någon skuld samt vad ditt nuvarande saldo är.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Capital.
 2. Klicka på Visa alla transaktioner.
 3. Klicka på Exportera och sedan på Saldoutdrag.
 4. Spara saldoutdraget på din enhet.

Återbetala återstående saldo

Du kan återbetala alla belopp över 1 USD av ditt lån eller hela det återstående saldot i en klumpsumma. Betalningen debiteras från det företagskonto som är kopplat till ditt Shopify-konto. Finansieringskostnaderna minskar inte när du betalar hela ditt saldo, och betalningen garanterar inte behörighet till ytterligare finansiering.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Capital.
 2. Klicka på Gör en betalning.
 3. Välj det belopp du vill betala:

  • Om du vill göra en manuell betalning anger du beloppet i fältet Anpassat belopp.
  • Klicka på Hela återstående saldot för att betala hela beloppet.
 4. Klicka på Nästa steg och granska beloppet som ska återbetalas.

 5. Klicka på Gör en betalning.

Du får ett bekräftelsemejl när din återbetalning är klar.

Beräkna din låneåterbetalning

För att beräkna det belopp som ska återbetalas till Shopify Capital varje dag tillämpas den dagliga återbetalningsräntan för butikens dagliga försäljningsintäkter. Om det inte görs någon försäljning en viss dag kommer det inte att dras av för någon återbetalning den dagen.

Vid beräkning av återbetalningsbeloppet inkluderas alla ordrar markerade som betalda den dagen i butikens dagliga försäljningsintäkter, oavsett vem som har lagt ordern, metoden för betalningshantering eller om ordern senare betalades tillbaka eller annullerades. De enda ordrarna som inte inkluderas är testordrar som gjordes när Shopify Payments var i testläge. Om en order gjordes utan aktiverat testläge kommer ordern att inkluderas i butikens försäljningsintäkter när dagens återbetalning beräknas.

Minimibetalningar

En ny policy implementeras med start den 1 februari 2024 vilken innebär att nya Shopify Captial-lån ska inkludera två trösklar för minimibetalning. Denna förändring har lagts till i villkoren för nya Capital-lån. Som ett led i den nya policyn kommer Shopify Capital att genomföra utvärderingar efter sex respektive tolv månader av låneperioden för att avgöra om trösklarna för minimibetalning har uppfyllts. Dessa utvärderingar är viktiga för att säkerställa att du är på väg mot att betala ditt lån.

Minimiåterbetalning är 30 % av det totala lånet efter sex månader och 60 % av det totala betalningsbeloppet efter tolv månader. Dessa betalningar baseras på en procentandel av din dagliga försäljning, kallad daglig betalningsprocent. Dessa minimibetalningar är till för att hjälpa dig på vägen mot din låneåterbetalning.

Om du inte lyckas uppnå tröskeln för minimibetalning under dessa utvärderingstillfällen kan det leda till ett förtida avslut av ditt låneavtal. Se dina låneavtal för ytterligare uppgifter om vad som kan hända om du missar dina minimibetalningar och förtida avslut.

Tidsram för låneåterbetalning

En ny policy för nya Shopify Captial-lån implementeras med start den 1 februari 2024. Som ett led i denna policy har du maximalt 18 månader att helt återbetala lånet innan det ses som utebliven betalning. Detta innebär att du fullt ut måste ha återbetalat lånet inom 18 månader från datumet du tog lånet. Denna 18-månadersperiod kallas för lånets period.

Låneåterbetalningens tidsram på 18 månader ger dig ett tydlig deadline att arbeta mot. Det är viktigt att du hanterar dina finanser och gör regelbundna betalningar för att säkerställa att du möter låneavtalets deadline.

Be om ett till lån

När du har fått ett lån kan det hända att du vill ansöka om ett till lån för att få mer finansiellt stöd.

Om du är berättigad till att ansöka om ett nytt lån och du har återbetalat minst 65 % av ditt aktiva lån visas nya finansieringsalternativ på Capital-sidan i din Shopify-admin.

Om du ansöker om ett andra lån och får det godkänt sätts pengarna in på ditt bankkonto inom 2–5 arbetsdagar. Återbetalningen för ditt andra lån börjar när du har betalat tillbaka hela det första lånet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis