Behörighet till finansiering genom Shopify Capital

Du kan kontrollera om ditt företag är berättigat till finansiering från Capital-sidan i din Shopify-admin. Du måste vara butiksägare för att ansöka om finansiering via Shopify Capital.

Om din butik är berättigad till att ansöka om finansiering via Shopify Capital får du ett e-postmeddelande från Shopify Capital och ett meddelande på startsidan i din Shopify-admin. Om du inte får ett e-postmeddelande eller meddelande från Shopify Capital är din butik för närvarande inte berättigad till att ansöka om finansiering via Shopify Capital.

Shopify Capitals tillgänglighet

Finansiering via Shopify Capital är tillgänglig i utvalda länder och finansieringsalternativen varierar beroende på din företagsplats.

Granska följande tabell för att lära dig mer om tillgängliga länder och finansieringsalternativ:

Berättigande till Shopify Capital
Företagets plats Tillgängliga finansieringsalternativ
Australien Lån
Kanada Förskottsbetalning för handlare
Storbritannien Förskottsbetalning för handlare
USA Lån

Shopify Capitals finansieringsförfrågan, garantiprocess

Din behörighet till förfrågan om Shopify Capital-finansiering och förkvalificerat belopp bestäms av din försäljningshistorik inom Shopify och ditt engagemang i Shopify-plattformen. En personlig kreditkontroll krävs inte när du ansöker om finansiering via Shopify Capital, men i vissa fall kan din företagskredithistorik granskas.

Shopify Capitals garantiprocess baseras på en rad olika faktorer, inklusive din försäljning, betalningstvister och chargebacks, ditt engagemang på Shopify-plattformen och din butik, köparens engagemang och misslyckade faktureringsförsök. Om du inte får ett erbjudande är din butik för närvarande inte berättigad för att ansöka om finansiering via Shopify Capital. Om du blir berättigad till finansiering får du ett meddelande på startsidan i din Shopify-admin och du får ett e-postmeddelande.

Shopify Capitals garantiprocess har två olika förlopp:

  • Under det första steget identifierar Shopify Capital din butik som potentiellt berättigad till att förkvalificera sig för att ansöka om finansiering.
  • Under det andra steget granskar Shopify Capital-teamet din butiks ansökan och bekräftar om din butik är berättigad till att få den finansiering som begärts.

Granskning av finansieringsbeloppet

Under det andra steget i garantiprocessen, efter att du har skickat in en finansieringsansökan, kan Shopify Capital-teamet fastställa att din butik inte är berättigad till att få den begärda finansieringen. De kan komma att revidera de förkvalificerade beloppen till ett belopp som din butik är berättigad till att få.

Avslag på finansieringsförfrågan

Under det andra steget i garantiprocessen, om Shopify Capital-teamet anser att din butik inte är berättigad till finansiering just nu, avvisas din finansieringsförfrågan. Om din butik blir berättigad i framtiden kommer du att bjudas in att se tillgängliga alternativ för att ansöka om finansiering igen.

Shopify Capital och betalningsleverantörer

Shopify Capital är tillgängligt för berättigade handlare som använder Shopify Payments samt berättigade handlare som använder tredje-parts betalningsleverantörer. Om du är berättigad kan du få ett erbjudande om att ansöka om Shopify Capital men beroende på vilket land du befinner dig kan du behöva aktivera Shopify Payments för att få finansiering.

Om du använder Shopify Payments kan det hända att du inte kan byta din primära betalnings-gateway till en tredje betalningsleverantör förrän du har betalat tillbaka finansieringen som erhållits från Shopify Capital. Om du använder en betalningsleverantör från tredje part kan du när som helst ändra din gateway-leverantör.

Om du använder Shopify Payments eller en betalningsleverantör från tredje part kan du alltid ändra din bankinformation genom att klicka på Ändra bankkonto på sidan Capital-inställningar i din Shopify-admin.

Shopify Capital och Shopify Payments

Alternativen för att hantera ditt Shopify Payments-konto ändras när ditt företag har fått finansiering från Shopify Capital.

Inaktivera Shopify Payments

Om du använder Shopify Payments när du får finansiering genom Shopify Capital så kan du inte inaktivera Shopify Payments förrän den totala skulden har återbetalats till fullo. Om du försöker inaktivera Shopify Payments efter att du har ingått ett finansieringsavtal med Shopify Capital kommer meddelandet Kan inte inaktivera Shopify Payments att visas. Du kan inaktivera Shopify Payments det när det totala beloppet har återbetalats till fullo.

Ändra ditt bankkonto för Shopify Payments

Beroende på ditt land kan du fortfarande ändra företagets bankkonto som är kopplat till ditt Shopify Payments. Detta gör du i din Shopify-admin från Inställningar > Betalningsleverantörer. Detta ändrar det företagsbankkonto där dina Shopify Payments-utbetalningar sätts in, samt där dina återbetalningar till Shopify Capital dras. Återbetalningarna och utbetalningarna kan inte göras från separata konton.

Återbetalningar som redan har schemalagts debiteras fortfarande med hjälp av informationen om det gamla företagsbankkontot eftersom de redan har skickats in för överföring. Nya återbetalningar som genereras efter att du byter bankkonto kommer från det nya kontot. Beroende på ditt land kan du behöva godkänna återbetalning från det nya bankkontot.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis