Kwalifikowalność do finansowania w ramach programu Shopify Capital

Możesz sprawdzić, czy Twoja firma kwalifikuje się do uzyskania funduszy na stronie Capital w panelu administracyjnym Shopify. Aby ubiegać się o finansowanie w ramach usługi Shopify Capital, musisz być właścicielem sklepu.

Jeśli Twój sklep kwalifikuje się do ubiegania się o finansowanie w ramach usługi Shopify Capital, otrzymasz e-mail od Shopify Capital i wiadomość na Stronie głównej panelu administracyjnego Shopify. Jeśli nie otrzymasz e-maila ani wiadomości od Shopify Capital, oznaczać to będzie, że Twój sklep nie kwalifikuje się w tej chwili do ubiegania się o finansowanie w ramach usługi Shopify Capital.

Dostępność Shopify Capital

Finansowanie w ramach usługi Shopify Capital jest dostępne dla wybranych krajów, a opcje finansowania różnią się w zależności od lokalizacji firmy.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych krajach i opcjach finansowania:

Kwalifikowalność do programu Shopify Capital
Lokalizacja firmy Dostępne opcje finansowania
Australia Pożyczki
Kanada Zaliczki kupieckie
Wielka Brytania Zaliczki kupieckie
Stany Zjednoczone Pożyczki

Proces weryfikacji wniosków o finansowanie Shopify Capital

Kwalifikowalność do ubiegania się o finansowanie w ramach Shopify Capital i wstępnie zatwierdzona kwota są określane na podstawie historii sprzedaży w Shopify i aktywności na platformie Shopify. Do ubiegania się o finansowanie w ramach usługi Shopify Capital nie jest wymagana osobista kontrola kredytowa, ale w niektórych przypadkach może zostać sprawdzona historia kredytowa firmy.

Proces weryfikacji Shopify Capital opiera się na różnych czynnikach, takich jak sprzedaż, spory dotyczące płatności i obciążenia zwrotne, aktywność na platformie Shopify i w sklepie, zaangażowanie kupujących oraz nieudane próby rozliczeń. Jeśli nie otrzymasz oferty, będzie to oznaczać, że Twój sklep nie kwalifikuje się obecnie do ubiegania się o finansowanie w ramach usługi Shopify Capital. Jeśli zakwalifikujesz się do uzyskania funduszy, otrzymasz powiadomienie na Stronie głównej panelu administracyjnego Shopify oraz wiadomość e-mail.

Proces weryfikacji Shopify Capital ma dwa etapy:

  • W pierwszym etapie Shopify Capital identyfikuje sklep jako potencjalnie kwalifikujący się do ubiegania się o finansowanie.
  • W drugim etapie zespół Shopify Capital sprawdza wniosek sklepu i potwierdza, czy sklep kwalifikuje się do otrzymania wymaganej kwoty finansowania.

Zmiana kwoty finansowania

Jeśli w drugim etapie procesu weryfikacyjnego po złożeniu przez Ciebie wniosku o finansowanie zespół Shopify Capital stwierdzi, że Twój sklep nie kwalifikuje się do otrzymania wymaganej kwoty finansowania, może zmienić wstępnie zatwierdzone kwoty na kwotę, którą Twój sklep może otrzymać.

Odrzucenie wniosku o finansowanie

W drugim etapie procesu weryfikacyjnego, jeśli zespół Shopify Capital stwierdzi, że Twój sklep nie kwalifikuje się w danym momencie do uzyskania finansowania, Twój wniosek o finansowanie zostanie odrzucony. Jeśli w przyszłości Twój sklep spełni kryteria kwalifikacyjne, będziesz mieć możliwość sprawdzenia dostępnych opcji ubiegania się o finansowanie.

Shopify Capital i dostawcy płatności

Usługa Shopify Capital jest dostępna dla kwalifikujących się sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, a także kwalifikujących się sprzedawców korzystających z usług zewnętrznych dostawców płatności. Jeśli spełniasz kryteria kwalifikacyjne, możesz otrzymać ofertę ubiegania się o skorzystanie z usługi Shopify Capital, ale w zależności od kraju, w którym się znajdujesz, możesz być zobowiązany(-a) do aktywacji usługi Shopify Payments, aby otrzymać fundusze.

Jeżeli korzystasz z usługi Shopify Payments, możesz nie mieć możliwości przejścia ze swojej głównej bramki płatniczej na zewnętrznego dostawcę płatności, dopóki nie oddasz środków otrzymanych w ramach usługi Shopify Capital. Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego dostawcy płatności, możesz zmienić dostawcę bramki w dowolnym momencie.

Jeżeli korzystasz z usługi Shopify Payments lub zewnętrznego dostawcy płatności, możesz w dowolnym momencie zmienić dane bankowe, klikając opcję Zmień konto bankowe na stronie ustawień Capital panelu administracyjnego Shopify.

Shopify Capital i Shopify Payments

Opcje zarządzania kontem Shopify Payments zmieniają się, gdy Twoja firma otrzyma finansowanie z Shopify Capital.

Dezaktywacja Shopify Payments

Jeśli otrzymasz finansowanie w ramach usługi Shopify Capital podczas korzystania z usługi Shopify Payments, będziesz mieć możliwość dezaktywacji Shopify Payments dopiero po spłaceniu całej kwoty zadłużenia. Jeśli spróbujesz dezaktywować Shopify Payments w okresie obowiązywania Twojej umowy o finansowanie z Shopify Capital, wyświetli się komunikat: Dezaktywacja Shopify Payments niemożliwa. Usługę Shopify Payments możesz dezaktywować po spłaceniu całej sumy zadłużenia.

Zmiana konta bankowego Shopify Payments

Zależnie od kraju możesz nadal zmienić firmowe konto bankowe powiązane z Shopify Payments w panelu administracyjnym Shopify za pomocą opcji: Ustawienia > Dostawcy płatności. Powoduje to zmianę firmowego konta bankowego, na które wpłacane są Twoje wypłaty Shopify Payments, a także konta, z którego dokonywane są spłaty na rzecz Shopify Capital. Spłaty i wypłaty nie mogą być dokonywane z oddzielnych kont.

Spłaty, które już zostały zaplanowane, są nadal pobierane przy użyciu starych danych o firmowym koncie bankowym, ponieważ zostały już przesłane do przelewu. Nowe spłaty generowane po zmianie kont bankowych są pobierane z nowego konta. W zależności od kraju możesz mieć obowiązek autoryzacji spłaty z nowego konta bankowego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo