Zaliczka kupiecka Shopify Capital dla sprzedawców w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii Shopify Capital oferuje zaliczki kupieckie. Zaliczka kupiecka to zakup przyszłej sprzedaży zwanej również wierzytelnościami. Shopify oferuje zaliczki kupieckie w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem naszego partnera YouLend na podstawie umowy zakupu wierzytelności. Jeśli Twój wniosek o finansowanie zostanie zaakceptowany, otrzymasz kwotę ryczałtową, zwaną ceną zakupu, za stałą opłatę zwaną procentem zakupu. Na podstawie umowy zakupu wierzytelności płacisz procent swojej dziennej sprzedaży, zwanej procentem zakupu, do momentu zapłaty całkowitej kwoty, zwanej kwotą zakończenia umowy. Kwota zakończenia umowy i stopa zwrotu są zależne od Twojego profilu ryzyka.

Przykład: Za pośrednictwem swojego partnera YouLend Shopify Capital może nabyć zakupione wierzytelności o wartości 5000 GBP za kwotę 5650 GBP opłacaną ze środków pochodzących ze sprzedaży zrealizowanej w Twoim sklepie. Otrzymasz 5000 GBP na swoje firmowe konto bankowe, a Shopify Capital będzie otrzymywać 10% dziennej sprzedaży brutto Twojego sklepu, dopóki nie zostanie spłacona kwota 5650 GBP. Masz możliwość zwrotu całego pozostałego salda lub jego części w formie pojedynczej płatności ryczałtowej. Jest to traktowane jako odkupienie wierzytelności na podstawie umowy.

Nie obowiązuje żaden termin zwrotu sumy do Shopify Capital. Dzienna kwota zwrotu jest określana na podstawie dziennej sprzedaży Twojego sklepu, ponieważ stawka procentowa zwrotu to procent dziennej sprzedaży zrealizowanej w Twoim sklepie. Kwota zwrotu jest automatycznie pobierana z konta bankowego Twojej firmy.

Złóż wniosek o zaliczkę kupiecką

Jeśli kwalifikujesz się do ubiegania się o zaliczkę kupiecką zwaną zakupem wierzytelności w Wielkiej Brytanii, możesz wyświetlić swoje opcje finansowania i wnioskować o zaliczkę kupiecką bezpośrednio na stronie Capital w swoim panelu administracyjnym Shopify. Finansowanie nie jest gwarantowane, a oferta złożenia wniosku o finansowanie może wygasnąć w każdym momencie.

Możesz dokonać wyboru spośród trzech opcji finansowania. Warunki każdej opcji będą obejmowały otrzymaną kwotę, sumę do zwrotu, którą kupi Shopify Capital, oraz stopę procentową zwrotu, która zostanie potrącona z Twojej dziennej sprzedaży i zwrócona do Shopify Capital.

Wniosek o zaliczkę kupiecką jest rozpatrywany w ciągu 1-3 dni roboczych od jego złożenia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, zaliczka kupiecka zostanie przelana na Twoje firmowe konto bankowe.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do menu Ustawienia > Capital, a następnie kliknij opcję Oferty.
 2. Zapoznaj się z warunkami dostępnych opcji finansowania i kliknij przycisk Wnioskuj teraz pod opcją, o którą chcesz wnioskować.
 3. Zweryfikuj swoją tożsamość i dane firmy na potrzeby Shopify Capital.
 4. W oknie dialogowym Sprawdź i zaakceptuj warunki kliknij opcję Umowa zakupu wierzytelności, a następnie dokładnie zapoznaj się z warunkami umowy przed złożeniem wniosku.
 5. Wybierz opcję Zmień mojego dostawcę płatności na Shopify Payments, aby zmienić dostawcę płatności na Shopify Payments.
 6. Kliknij opcję Akceptuj warunki. Możesz otrzymać prośbę o zweryfikowanie swoich danych dla Shopify Capital, nawet jeśli wcześniej otrzymałeś(-aś) już finansowanie w ramach tej usługi.

Po otrzymaniu zaliczki kupieckiej dzienny zwrot oparty na dziennej sprzedaży Twojego sklepu rozpocznie się w ciągu dwóch dni roboczych.

Śledzenie zwrotów zaliczki kupieckiej

Po otrzymaniu zaliczki kupieckiej możesz śledzić pozostałe saldo sumy do spłaty (kwoty zakończenia umowy) lub zwrotu w swoim panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do menu: Ustawienia > Capital.

Na stronie Capital możesz wyświetlić następujące informacje o zwrocie:

 • pozostałe saldo
 • kwota zapłacona przez Ciebie
 • zapłacony procent sumy
 • historia przelewów

Przychody ze sprzedaży z każdego dnia możesz przeglądać w kolumnie Łączna sprzedaż w sekcji Historia przelewów. Możesz sprawdzić kwotę wpłat do Shopify Capital w kolumnie Kwota.

Pobierz potwierdzenie stanu konta

Możesz pobrać potwierdzenie stanu konta bezpośrednio na stronie Capital Twojego panelu administracyjnego Shopify. Potwierdzenie stanu konta możesz okazać w banku, aby udowodnić że nie masz już żadnych zobowiązań finansowych, lub przedstawić swoje aktualne saldo.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.
 2. Kliknij opcję Wyświetl wszystkie transakcje.
 3. Kliknij opcję Eksportuj, a następnie Potwierdzenie stanu konta.
 4. Zapisz potwierdzenie stanu konta na swoim urządzeniu.

Zwróć pozostałe saldo

Masz możliwość zwrotu dowolnej kwoty powyżej 1 GBP z tytułu zaliczki lub całkowitego pozostałego salda w formie jednej kwoty ryczałtowej. Płatność jest pobierana z tego samego firmowego konta bankowego, które jest powiązane z Twoim kontem Shopify. Koszt tego finansowania określany jako kwota zakończenia umowy nie ulega zmniejszeniu w przypadku zapłaty całkowitej kwoty, a płatność nie gwarantuje uprawnienia do dalszego finansowania.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.
 2. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.
 3. Wybierz kwotę, którą chcesz zapłacić:

  • Aby dokonać zwrotu ręcznego, wprowadź kwotę w polu Kwota niestandardowa.
  • Aby zwrócić pełną kwotę, kliknij Całkowite pozostałe saldo.
 4. Kliknij Następny krok i sprawdź kwotę do zwrotu.

 5. Jeśli na pewno chcesz kontynuować zwrot, zaznacz pole autoryzacji i kliknij opcję Dokonaj płatności.

Przetworzenie zwrotu ryczałtowego może potrwać do trzech dni roboczych. Wszystkie regularne zwroty będą kontynuowane w okresie przetwarzania.

Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem dokonania zwrotu kwoty ryczałtowej.

Obliczanie zwrotu zaliczki kupieckiej

Dla każdego dnia, w którym dokonujesz sprzedaży, stały procent (stopa zwrotu zwana także zakupionym procentem w Umowie zakupu wierzytelności ) mnożony jest przez kwotę brutto sprzedaży w celu obliczenia wysokości zwrotu (kwoty płatnej na podstawie Umowy zakupu wierzytelności). W dniach, w których dużo sprzedajesz, Twoje zwroty będą większe, a w dniach, w których sprzedajesz mniej – odpowiednio mniejsze. Zwroty będą realizowane do momentu otrzymania przez Shopify Capital pełnej uzgodnionej kwoty przyszłych przychodów ze sprzedaży (kwoty zakończenia umowy). Każdy zwrot jest automatycznie pobierany z Twojego konta bankowego i przekazywany do Shopify. Jeśli w danym dniu nie zostanie zrealizowana żadna sprzedaż, zwrot za ten dzień nie będzie dokonywany.

Dla celów obliczenia zwrotu w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie ujmuje się każde zamówienie, które zostało oznaczone jako zapłacone danego dnia, niezależnie od źródła zamówienia, sposobu przetworzenia płatności lub późniejszego zwrotu kosztów lub anulowania zamówienia. Przy obliczaniu zwrotu jedynymi zamówieniami, które nie są uwzględniane w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie, są zamówienia testowe, które zostały złożone podczas korzystania z usługi Shopify Payments w trybie testowym. Jeśli tryb testowy nie był włączony, gdy zamówienie było składane, zamówienie jest uwzględniane w przychodach ze sprzedaży Twojego sklepu podczas obliczania kwoty dziennego zwrotu.

Poniższa tabela przedstawia przykład pięciodniowych zwrotów sprzedawcy, który sprzedał dla Shopify Capital swoje przyszłe przychody ze sprzedaży o wartości 15 000 GBP, przy stopie zwrotu wynoszącej 10%:

Przykład zwrotów
Dzień Dzienny przychód Udział Shopify Capital Saldo
1 100 GBP 10 GBP 14.990 GBP
2 150 GBP 15 GBP 14.975 GBP
3 125 GBP 12,50 GBP 14.962,50 GBP
4 175 GBP 17,50 GBP 14.945 GBP
5 105 GBP 10,50 GBP 14.934,50 GBP

Wnioskowanie o kolejną zaliczkę kupiecką

Po otrzymaniu zaliczki kupieckiej możesz ubiegać się o kolejną zaliczkę, aby uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe.

Jeśli kwalifikujesz się do ubiegania się o kolejną zaliczkę kupiecką i spłaciłeś(-aś) co najmniej 65% aktywnej zaliczki, nowe opcje finansowania są wyświetlane na stronie Capital w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli złożysz wniosek i uzyskasz zgodę na drugą zaliczkę kupiecką, środki zostaną wpłacone na Twoje konto bankowe w ciągu 2-5 dni roboczych. Spłata drugiej zaliczki kupieckiej rozpoczyna się dopiero po całkowitej spłacie pierwszej zaliczki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo