การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) จาก Shopify Capital สำหรับผู้ขายในสหราชอาณาจักร

ในสหราชอาณาจักร Shopify Capital ให้บริการการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คือการซื้อยอดขายในอนาคตของคุณ หรือที่เรียกว่าจำนวนเงินที่รับได้ Shopify ให้บริการการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) ในสหราชอาณาจักรผ่านพาร์ทเนอร์ของเราอย่าง YouLend ภายใต้ข้อตกลงการซื้อจำนวนเงินที่รับได้ หากการสมัครรับเงินทุนของคุณได้รับการยอมรับคุณจะได้รับเงินก้อนหรือที่เรียกว่าราคาซื้อโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคงที่หรือที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์การซื้อ ภายใต้ข้อตกลงการซื้อจำนวนเงินที่รับได้ คุณจะต้องชําระเงินตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขายในแต่ละวันของคุณหรือที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์การซื้อ จนกว่าจะชําระจำนวนรวมหรือที่เรียกว่าจํานวนเงินในการสิ้นสุดหนี้ครบ จํานวนเงินในการสิ้นสุดหนี้และอัตราการผ่อนชำระจะขึ้นอยู่กับข้อมูลความเสี่ยงของคุณ

ตัวอย่างเช่น Shopify Capital จะซื้อหนี้มูลค่า 5,000 ปอนด์สเตอร์ลิงผ่านพาร์ทเนอร์ YouLend ในราคา 5,650 ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งจะชำระคืนผ่านยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าคุณ โดยระบบจะโอนจำนวนเงิน 5,000 ปอนด์สเตอร์ไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ และ Shopify Capital จะได้รับ 10% ของยอดขายรวมในแต่ละวันของร้านค้าคุณจนกว่าคุณจะชําระเงินครบ 5,650 ปอนด์สเตอร์ลิง คุณมีตัวเลือกในการโอนเงินทั้งหมดหรือชำระยอดคงค้างบางส่วนด้วยเงินก้อนเดียว ซึ่งถือเป็นการซื้อคืนหนี้ภายใต้ข้อตกลงของคุณ

ทั้งนี้ ไม่มีกำหนดเวลาสำหรับการโอนเงินเต็มจำนวนให้แก่ Shopify Capital จำนวนการผ่อนชำระรายวันจะกำหนดจากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าของคุณ เนื่องจากอัตราการผ่อนชำระคือเปอร์เซ็นต์จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าของคุณ ระบบจะหักจำนวนเงินที่ผ่อนชำระจากบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณโดยอัตโนมัติ

ส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หากคุณมีสิทธิ์สมัครรับการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) (หรือที่เรียกว่าการซื้อจำนวนเงินที่รับได้ในสหราชอาณาจักร) คุณสามารถดูตัวเลือกเงินทุนและขอการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายได้โดยตรงในหน้าเงินทุนของส่วนผู้ดูแล Shopify ไม่รับประกันว่าจะได้รับเงินทุน และข้อเสนอในการสมัครอาจหมดอายุเมื่อใดก็ได้

ตัวเลือกเงินทุนที่คุณเลือกได้จะมีอยู่ 3 ตัวเลือก โดยเงื่อนไขของแต่ละตัวเลือกจะประกอบด้วยจำนวนเงินที่ได้รับ ยอดที่ต้องโอนเงินเพื่อชำระคืนที่ Shopify Capital จะซื้อ และอัตราการโอนเงินเพื่อชำระคืนที่จะถูกหักจากยอดขายในแต่ละวันและที่โอนชำระคืนให้กับ Shopify Capital

หลังจากคุณสมัครรับการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) ระบบจะตรวจสอบคำขอของคุณภายใน 1-3 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นในบางกรณี หากคำขอของคุณได้รับการอนุมัติ ระบบจะโอนเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายไปยังบัญชีธนาคารของธุรกิจคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > เงินทุน จากนั้นคลิกข้อเสนอ
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดของตัวเลือกเงินทุนที่มีให้เลือกแล้วคลิก “สมัครเลย” ที่ด้านล่างของตัวเลือกที่คุณต้องการสมัคร
 3. ตรวจสอบยืนยันตัวตนและรายละเอียดธุรกิจของคุณสำหรับ Shopify Capital
 4. ในกล่องโต้ตอบตรวจสอบและยอมรับเงื่อนไข ให้คลิก “ข้อตกลงการซื้อจำนวนเงินที่รับได้” จากนั้นตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวอย่างละเอียดก่อนส่งใบสมัครของคุณ
 5. เลือก “เปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินเป็น Shopify Payments” เพื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินเป็น Shopify Payments
 6. คลิกที่ “ยอมรับข้อกำหนด” ระบบอาจขอให้คุณยืนยันรายละเอียดสำหรับ Shopify Capital แม้ว่าคุณจะเคยได้รับเงินทุนจาก Shopify Capital มาก่อนก็ตาม

หลังจากคุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายแล้ว การโอนเงินเพื่อชำระคืนในแต่ละวันจะอิงตามยอดขายในแต่ละวันของร้านค้า โดยจะเริ่มโอนเพื่อชำระคืนภายใน 2 วันทำการ

การติดตามการโอนเงินเพื่อชำระคืนเงินที่เบิกมาล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายแล้ว คุณสามารถติดตามยอดคงค้างของจำนวนรวมที่ต้องชําระคืน (จํานวนเงินในการสิ้นสุดหนี้) หรือผ่อนชำระ ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยไปที่ การตั้งค่า > เงินทุน

ในหน้าเงินทุน คุณสามารถดูข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคารได้ดังนี้:

 • ยอดคงค้าง
 • จํานวนเงินที่คุณได้ชำระไปแล้ว
 • เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมที่ชำระแล้ว
 • ประวัติการโอนชำระ

คุณสามารถดูรายได้จากการขายในแต่ละวันได้ในคอลัมน์ยอดขายรวมของส่วนประวัติการโอนชำระ คุณสามารถดูจำนวนเงินที่ชำระให้ Shopify Capital แล้วได้ในคอลัมน์ยอดการชำระเงิน

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองยอดเงิน

คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองยอดเงินได้จากหน้า Capital ของส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถใช้หนังสือรับรองยอดเงินเพื่อแสดงต่อธนาคารว่าคุณไม่มีภาระผูกพันทางการเงินหรือใช้เพื่อแสดงยอดคงเหลือของคุณในปัจจุบัน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน
 2. คลิกที่ “ดูธุรกรรมทั้งหมด
 3. คลิกที่ “ส่งออก” แล้วคลิก “หนังสือรับรองยอดเงิน
 4. บันทึกหนังสือรับรองยอดเงินลงในอุปกรณ์ของคุณ

การโอนเงินชำระยอดคงค้าง

คุณมีตัวเลือกในการโอนชำระเงินยอดใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ปอนด์สเตอร์ลิงจากเงินเบิกล่วงหน้าหรือชำระยอดคงค้างเต็มจํานวนด้วยเงินก้อนเดียว การชำระเงินดังกล่าวจะเป็นการหักเงินจากบัญชีธนาคารธุรกิจเดียวกันที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ต้นทุนทางการเงินนี้เรียกว่า “จํานวนเงินที่ทำให้มีผลสิ้นสุด” ซึ่งจะไม่ลดลงหากคุณชำระยอดคงเหลือทั้งหมด โดยการชำระเงินในส่วนนี้จะไม่รับประกันสิทธิ์ใดๆ เกี่ยวกับการขอเงินทุนเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน
 2. คลิกทำการชำระเงิน
 3. เลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการชำระ:

  • หากต้องการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยตนเอง ให้ป้อนจำนวนเงินในช่องจำนวนที่กำหนดเอง
  • หากต้องการโอนเงินเต็มจํานวน ให้คลิกที่ “ยอดคงค้างเต็มจํานวน
 4. คลิกที่ “ขั้นตอนถัดไป” และตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องโอน

 5. หากคุณแน่ใจว่าต้องการโอนเงินผ่านธนาคารต่อในขั้นตอนถัดไป ให้ทำเครื่องหมายถูกในกล่องอนุญาต จากนั้นคลิกที่ “ทำการชำระเงิน

การโอนเงินผ่านธนาคารแบบชำระด้วยเงินก้อนอาจใช้เวลาประมวลผลสูงสุด 3 วันทำการ การโอนเงินผ่านธนาคารตามปกติทั้งหมดจะยังคงดำเนินการต่อไปในช่วงการประมวลผล

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการโอนเงินผ่านธนาคารแบบชำระด้วยเงินก้อนของคุณเสร็จสมบูรณ์

การคำนวณการโอนเงินเพื่อชำระคืนสำหรับเงินที่เบิกมาล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

ในแต่ละวันที่คุณทำยอดขายได้ ระบบจะนำเปอร์เซ็นต์คงที่(อัตราการผ่อนชำระ) หรือเปอร์เซ็นต์ที่ซื้อในข้อตกลงการซื้อจำนวนเงินที่รับได้) มาคำนวณกับมูลค่ารวมของยอดขายเพื่อคำนวณการผ่อนชำระของคุณ (จำนวนเงินที่ชำระได้ภายใต้ข้อตกลงการซื้อจำนวนเงินที่รับได้)ในวันที่คุณทำยอดขายได้สูง การผ่อนชำระของคุณจะมียอดสูงตามไปด้วย เช่นเดียวกับวันที่คุณทำยอดขายได้ต่ำ การผ่อนชำระของคุณจะมียอดที่ต่ำลงคุณจะทำการผ่อนชำระต่อไปจนกว่า Shopify Capital จะได้รับเงินจากรายได้ของยอดขายในอนาคตในจำนวนที่ตกลงกันไว้ครบ (จํานวนเงินในการสิ้นสุดหนี้) การผ่อนชำระแต่ละรายการจะถูกหักออกจากบัญชีธนาคารของคุณและผ่อนชำระให้กับ Shopifyหากในวันนั้นไม่มียอดขาย ก็ไม่ต้องผ่อนชำระ

ในการคำนวณการโอนเงินเพื่อชำระคืน จะคิดจากรายได้จากการขายในแต่ละวันของร้านค้าประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วในวันนั้น โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ วิธีการประมวลผลการชำระเงิน หรือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือคืนเงินในภายหลังหรือไม่ เมื่อคำนวณการโอนเงินเพื่อชำระคืนแล้ว คำสั่งซื้อที่ไม่รวมอยู่ในรายได้จากการขายในแต่ละวันของร้านค้าจะมีเพียงคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่มีการสั่งซื้อในขณะที่ใช้งาน Shopify Payments ในโหมดการทดสอบเท่านั้น หากไม่ได้เปิดใช้งานโหมดการทดสอบเมื่อทำการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะรวมอยู่ในรายได้จากยอดขายของร้านค้าเมื่อทำการคำนวณการโอนเงินเพื่อชำระคืนประจำวัน

ตารางนี้แสดงตัวอย่างของการผ่อนชำระ 5 วันของผู้ขายที่ทำรายได้จากยอดขายในอนาคตมูลค่า 15,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ให้กับ Shopify Capital ด้วยอัตราการผ่อนชำระ 10%:

ตัวอย่างของการโอนเงินผ่านธนาคาร
วันที่ รายได้ต่อวัน ส่วนแบ่งของ Shopify Capital คงเหลือ
1 100 ปอนด์สเตอร์ลิง 10 ปอนด์สเตอร์ลิง 14,990 ปอนด์สเตอร์ลิง
2 150 ปอนด์สเตอร์ลิง 15 ปอนด์สเตอร์ลิง 14,975 ปอนด์สเตอร์ลิง
3 125 ปอนด์สเตอร์ลิง 12.50 ปอนด์สเตอร์ลิง 14,962.50 ปอนด์สเตอร์ลิง
4 175 ปอนด์สเตอร์ลิง 17.50 ปอนด์สเตอร์ลิง 14,945 ปอนด์สเตอร์ลิง
5 105 ปอนด์สเตอร์ลิง 10.50 ปอนด์สเตอร์ลิง 14,934.50 ปอนด์สเตอร์ลิง

การส่งคำขอเพื่อเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้ง

หลังจากคุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายแล้ว คุณอาจต้องการสมัครขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้งเพื่อรับการสนับสนุนทางด้านการเงินเพิ่มเติม

หากคุณมีสิทธิ์สมัครรับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายเพิ่มเติมและคุณได้ผ่อนชำระเงินเบิกล่วงหน้ารอบปัจจุบันไปแล้วอย่างน้อย 65% ตัวเลือกเงินทุนใหม่จะแสดงในหน้าเงินทุนในส่วนผู้ดูแล Shopify

หากคุณสมัครและได้รับอนุมัติให้เบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายในครั้งที่สอง ระบบจะฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณภายใน 2-5 วันทำการ การผ่อนชำระสำหรับเงินที่เบิกมาล่วงหน้าสำหรับผู้ขายครั้งที่สองจะเริ่มหลังจากที่คุณผ่อนชำระเงินที่เบิกมาล่วงหน้าสำหรับผู้ขายครั้งแรกจนครบถ้วนแล้ว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี