สิทธิ์ในการรับเงินทุนจาก Shopify Capital

คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงินทุนของธุรกิจของคุณได้จากหน้า เงินทุน ของส่วนผู้ดูแล Shopify คุณต้องเป็นเจ้าของร้านค้าจึงจะสามารถสมัครรับเงินทุนผ่าน Shopify Capital ได้

หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์สมัครรับเงินทุนผ่าน Shopify Capital คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify Capital และข้อความในหน้าแรกของส่วนผู้ดูแล Shopify หากคุณไม่ได้รับอีเมลหรือข้อความจาก Shopify Capital หมายความว่าร้านค้าของคุณยังไม่มีสิทธิ์สมัครรับเงินทุนจาก Shopify Capital ในขณะนี้

ความพร้อมใช้งานของ Shopify Capital

เงินทุนผ่าน Shopify Capital มีให้บริการในบางประเทศ และตัวเลือกเงินทุนจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศและตัวเลือกเงินทุนที่มีอยู่:

สิทธิ์การใช้งาน Shopify Capital
ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ ตัวเลือกเงินทุนที่มีอยู่
ออสเตรเลีย เงินกู้
แคนาดา การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA)
สหราชอาณาจักร การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA)
สหรัฐอเมริกา เงินกู้

กระบวนการรับประกันการขอเงินทุนของ Shopify Capital

สิทธิ์ของคุณในการขอเงินทุนของ Shopify Capital และจํานวนเงินที่ผ่านเกณฑ์ล่วงหน้าจะกําหนดจากประวัติยอดขายของคุณภายใน Shopify และการมีส่วนร่วมของคุณบนแพลตฟอร์ม Shopify ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตส่วนบุคคลเมื่อสมัครรับเงินทุนผ่าน Shopify Capital แต่อาจมีการตรวจสอบประวัติเครดิตธุรกิจของคุณในบางกรณี

กระบวนการรับประกันของ Shopify Capital นั้นอิงจากปัจจัยหลายประการ เช่น ยอดขาย การโต้แย้งการชําระเงิน และการเรียกคืนยอดเงิน การมีส่วนร่วมของคุณบนแพลตฟอร์ม Shopify และร้านค้าของคุณ การมีส่วนร่วมของผู้ซื้อ และการพยายามเรียกเก็บเงินที่ล้มเหลว หากคุณไม่ได้รับข้อเสนอ แสดงร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์สมัครรับเงินทุนผ่าน Shopify Capital ในขณะนี้ หากคุณมีสิทธิ์รับเงินทุน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในหน้าแรกของส่วนผู้ดูแล Shopify และคุณจะได้รับอีเมล

กระบวนการรับประกันของ Shopify Capital มีสองขั้นตอน:

  • ในขั้นตอนแรก Shopify Capital จะระบุว่าร้านค้าของคุณมีสิทธิ์สมัครรับเงินทุนล่วงหน้าหรือไม่
  • ในขั้นตอนที่สอง ทีม Shopify Capital จะตรวจสอบในสมัครของร้านค้าคุณและจะยืนยันว่าร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ร้องขอหรือไม่

การแก้ไขจํานวนเงินทุน

ในขั้นตอนที่สองของกระบวนการรับประกัน หลังจากที่คุณส่งใบสมัครรับเงินทุนมาแล้ว หากทีม Shopify Capital ระบุว่าร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์รับเงินทุนตามจํานวนที่ขอมา ทีมอาจแก้ไขจํานวนเงินที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติล่วงหน้าเป็นจํานวนที่ร้านค้าของคุณมีสิทธิ์รับได้

การปฏิเสธการขอเงินทุน

ในขั้นตอนที่สองของกระบวนการรับประกัน หากทีม Shopify Capital ระบุว่าร้านค้าของคุณไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินทุนในขณะนี้ ทีมจะปฏิเสธคำขอเงินทุนของคุณ หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ในอนาคต คุณจะได้รับเชิญให้ดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเพื่อสมัครรับเงินทุนอีกครั้ง

Shopify Capital และผู้ให้บริการการชำระเงิน

Shopify Capital ให้บริการแก่ผู้ขายที่มีสิทธิ์ใช้งาน Shopify Payments รวมถึงผู้ขายที่มีสิทธิ์ใช้งานผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก หากคุณมีสิทธิ์ คุณอาจได้รับข้อเสนอเพื่อสมัครใช้งาน Shopify Capital และคุณอาจต้องเปิดใช้งาน Shopify Payments เพื่อรับเงินทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่

หากคุณใช้ Shopify Payments คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนช่องทางการชําระเงินหลักของคุณไปเป็นผู้ให้บริการการชําระเงินภายนอกได้ จนกว่าคุณจะชําระเงินทุนที่ได้รับจาก Shopify Capital คืน หากคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก คุณสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการเกตเวย์ของคุณได้ทุกเมื่อ

หากคุณใช้ Shopify Payments หรือผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลธนาคารของคุณได้ทุกเมื่อ โดยคลิก “เปลี่ยนบัญชีธนาคาร” ในหน้าการตั้งค่าเงินทุนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

Shopify Capital และ Shopify Payments

ตัวเลือกสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงบัญชี Shopify Payments เมื่อธุรกิจของคุณได้รับเงินทุนจาก Shopify Capital

ปิดใช้งาน Shopify Payments

หากคุณกำลังใช้ Shopify Payments ในขณะที่ได้รับเงินทุนจาก Shopify Capital คุณจะไม่สามารถปิดใช้งาน Shopify Payments ได้จนกว่าจะผ่อนชำระยอดคงค้างทั้งหมด หากคุณพยายามที่จะปิดใช้งาน Shopify Payments ในขณะที่มีข้อตกลงเงินทุนกับ Shopify Capital อยู่ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถปิดใช้งาน Shopify Payments ได้” ขึ้น เมื่อคุณผ่อนชำระยอดคงค้างทั้งหมดแล้ว คุณจึงจะสามารถปิดใช้งาน Shopify Payments ได้

การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร Shopify Payments

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ โดยคุณจะยังคงสามารถเปลี่ยนบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณที่ผูกกับ Shopify Payments ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ที่การตั้งค่า > ผู้ให้บริการการชำระเงิน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนบัญชีธนาคารของธุรกิจที่ใช้ในการรับเงินจากการรับชำระเงินด้วย Shopify Payments และบัญชีที่ใช้ถอนเงินในการผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital โดยการผ่อนชำระเงินและการรับเงินที่ลูกค้าชำระจะไม่สามารถดำเนินการจากบัญชีที่แยกกันได้

ระบบจะยังคงหักเงินตามการผ่อนชําระที่กําหนดเวลาไว้แล้วโดยใช้ข้อมูลบัญชีธนาคารธุรกิจเก่า เนื่องจากได้ส่งยอดเงินสำหรับการโอนเงินแล้ว การผ่อนชําระใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเปลี่ยนบัญชีธนาคารจะหักเงินจากบัญชีใหม่ คุณอาจต้องให้สิทธิ์การผ่อนชําระจากบัญชีธนาคารใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี