อภิธานศัพท์ Shopify Capital

นิยามข้อกำหนดของ Shopify Capital
ข้อกำหนด ความหมาย
ยอดเงินที่เบิกล่วงหน้า เงินทุนที่คุณได้รับจากบริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายจาก Shopify Capital
เปอร์เซ็นต์การชำระเงินในแต่ละวัน เปอร์เซ็นต์ของยอดขายในแต่ละวันที่คุณผ่อนชำระให้ Shopify Capital จนกว่าจะผ่อนชำระจำนวนเงินทั้งหมดครบ
จัดส่ง รอการจัดส่งเงินทุน
ดอกเบี้ย หรือ อัตราดอกเบี้ย ตัวเลขที่คูณกับจำนวนเงินที่ได้รับเพื่อกำหนดจำนวนเงินรวมที่โอน
ต้นทุนการยืดแบบคงที่ ค่าบริการในการขอเงินกู้ Shopify Capital หรือที่เรียกว่าต้นทุนเงินทุน
เงินทุน สิทธิ์เข้าถึงเงินต้น
ยอดขายรวมในแต่ละวัน จํานวนยอดขายรวมของวันใดวันหนึ่ง ซึ่งรวมถึงภาษีและการจัดส่ง
จำนวนเงินกู้ เงินทุนที่คุณได้รับจากสินเชื่อ Shopify Capital
จำนวนเงินที่รับได้ การซื้อยอดขายในอนาคตของคุณ
ยอดคงค้าง จำนวนยอดค้างชำระที่คุณยังไม่ได้โอนให้ Shopify Capital
โอน ส่งเงินเพื่อนำไปใช้กับยอดที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด
การโอนชำระ เงินโอนที่นำไปใช้กับยอดที่ต้องผ่านชำระทั้งหมด
อัตราการโอนเงินออก หรือเปอร์เซ็นการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวัน เปอร์เซ็นรายรับจากยอดขายในแต่ละวันของคุณซึ่งจะผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital จนกว่าจะครบจำนวนที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด
จํานวนรวมที่ต้องชำระ จำนวนสินเชื่อที่รวมต้นทุนการกู้ยืมจากสินเชื่อ Shopify Capital ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
ยอดรวมที่ต้องผ่อนชำระ จำนวนรายรับยอดขายในอนาคตที่ Shopify Capital ซื้อ ซึ่งคำนวณโดยการคูณจำนวนเงินที่ได้รับด้วยอัตราดอกเบี้ย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี