Ordliste for Shopify Capital

Definition af vilkårene for Shopify Capital
Vilkår Definition
Modtaget beløb Beløbet modtager du som et Shopify Capital-kontantforskud til shopejere.
Levér For at sende penge.
Faktor eller faktorrate Det tal, som det modtagne beløb ganges med for at fastsætte det samlede beløb, der skal betales.
Faste låneomkostninger Gebyret for at optaget et Shopify Capital-lån.
Finansiering Adgang til kapital.
Lånebeløb De penge, du modtager fra et Shopify Capital-lån.
Milepæl En 60-dages periode af Shopify Capital-låneperioden. Hver milepæl har et minimumstilbagebetalingsbeløb, som skal genbetales inden milepælens slutdato. Hvis du ikke betaler minimumstilbagebetalingsbeløbet, debiteres differencen mellem dit aktuelle tilbagebetalingsbeløb og minimumstilbagebetalingsbeløbet fra din konto. Dit lån har muligvis ikke milepæle, men dette afhænger af din specifikke Shopejer-låneaftale. Kontrollér din Aftale for at bekræfte vilkårene for dit lån.
Restsaldo Beløbet for den samlede betaling, som stadig mangler at blive overført til Shopify Capital.
Overfør betaling At betale penge som en del af det samlede beløb, der skal overføres.
Betalingsoverførsel Penge, der betales som en del af den samlede betaling.
Overførselsgebyr eller daglig overførselsprocent Den procentdel af din daglige salgsindtægt, som skal overføres til Shopify Capital, indtil den samlede betaling er overført.
Skyldigt beløb i alt Lånebeløbet plus de faste låneomkostninger for et Shopify Capital-lån. Det samlede beløb, som skal tilbagebetales.
Overførsel i alt Det beløb af den fremtidige salgsindtægt, som Shopify Capital køber. Dette beregnes ved at gange det modtagne beløb med faktorraten.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis