Shopify Capital terimler sözlüğü

Shopify Capital terimlerinin tanımı
Dönem Tanım
Avans olarak verilen tutar Shopify Capital satıcı nakit avansından elinize geçen para.
Günlük ödeme yüzdesi Toplam ödeme tutarı geri ödeninceye kadar Shopify Capital'a geri ödemeniz gereken günlük satış yüzdesi.
Teslim etmek Parayı göndermek.
Faktör veya faktör oranı Havale edilecek toplamı belirlemek için, alınan tutarın çarpıldığı sayı.
Sabit borçlanma maliyeti Shopify Capital'den kredi alma ücreti (Finansman maliyeti olarak da adlandırılır).
Finansman Sermaye temini.
Günlük brüt satışlar Belirli bir gündeki toplam satış tutarı. Bu tutara vergiler ve kargo da dahildir.
Kredi tutarı Shopify Capital kredisinden elinize geçen para.
Alacaklar Gelecekteki satışlarınızın satın alınması.
Kalan bakiye Gönderilecek toplam tutar (henüz Shopify Capital'a havale edilmemiş tutar).
Göndermek Gönderilecek toplam tutardan düşülmek üzere para göndermek.
Havale Gönderilecek toplam tutardan düşülmek üzere gönderilen para.
Havale ücreti veya günlük havale yüzdesi Gönderilecek toplam tutarın tamamı gönderilinceye kadar, günlük satış gelirinizin Shopify Capital'a havale edilecek yüzdesi.
Toplam ödeme tutarı Bir Shopify Capital kredisinde, kredi tutarı ile sabit borçlanma maliyeti toplamı. Geri ödenmesi gereken toplam tutar.
Gönderilecek toplam tutar Shopify Capital'ın satın aldığı ileri tarihli satış geliri tutarı. Alınan tutar ile faktör oranı çarpılarak hesaplanır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene