Begreppsordlista för Shopify Capital

Definition av Shopify Capitals villkor
Villkor Definition
Mottaget belopp De medel du tar emot från ett Shopify Capital merchant-kontantförskott
Leverera Att föra över medel.
Faktor eller faktor-grad Talet som det mottagna beloppet multipliceras med för att bestämma totalsumma att återbetala.
Fast lånekostnad Avgiften för att erhålla ett lån via Shopify Capital.
Finansiering Tillgång till kapital.
Lånebelopp De medel du tar emot från ett lån via Shopify Capital.
Etappmål En 60-dagarsperiod av Shopify Capitals låneperiod. Varje milstolpe har ett lägsta återbetalningsbelopp som måste återbetalas senast milstolpens slutdatum. Om du inte uppfyller minimibeloppet för återbetalningar debiteras skillnaden mellan ditt nuvarande återbetalningsbelopp och det minsta återbetalningsbeloppet från ditt konto. Beroende på ditt specifika låneavtal för handlare kanske ditt lån inte har några milstolpar. Kontrollera ditt Avtal för att bekräfta villkoren för ditt lån.
Återstående saldo Det belopp av totalsumman som ska återbetalas, som ännu inte har betalats tillbaka till Shopify Capital.
Återbetala Att överföra pengar som ska avräknas från totalsumman som ska återbetalas.
Återbetalning Pengar som överförs som ska avräknas från totalsumman som ska återbetalas.
Återbetalningsandel eller daglig återbetalningsprocent Procentandelen av dina dagliga försäljningsintäkter som ska återbetalas till Shopify Capital till dess att totalsumman att återbetala har betalats tillbaka.
Totalt lånebelopp som ska betalas Lånebeloppet plus den fasta lånekostnaden för ett lån via Shopify Capital. Det totala beloppet som ska återbetalas.
Totalsumma att återbetala Summan av framtida försäljningsintäkter som Shopify Capital köper. Detta beräknas genom att man multiplicerar det belopp som har erhållits av faktorgraden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis