Begreppsordlista för Shopify Capital

Definition av Shopify Capitals villkor
Villkor Definition
Förskottsbelopp De medel du tar emot från ett Shopify Capital merchant-kontantförskott
Daglig betalningsprocent Procentandelen av din dagliga försäljning som du återbetalar till Shopify Capital tills det totala betalningsbeloppet återbetalats.
Leverera Att föra över medel.
Faktor eller faktor-grad Talet som det mottagna beloppet multipliceras med för att bestämma totalsumma att återbetala.
Fast lånekostnad Avgiften för att få ett Shopify Capital-lån, även känd som kostnaden för medel.
Finansiering Tillgång till kapital.
Daglig bruttoförsäljning Det totala försäljningsbeloppet på en viss dag. Detta inkluderar skatter och frakt.
Lånebelopp De medel du tar emot från ett lån via Shopify Capital.
Fordringar Ett köp av din framtida försäljning.
Återstående saldo Det belopp av totalsumman som ska återbetalas, som ännu inte har betalats tillbaka till Shopify Capital.
Återbetala Att överföra pengar som ska avräknas från totalsumman som ska återbetalas.
Återbetalning Pengar som överförs som ska avräknas från totalsumman som ska återbetalas.
Återbetalningsandel eller daglig återbetalningsprocent Procentandelen av dina dagliga försäljningsintäkter som ska återbetalas till Shopify Capital till dess att totalsumman att återbetala har betalats tillbaka.
Totalt betalningsbelopp Lånebeloppet plus den fasta lånekostnaden för ett lån via Shopify Capital. Det totala beloppet som ska återbetalas.
Totalsumma att återbetala Summan av framtida försäljningsintäkter som Shopify Capital köper. Detta beräknas genom att man multiplicerar det belopp som har erhållits av faktorgraden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis