Förskottsbetalning för handlare i Shopify Capital för handlare i Storbritannien

I Storbritannien erbjuder Shopify Capital förskottsbetalning för handlare. En förskottsbetalning för handlare är ett köp av din framtida försäljning, även kallad fordringar. Shopify tillhandahåller kontantförskott för handlare i Storbritannien via vår partner YouLend enligt köpeavtalet för fordringar. Om din finansieringsansökan godkänns får du en klumpsumma, känd som inköpspriset, för en fast avgift, känd som köpprocenten. Enligt köpeavtalet för fordringar betalar du en procentandel av din dagliga försäljning, känd som köpprocent, tills det totala beloppet, det så kallade uppsägningsbeloppet, betalats. Uppsägningsbeloppet och remitteringsgraden beror på din riskprofil.

Till exempel kan Shopify Capital genom sin partner YouLend köpa 5 000 GBP av inköpta fordringar för 5 650 GBP som betalas från din butiks dagliga försäljning. Du tar emot 5 000 GBP på ditt företagsbankkonto och Shopify Capital tar emot 10 % av butikens dagliga bruttoförsäljning tills summan på 5 650 GBP har betalats. Du har möjlighet att överföra hela eller en del av det återstående saldot i en enda klumpsumma. Detta betraktas som ett återköp av fordringarna enligt ditt avtal.

Det finns ingen deadline för att överföra totalsumman till Shopify Capital. Det dagliga överföringsbeloppet bestäms av din butiks dagliga försäljning, eftersom att överföringshastigheten är en procentandel av din butiks dagliga försäljning. Överföringsbeloppet debiteras automatiskt från ditt företagsbankkonto.

Be om en förskottsbetalning för handlare

Om du är berättigad att ansöka om en förskottsbetalning för handlare (känd som ett köp av fordringar i Storbritannien) kan du se dina finansieringsalternativ och begära en förskottsbetalning för handlare direkt på Capital-sidan i din Shopify-admin. Finansiering är inte garanterad, och ett erbjudande om att ansöka om finansiering kan när som helst löpa ut.

Du kan välja mellan tre finansieringsalternativ. Villkoren för varje alternativ inkluderar det mottagna beloppet, totalsumman att överföra som Shopify Capital kommer att köpa, och överföringsandelen som kommer att dras från din dagliga försäljning och överföras till Shopify Capital.

När du har ansöker om en förskottsbetalning för handlare granskas din begäran inom 1–3 arbetsdagar, men det kan ta längre tid i vissa fall. Om din förfrågan godkänns överförs din förskottsbetalning för handlare till ditt företagsbankkonto.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Capital och klickar sedan på Erbjudanden.
 2. Granska villkoren för de tillgängliga finansieringsalternativen och klicka sedan på Ansök nu under alternativet du vill ansöka om.
 3. Verifiera din identitet och dina företagsuppgifter för Shopify Capital.
 4. I dialogrutan Granska och acceptera villkor klickar du på Köpeavtal för fordringar och granskar sedan villkoren i avtalet noggrant innan du lämnar in din ansökan.
 5. Välj Ändra min betalningsleverantör till Shopify Payments för att ändra din betalningsleverantör till Shopify Payments.
 6. Klicka på Godkänn villkor. Du kan bli ombedd att verifiera dina uppgifter för Shopify Capital, även om du tidigare har fått finansiering genom Shopify Capital.

När du har fått förskottsbetalningen för handlare börjar den dagliga överföringen som baseras på din butiks dagliga försäljning inom två arbetsdagar.

Hålla koll på dina överföringar av förskottsbetalning för handlare

När du har fått din förskottsbetalning för handlare kan du spåra det återstående saldot av ditt totala belopp för att betala tillbaka (uppsägningsbeloppet) eller remittera i din Shopify-admin genom att gå till Inställningar > Capital.

Du kan se följande information om dina återbetalningar från sidan Kapital:

 • det återstående saldot
 • det belopp du har betalat
 • den procentandel av totalsumman som betalats
 • överföringshistoriken

Du kan se varje dags försäljningsintäkter i kolumnen Omsättning i avsnittet Överföringshistorik. Du kan se hur mycket som har betalats till Shopify Capital i kolumnen Belopp.

Ladda ner saldoutdrag

Du kan hämta ett saldoutdrag från sidan Capital i din Shopify-admin. Du kan använda saldoutdraget för att visa din bank att du inte längre har någon skuld samt vad ditt nuvarande saldo är.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. Klicka på Visa alla transaktioner.
 3. Klicka på Exportera och sedan på Saldoutdrag.
 4. Spara saldoutdraget på din enhet.

Överför återstående saldo

Du kan välja att remittera ett belopp över 1 GBP mot ditt förskott eller hela det återstående saldot i en klumpsumma. Betalningen debiteras från det företagsbankkonto som är kopplat till ditt Shopify-konto. Kostnaden för denna finansiering, känd som uppsägningsbeloppet, minskas inte när du betalar hela ditt saldo, och betalningen garanterar inte möjligheten till ytterligare finansiering.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. Klicka på Gör en betalning.
 3. Välj det belopp du vill betala:

  • Om du vill göra en manuell överföring anger du beloppet i fältet Anpassat belopp.
  • Klicka på Hela återstående saldot för att överföra hela beloppet.
 4. Klicka på Nästa steg och granska beloppet som ska överföras.

 5. Om du är säker på att du vill fortsätta med överföringen ska du markera rutan för godkännande och klicka på Gör en betalning.

Det kan ta upp till tre arbetsdagar att bearbeta överföringen av klumpsumman. Alla vanliga överföringar kommer att fortlöpa under bearbetningsperioden.

Du får en e-postbekräftelse när överföringen av klumpsumman har slutförts.

Beräkna överföring av förskottsbetalning för handlare

För varje dag som du gör försäljningar tillämpas en fast procentsats (remitteringstakten, även känd som den köpta procentsatsen i Fordringar-avtalet) på bruttobeloppet för din försäljning för att beräkna din remittering (beloppet som ska betalas under Fordringar-avtalet). De dagar du säljer mer kommer ditt överföring att vara högre, och de dagar du säljer mindre kommer överföringen att vara lägre. Du fortsätter att remittera tills Shopify Capital har tagit emot hela överenskommet belopp för dina framtida försäljningsintäkter (uppsägningsbeloppet). Varje remittering debiteras automatiskt från ditt bankkonto och remitteras till Shopify. Om det inte görs någon försäljning på en viss dag kommer det inte att genomföras någon remittering för den dagen.

I syfte att beräkna ett återbetalningsbelopp inkluderar butikens dagliga försäljningsintäkter varje order som har markerats som betald den dagen, oavsett vem som har lagt ordern, hur betalningen behandlades eller om ordern senare betalades tillbaka eller annullerades. De testordrar som lades när Shopify Payments var i testläge är de enda ordrarna som inte inkluderas i butikens dagliga försäljningsintäkter vid beräkning av överföringen. Om testläget inte är aktiverat när en order läggs kommer ordern att inkluderas i butikens försäljningsintäkter när dagens överföringsbelopp beräknas.

Denna tabell visar ett exempel på fem dagar av överföringar för en handlare som har sålt 15 000 GBP av sina framtida försäljningsintäkter till Shopify Capital, med en överföringsgrad på 10 %:

Exempel på remitteringar
Dag Daglig intäkt Shopify Capitals andel Saldo
1 100 GBP 10 GBP 14 990 GBP
2 150 GBP 15 GBP 14 975 GBP
3 125 GBP 12,50 GBP 14,962.50 GBP
4 175 GBP 17,50 GBP 14 945 GBP
5 105 GBP 10,50 GBP 14,934.50 GBP

Be om ytterligare en förskottsbetalning för handlare

När du har tagit emot en förskottsbetalning för handlare kanske du vill ansöka om en till förskottsbetalning för handlare för att få mer finansiellt stöd.

Om du är berättigad att ansöka om en till förskottsbetalning för handlare och du har återbetalat minst 65 % av din aktiva förskottsbetalning för handlare, visas nya finansieringsalternativ på Capital-sidan i din Shopify-admin.

Om du ansöker om en andra förskottsbetalning för handlare och får den godkänd sätts pengarna in på ditt bankkonto inom 2–5 arbetsdagar. Återbetalningen för din andra förskottsbetalning för handlare börjar när du har betalat tillbaka hela den första förskottsbetalningen för handlare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis