Merchantvoorschot van Shopify Capital voor merchants in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk biedt Shopify Capital merchantvoorschotten. Een merchantvoorschot is een aankoop van je toekomstige verkopen, ook wel vorderingen genoemd. Shopify biedt merchantvoorschotten in het Verenigd Koninkrijk via onze partner YouLend onder de aankoopovereenkomst voor vorderingen. Als je aanvraag voor financiering wordt geaccepteerd, ontvang je een forfaitair bedrag, de aankoopprijs, tegen een vaste vergoeding, het aankooppercentage. Onder de aankoopovereenkomst voor vorderingen betaal je een percentage van de dagelijkse verkoop, het aankooppercentage, totdat het totale bedrag, het beëindigingsbedrag, betaald is. Het beëindigingsbedrag en het overschrijvingspercentage zijn afhankelijk van je risicoprofiel.

Shopify Capital kan bijvoorbeeld via haar partner YouLend 5000 GBP aan gekochte vorderingen kopen voor 5650 GBP betaald uit je dagelijkse winkelverkoop. Je ontvangt 5000 GBP op je zakelijke bankrekening en Shopify Capital ontvangt 10% van de dagelijkse brutoverkoop van je winkel totdat het totaal van 5650 GBP is betaald. Je hebt de optie om het resterende saldo geheel of gedeeltelijk over te maken in een forfaitair bedrag. Dit wordt beschouwd als een terugkoop van de vorderingen onder de overeenkomst.

Er is geen deadline om het totaalbedrag terug te betalen aan Shopify Capital. Het dagelijkse bedrag van de overschrijving wordt bepaald door de dagelijkse verkoop van je winkel, omdat het overschrijvingspercentage een percentage van de dagelijkse verkoop van je winkel is. Het overschrijvingsbedrag wordt automatisch van je zakelijke bankrekening afgeschreven.

Een merchantvoorschot aanvragen

Als je in aanmerking komt voor het aanvragen van een merchantvoorschot (in het Verenigd Koninkrijk een aankoop van vorderingen), kun je de financieringsopties bekijken en rechtstreeks op de pagina Capital van het Shopify-beheercentrum een merchantvoorschot aanvragen. Financiering is niet gegarandeerd en een aanbod om financiering aan te vragen kan op elk moment verlopen.

Je kunt kiezen uit drie financieringsopties. De voorwaarden van elke optie omvatten het ontvangen bedrag, het totaal over te maken bedrag dat Shopify Capital koopt en het overschrijvingspercentage dat van je dagelijkse verkoop wordt afgetrokken en naar Shopify Capital wordt overgemaakt.

Nadat je een merchantvoorschot hebt aangevraagd, wordt je aanvraag binnen een tot drie werkdagen beoordeeld, maar in sommige gevallen kan het langer duren. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het merchantvoorschot overgemaakt naar je zakelijke bankrekening.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Instellingen> Capital en klik vervolgens op Aanbiedingen.
 2. Controleer de voorwaarden van de beschikbare financieringsopties en klik op Nu aanvragen onder de optie waarvoor je een aanvraag wilt indienen.
 3. Verifieer je identiteit en bedrijfsgegevens voor Shopify Capital.
 4. Klik in het dialoogvenster Voorwaarden controleren en accepteren op Aankoopovereenkomst voor vorderingen en controleer de voorwaarden van de overeenkomst zorgvuldig voordat je een aanvraag indient.
 5. Selecteer Betalingsprovider wijzigen in Shopify Payments.
 6. Klik op Voorwaarden accepteren. Mogelijk krijg je de vraag om je gegevens voor Shopify Capital te verifiëren, zelfs als je al eerder financiering hebt ontvangen via Shopify Capital.

Nadat je het merchantvoorschot hebt ontvangen, begint de dagelijkse overschrijving op basis van de dagelijkse verkoop van je winkel binnen twee werkdagen.

De overschrijvingen van je merchantvoorschot volgen

Nadat je het merchantvoorschot hebt ontvangen, kun je het resterende saldo van het totaal terug te betalen (het beëindigingsbedrag) of het over te maken bedrag volgen. Ga hiervoor in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.

Op de pagina Capital kun je de volgende overschrijvingsgegevens bekijken:

 • het resterende saldo
 • het bedrag dat je hebt betaald
 • het percentage van het totaal dat is betaald
 • de overboekingsgeschiedenis.

Je kunt de dagelijkse verkoopomzet bekijken in de kolom Totale omzet van het gedeelte met de overboekingsgeschiedenis. In de kolom Bedrag kun je zien hoeveel er aan Shopify Capital is betaald.

Saldo-overzicht downloaden

Je kunt een saldo-overzicht downloaden op de pagina Capital van het Shopify-beheercentrum. Je kunt het saldo-overzicht gebruiken om je bank te laten zien dat je geen financiële verplichtingen meer hebt of wat het huidige saldo is.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.
 2. Klik op Alle transacties weergeven.
 3. Klik op Exporteren en vervolgens op Saldo-overzicht.
 4. Sla het saldo-overzicht op op je apparaat.

Het resterende saldo overmaken

Je hebt de mogelijkheid om een willekeurig bedrag boven de 1 GBP over te maken om het voorschot af te lossen of om het volledige resterende saldo met een forfaitair bedrag terug te betalen. De betaling wordt afgeschreven van de zakelijke bankrekening die aan je Shopify-account is gekoppeld. Deze financieringskosten, ook wel het beëindigingsbedrag, worden niet verlaagd wanneer je het volledige saldo hebt afbetaald. Betaling garandeert niet dat je in aanmerking komt voor aanvullende financiering.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.
 2. Klik op Maak een betaling.
 3. Kies het bedrag dat je wilt betalen:

  • Voer in het veld Aangepast bedrag het bedrag in om een handmatige overschrijving uit te voeren.
  • Klik op Volledig resterend saldo om het volledige bedrag over te maken.
 4. Klik op Volgende stap en controleer het over te maken bedrag.

 5. Als je zeker weet dat je door wilt gaan met de overschrijving, vink je het vakje aan en klik je op Een betaling uitvoeren.

Het kan tot drie werkdagen duren voordat de overschrijving van het forfaitaire bedrag is verwerkt. Alle normale overschrijvingen gaan door tijdens de verwerkingsperiode.

Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de overschrijving van het forfaitair bedrag is voltooid.

Overschrijving merchantvoorschot berekenen

Voor elke dag dat je opbrengst binnenhaalt, wordt een vast percentage (het overschrijvingspercentage, ook wel het gekochte percentage in de Aankoopovereenkomst voor vorderingen) op het bruto bedrag van je verkopen toegepast om het bedrag van de overschrijving (het te betalen bedrag onder de Aankoopovereenkomst voor vorderingen) te berekenen. Op dagen waarop je veel verkoopt is het bedrag van de overschrijving groter en op dagen waarop je minder verkoopt is het kleiner. Overschrijvingen gaan door totdat Shopify Capital het volledige overeengekomen bedrag van de toekomstige verkoopomzet (het beëindigingsbedrag) heeft ontvangen. Elke overschrijving wordt automatisch afgeschreven van je bankrekening en overgemaakt aan Shopify. Als er op een bepaalde dag geen verkoop is, dan vindt er ook geen overschrijving plaats voor die dag.

Voor deze berekening omvat de dagelijkse verkoopomzet van je winkel elke bestelling die die dag als betaald is gemarkeerd, ongeacht wat de bron van de bestelling is, hoe de betaling is verwerkt en of de bestelling later is terugbetaald of geannuleerd. Bij het berekenen van de overschrijving zijn de enige bestellingen die niet in de dagelijkse verkoopomzet van je winkel worden opgenomen, testbestellingen die zijn geplaatst toen Shopify Payments in testmodus was. Als de testmodus niet actief is wanneer een bestelling wordt geplaatst, wordt de bestelling opgenomen in de verkoopomzet van je winkel wanneer de overschrijving van die dag wordt berekend.

Deze tabel toont een voorbeeld van vijf overschrijvingsdagen voor een merchant die 15.000,- GBP aan toekomstige verkoopomzet aan Shopify Capital heeft verkocht, met een overschrijvingspercentage van 10%:

Voorbeeld van overschrijvingen
Dag Dagelijkse opbrengst Shopify Capital's aandeel Saldo
1 100 GBP 10 GBP 14.990 GBP
2 150 GBP 15 GBP 14.975 GBP
3 125 GBP 12,50 GBP 14.962,50 GBP
4 175 GBP 17,50 GBP 14.945 GBP
5 105 GBP 10,50 GBP 14.934,50 GBP

Nog een merchantvoorschot aanvragen

Nadat je een merchantvoorschot hebt ontvangen, wil je misschien nog een merchantvoorschot aanvragen voor extra financiële ondersteuning.

Als je in aanmerking komt voor nog een merchantvoorschot en je hebt minstens 65% van het actieve merchantvoorschot afgelost, worden er nieuwe financieringsopties weergegeven op de pagina Capital in het Shopify-beheercentrum.

Als je een tweede merchantvoorschot aanvraagt en wordt goedgekeurd, wordt het bedrag binnen twee tot vijf werkdagen op je bankrekening gestort. De aflossing voor het tweede merchantvoorschot begint pas nadat je het eerste volledig hebt afgelost.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis