Shopify Capital-leningen en -aflossingen voor Australische merchants

Shopify Capital biedt leningen aan merchants in Australië. Shopify Capital verstrekt deze leningen, het leningsbedrag, als eenmalige betaling tegen vaste leningskosten, oftewel de financieringskosten. Het leningsbedrag wordt, samen met de financieringskosten, het totale betalingsbedrag volgens de leningsovereenkomst met de merchant genoemd. Nadat het leningsbedrag op je zakelijke bankrekening is gestort, betaal je Shopify Capital terug via een dagelijks betalingspercentage, een percentage van je dagelijkse verkoop, totdat het hele betalingsbedrag is afgelost. Het specifieke totale betalingsbedrag en het dagelijkse betalingspercentage worden vastgesteld op basis van je risicoprofiel.

Een lening aanvragen

Als je in aanmerking komt voor het aanvragen van een lening, kun je de financieringsopties bekijken en rechtstreeks op de pagina Capital van het Shopify-beheercentrum een lening aanvragen. Financiering is niet gegarandeerd en een aanbod om een lening aan te vragen kan op elk moment verlopen.

Er zijn drie financieringsopties, elk met hun eigen voorwaarden, zoals het lenings- of ontvangen bedrag, het totale betalings- of verschuldigde bedrag en het dagelijks aflossingspercentage dat van je dagelijkse omzet wordt afgetrokken en aan Shopify Capital wordt afgelost. Je kunt deze voorwaarden doornemen en de optie kiezen die het best bij je past.

Nadat je een lening hebt aangevraagd, wordt je aanvraag binnen een tot drie werkdagen beoordeeld, maar in sommige gevallen kan het langer duren. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het leningsbedrag overgemaakt naar je zakelijke bankrekening.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.
 2. Controleer de voorwaarden van de beschikbare financieringsopties en klik op Nu aanvragen onder de optie waarvoor je een aanvraag wilt indienen.
 3. Verifieer je identiteit en bedrijfsgegevens voor Shopify Capital.
 4. Klik in het dialoogvenster Leningsvoorwaarden controleren en aanvraag indienen op Merchantleningsovereenkomst en controleer de voorwaarden van de overeenkomst zorgvuldig voordat je een aanvraag indient.
 5. Selecteer Betalingsprovider wijzigen in Shopify Payments.
 6. Klik op Aanvraag indienen. Mogelijk krijg je de vraag om je gegevens voor Shopify Capital te verifiëren, zelfs als je al eerder financiering hebt ontvangen via Shopify Capital.

Nadat je de lening hebt ontvangen, begint de dagelijkse aflossing op basis van de dagelijkse verkoop van je winkel binnen twee werkdagen.

Aflossing van leningen volgen

Nadat je de lening hebt ontvangen, kun je het resterende saldo van het totale betalingsbedrag volgen op de pagina Capital van het Shopify-beheercentrum onder Shopify Capital.

Op de pagina Capital kun je de volgende terugbetalingsgegevens bekijken:

 • het resterende saldo van het totaal betalingsbedrag;
 • het deel van het totale betalingsbedrag dat is afgelost;
 • De overboekingsgeschiedenis van aflossingen.

In het rapport met alle transacties geeft de kolom Totale omzet de dagelijkse verkoopomzet weer en de kolom Bedrag hoeveel van die omzet wordt afgelost aan Shopify Capital.

Saldo-overzicht downloaden

Je kunt een saldo-overzicht downloaden op de pagina Capital van het Shopify-beheercentrum. Je kunt het saldo-overzicht gebruiken om je bank te laten zien dat je geen financiële verplichtingen meer hebt of wat het huidige saldo is.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.
 2. Klik op Alle transacties weergeven.
 3. Klik op Exporteren en vervolgens op Saldo-overzicht.
 4. Sla het saldo-overzicht op op je apparaat.

Het resterende saldo aflossen

Je kunt een willekeurig bedrag boven de 1 AUD van je lening aflossen of het volledige resterende saldo met één forfaitair bedrag terugbetalen. De betaling wordt afgeschreven van de zakelijke bankrekening die aan je Shopify-account is gekoppeld. De financieringskosten worden niet verlaagd wanneer je het volledige saldo hebt afbetaalt. Betaling garandeert niet dat je in aanmerking komt voor aanvullende financiering.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Capital.
 2. Klik op Maak een betaling.
 3. Kies het bedrag dat je wilt betalen:

  • Voer in het veld Aangepast bedrag het bedrag in om een handmatige betaling te maken.
  • Klik op Volledig resterend saldo om het volledige bedrag te betalen.
 4. Klik op Volgende stap en controleer vervolgens het af te lossen bedrag.

 5. Klik op Maak een betaling.

Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer je aflossing is voltooid.

De aflossing van je lening berekenen

Het bedrag dat je elke dag aan Shopify Capital moet aflossen is een percentage van de dagelijkse omzet van je winkel. Als je op een bepaalde dag niets hebt omgezet, hoef je die dag ook niets af te lossen.

Voor de berekening van je aflossing bestaat de dagelijkse omzet uit alle bestellingen die op die dag als betaald zijn gemarkeerd. Het maakt daarbij niet uit waar de bestelling vandaan komt, welke betaalmethode is gebruikt en of de bestelling later is terugbetaald of geannuleerd. De enige bestellingen die niet worden meegenomen in de berekening zijn de testbestellingen die worden geplaatst terwijl Shopify Payments in de testmodus is. Als de testmodus niet was geactiveerd toen een bestelling werd geplaatst, wordt deze bij de berekening van je aflossing van die dag meegeteld bij de dagomzet.

Minimale betalingen

Op 1 februari 2024 gaat nieuw beleid in waarin voor nieuwe Shopify Capital-leningen twee minimale betalingsdrempels gelden. Deze wijziging is aan nieuwe Capital-leningsovereenkomsten toegevoegd. Volgens dit nieuwe beleid zal Shopify Capital na zes maanden en na twaalf maanden binnen de looptijd van de lening evalueren of de betalingsdrempels zijn gehaald. Deze evaluaties zijn belangrijk om te kunnen zien of je voortgang boekt bij het aflossen van je lening.

De minimale aflossingen bedragen bij zes maanden 30% van de totale lening en bij twaalf maanden 60%. Deze betalingen worden berekend als een percentage van je dagomzet: het dagelijkse betalingspercentage. Deze minimale betalingen zijn er om je te helpen op schema te blijven met je aflossingen.

Als je bij deze evaluatiemomenten niet aan de minimale betalingsdrempels voldoet, heb je volgens de leningsovereenkomst een betalingsachterstand. Meer informatie over wat je kunt doen als je de betalingsdrempels mist en een betalingsachterstand oploopt kun je vinden in de leningsovereenkomst.

Tijdsbestek voor terugbetaling van de lening

Op 1 februari 2024 gaat nieuw beleid in voor nieuwe Shopify Capital-leningen. Volgens dit beleid krijg je maximaal 18 maanden de tijd om de lening volledig af te lossen voordat een betalingsachterstand ontstaat. Dit betekent dat je de lening binnen 18 maanden na ontvangst helemaal moet hebben afgelost. Deze periode van 18 maanden is de looptijd van de lening.

De looptijd van 18 maanden is een duidelijke deadline om naartoe te werken. Het is belangrijk om je financiën goed te regelen en geregelde betalingen te doen om deze deadline volgens je leningsovereenkomst te halen.

Nog een lening aanvragen

Nadat je een lening hebt ontvangen, wil je misschien nog een lening aanvragen voor extra financiële ondersteuning.

Als je in aanmerking komt voor nog een lening en je hebt minstens 65% van je actieve lening afgelost, worden er nieuwe financieringsopties weergegeven op de pagina Capital in het Shopify-beheercentrum.

Als je een tweede lening aanvraagt en wordt goedgekeurd, wordt het bedrag binnen twee tot vijf werkdagen op je bankrekening gestort. De aflossing voor de tweede lening begint pas nadat je de eerste volledig hebt afgelost.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis