Informacje o pożyczkach Shopify Capital i ich spłacie dla sprzedawców z Australii

Shopify Capital oferuje pożyczki dla sprzedawców w Australii. Pożyczka Shopify Capital (zwana także kwotą pożyczki) to kwota ryczałtowa, którą otrzymujesz w zamian za stały koszt pożyczki będący kosztem funduszy. Kwota pożyczki, wraz z kosztem funduszy to całkowita kwota płatności na podstawie umowy o pożyczkę zawartej ze sprzedawcą. Po przekazaniu kwoty pożyczki na Twoje firmowe konto bankowe spłacasz ją w usłudze Shopify Capital jako procent dziennej płatności, stanowiący procent dziennej sprzedaży do momentu spłaty całkowitej kwoty płatności. Dokładna całkowita kwota płatności i procent dziennej płatności zależą od profilu ryzyka.

Wnioskuj o pożyczkę

Jeśli kwalifikujesz się do ubiegania się o pożyczkę, możesz wyświetlić swoje opcje finansowania i wnioskować o pożyczkę bezpośrednio na stronie Capital w swoim panelu administracyjnym Shopify. Finansowanie nie jest gwarantowane, a oferta złożenia wniosku może wygasnąć w każdym momencie.

Dostępne są trzy opcje finansowania. Dla każdej obowiązują inne warunki dotyczące kwoty pożyczki lub otrzymanej kwoty, całkowitej kwoty płatności lub sumy zadłużenia oraz dziennej stopy spłaty, która zostanie odjęta od dziennej sprzedaży i zwrócona do Shopify Capital. Możesz zapoznać się z tymi warunkami i wybrać opcję, która odpowiada Twoim potrzebom.

Wniosek o pożyczkę jest rozpatrywany w ciągu 1-3 dni roboczych od jego złożenia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, kwota pożyczki zostanie przelana na Twoje firmowe konto bankowe.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.
 2. Zapoznaj się z warunkami dostępnych opcji finansowania i kliknij przycisk Wnioskuj teraz pod opcją, o którą chcesz wnioskować.
 3. Zweryfikuj swoją tożsamość i dane firmy na potrzeby Shopify Capital.
 4. W oknie dialogowym Zapoznaj się z warunkami udzielania pożyczki i prześlij swój wniosek kliknij opcję Umowa o pożyczkę kupiecką, a następnie dokładnie zapoznaj się z warunkami umowy przed złożeniem wniosku.
 5. Wybierz opcję Zmień mojego dostawcę płatności na Shopify Payments, aby zmienić dostawcę płatności na Shopify Payments.
 6. Kliknij opcję Prześlij wniosek. Możesz otrzymać prośbę o zweryfikowanie swoich danych dla Shopify Capital, nawet jeśli wcześniej otrzymałeś(-aś) już finansowanie w ramach tej usługi.

Po otrzymaniu pożyczki dzienna spłata oparta na dziennej sprzedaży Twojego sklepu rozpocznie się w ciągu dwóch dni roboczych.

Śledzenie spłaty pożyczki

Po otrzymaniu pożyczki możesz śledzić pozostałe saldo całkowitej kwoty płatności na stronie Capital panelu administracyjnego Shopify w Shopify Capital.

Na stronie Capitalmożesz wyświetlić następujące informacje o spłacie:

 • Pozostałe saldo całkowitej kwoty płatności.
 • Część całkowitej kwoty płatności, która została spłacona.
 • Historia przelewów spłat.

W raporcie dotyczącym wszystkich transakcji kolumna Łączna sprzedaż wyświetla przychody ze sprzedaży z każdego dnia, a kolumna Kwota pokazuje, jaka część tych przychodów jest zwracana do Shopify Capital.

Pobierz potwierdzenie stanu konta

Możesz pobrać potwierdzenie stanu konta bezpośrednio na stronie Capital Twojego panelu administracyjnego Shopify. Potwierdzenie stanu konta możesz okazać w banku, aby udowodnić że nie masz już żadnych zobowiązań finansowych, lub przedstawić swoje aktualne saldo.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.
 2. Kliknij opcję Wyświetl wszystkie transakcje.
 3. Kliknij opcję Eksportuj, a następnie Potwierdzenie stanu konta.
 4. Zapisz potwierdzenie stanu konta na swoim urządzeniu.

Spłać pozostałe saldo

Możesz spłacić dowolną kwotę powyżej 1 AUD z tytułu pożyczki lub całe pozostałe saldo w formie jednej kwoty ryczałtowej. Płatność zostanie pobrana z tego samego firmowego konta bankowego, które jest powiązane z Twoim kontem Shopify. Koszt funduszy nie ulegnie zmniejszeniu, jeśli spłacisz całą kwotę, a płatność nie gwarantuje uprawnienia do dodatkowego finansowania.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.
 2. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.
 3. Wybierz kwotę, którą chcesz zapłacić:

  • Aby dokonać płatności ręcznej, wprowadź kwotę w polu Kwota niestandardowa.
  • Aby zapłacić pełną kwotę, kliknij Całkowite pozostałe saldo.
 4. Kliknij Następny krok i sprawdź kwotę do spłaty.

 5. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.

Po zakończeniu spłaty otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.

Obliczanie spłaty pożyczki

Kwota, która będzie spłacana każdego dnia do Shopify Capital, jest obliczana poprzez zastosowanie dziennej stopy zwrotu do dziennych przychodów ze sprzedaży w sklepie. Jeśli w danym dniu nie zostanie zrealizowana żadna sprzedaż, spłata za ten dzień nie zostanie pobrana.

Podczas obliczania spłaty w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie ujmuje się wszystkie zamówienia, które zostały oznaczone jako zapłacone danego dnia, niezależnie od źródła zamówienia, sposobu przetwarzania płatności lub późniejszego zwrotu lub anulowania zamówienia. Jedynymi zamówieniami, które nie są uwzględniane w obliczeniu, są zamówienia testowe, które zostały złożone podczas korzystania z Shopify Payments w trybie testowym. Jeśli zamówienie zostało złożone bez aktywowanego trybu testowego, zostanie ono uwzględnione w przychodzie sklepu z tytułu sprzedaży w obliczeniu spłaty na ten dzień.

Minimalne płatności

Od 1 lutego 2024 r. wdrażana będzie nowa polityka dotycząca nowych pożyczek Shopify Capital w celu uwzględnienia dwóch minimalnych progów płatności. Zmiana ta została dodana do warunków umowy dla nowych pożyczek Shopify Capital. W ramach tej nowej polityki Shopify Capital przeprowadzi oceny po upływie 6 i 12 miesięcy okresu pożyczki w celu ustalenia, czy osiągnięto progi minimalnej płatności. Te oceny są ważnym sposobem upewnienia się, że spłata pożyczki przebiega zgodnie z planem.

Minimalne spłaty to 30% łącznej kwoty pożyczki przed upływem 6 miesięcy oraz 60% łącznej kwoty płatności przed upływem 12 miesięcy. Te płatności są obliczane na podstawie wartości procentowej dziennej sprzedaży (procent dziennej spłaty). Te minimalne płatności wprowadzono, aby pomóc pożyczkobiorcom w systematycznej spłacie pożyczki.

Jeśli nie osiągniesz wymaganego progu płatności podczas tych okresowych ocen, może to stanowić przypadek niedotrzymania warunków umowy o pożyczkę. Dodatkowe informacje dotyczące działań, które mogą zostać podjęte, jeśli nie dokonasz w terminie minimalnej spłaty, oraz konsekwencji niedotrzymania umowy opisano w umowie o pożyczkę.

Ramy czasowe spłaty pożyczki

Od 1 lutego 2024 r. wdrażana będzie nowa polityka dotycząca nowych pożyczek Shopify Capital. Zgodnie z tą polityką masz maksymalnie 18 miesięcy na spłatę pełnej kwoty pożyczki, aby uniknąć niedotrzymania warunków umowy. Oznacza to, że musisz spłacić pożyczkę w całości w ciągu 18 miesięcy od daty jej otrzymania. Ten 18-miesięczny okres to okres kredytowania.

18 miesięcy na spłatę pożyczki oznacza, że istnieje jasno wyznaczony termin, którego musisz dotrzymać. Ważne jest odpowiednie zarządzanie finansami i dokonywanie regularnych płatności w celu dokonania pełnej spłaty do dnia wskazanego w umowie o pożyczkę.

Wnioskowanie o inną pożyczkę

Po otrzymaniu pożyczki możesz ubiegać się o kolejną pożyczkę, aby uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe.

Jeśli kwalifikujesz się do ubiegania się o kolejną pożyczkę i spłaciłeś(-aś) co najmniej 65% aktywnej pożyczki, nowe opcje finansowania są wyświetlane na stronie Capital w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli złożysz wniosek i uzyskasz zgodę na drugą pożyczkę, środki zostaną wpłacone na Twoje konto bankowe w ciągu 2-5 dni roboczych. Spłata drugiej pożyczki rozpoczyna się dopiero po całkowitej spłacie pierwszej pożyczki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo