Zaliczka kupiecka Shopify Capital dla sprzedawców w Kanadzie

W Kanadzie Shopify Capital oferuje zaliczki kupieckie. Zaliczka kupiecka to zakup przyszłej sprzedaży zwanej również wierzytelnościami. Jeśli Twój wniosek o finansowanie zostanie zaakceptowany, Shopify przekaże Ci ryczałtową kwotę za stałą opłatę. W umowie Shopify Capital ten ryczałt figuruje jako kwota zapłacona tytułem zaliczki, a suma do zwrotu to kwota zapłacona tytułem zaliczki oraz stała opłata. W zamian płacisz Shopify Capital procent swojej dziennej sprzedaży do momentu otrzymania przez Shopify sumy do zwrotu. Procent Twojej dziennej sprzedaży, która musi zostać zwrócona do Shopify, jest określany jako stopa zwrotu. Kwota zapłacona tytułem zaliczki i stopa zwrotu są zależne od Twojego profilu ryzyka.

Przykład: Shopify Capital może wypłacić Ci zaliczkę w wysokości 5000 CAD w zamian za przekazanie kwoty 5650 CAD uzyskanej z przyszłej sprzedaży zrealizowanej w Twoim sklepie, przy stopie zwrotu wynoszącej 10%. Otrzymana przez Ciebie kwota 5000 CAD przelewana jest na Twoje firmowe konto bankowe podane w Twoim panelu administracyjnym, a Shopify Capital otrzymuje 10% dziennej sprzedaży brutto Twojego sklepu, dopóki nie zostanie spłacona cała przewidziana do zwrotu kwota wynosząca 5650 CAD. W dowolnym momencie możesz zwrócić dowolną sumę zadłużenia w formie pojedynczej płatności ryczałtowej.

Nie obowiązuje żaden termin zwrotu sumy do Shopify Capital. Dzienna kwota zwrotu jest określana na podstawie dziennej sprzedaży Twojego sklepu, ponieważ stopa zwrotu to procent dziennej sprzedaży zrealizowanej w Twoim sklepie. Kwota zwrotu jest automatycznie pobierana z konta bankowego Twojej firmy.

Złóż wniosek o zaliczkę kupiecką

Jeśli kwalifikujesz się do ubiegania się o zaliczkę kupiecką, możesz wyświetlić swoje opcje finansowania i wnioskować o zaliczkę kupiecką bezpośrednio na stronie Capital w swoim panelu administracyjnym Shopify. Finansowanie nie jest gwarantowane, a oferta złożenia wniosku może wygasnąć w każdym momencie.

Możesz wybrać jedną z trzech opcji finansowania. Warunki każdej opcji obejmują kwotę zapłaconą tytułem zaliczki, sumę do zwrotu będącą kwotą przyszłych wierzytelności, które zakupi Shopify Capital, oraz stopę zwrotu stanowiącą procent Twojej dziennej sprzedaży, która zostanie odjęta i zwrócona do Shopify Capital.

Wniosek o zaliczkę kupiecką jest rozpatrywany w ciągu 1-3 dni roboczych od jego złożenia, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, kwota zaliczki zostanie przelana na Twoje firmowe konto bankowe.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.
 2. Zapoznaj się z warunkami dostępnych opcji finansowania i kliknij przycisk Wnioskuj teraz pod opcją, o którą chcesz wnioskować.
 3. Zweryfikuj swoją tożsamość i dane firmy na potrzeby Shopify Capital.
 4. W oknie dialogowym Sprawdź i zaakceptuj warunki kliknij opcję Umowa Shopify Capital i Umowa o wstępnie autoryzowanych obciążeniach, a następnie dokładnie zapoznaj się z warunkami umowy przed złożeniem wniosku.
 5. Wybierz opcję Zmień mojego dostawcę płatności na Shopify Payments, aby zmienić dostawcę płatności na Shopify Payments.
 6. Kliknij opcję Akceptuj warunki. Możesz otrzymać prośbę o zweryfikowanie swoich danych dla Shopify Capital, nawet jeśli wcześniej otrzymałeś(-aś) już finansowanie w ramach tej usługi.

Po otrzymaniu zaliczki kupieckiej dzienny zwrot oparty na dziennej sprzedaży Twojego sklepu rozpocznie się w ciągu dwóch dni roboczych.

Śledzenie zwrotów zaliczki kupieckiej

Po otrzymaniu zaliczki kupieckiej możesz śledzić pozostałe saldo sumy do spłaty lub zwrotu w swoim panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do menu: Ustawienia > Capital.

Na stronie Capital możesz wyświetlić następujące informacje o zwrocie:

 • pozostałe saldo lub sumę do zwrotu
 • zwróconą kwotę
 • procent sumy, która jest zwrócona
 • historia przelewów

Przychody ze sprzedaży z każdego dnia możesz przeglądać w kolumnie Łączna sprzedaż w sekcji Historia przelewów. Możesz sprawdzić kwotę wpłat do Shopify Capital w kolumnie Kwota.

Pobierz potwierdzenie stanu konta

Możesz pobrać potwierdzenie stanu konta bezpośrednio na stronie Capital Twojego panelu administracyjnego Shopify. Potwierdzenie stanu konta możesz okazać w banku, aby udowodnić że nie masz już żadnych zobowiązań finansowych, lub przedstawić swoje aktualne saldo.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.
 2. Kliknij opcję Wyświetl wszystkie transakcje.
 3. Kliknij opcję Eksportuj, a następnie Potwierdzenie stanu konta.
 4. Zapisz potwierdzenie stanu konta na swoim urządzeniu.

Zwróć pozostałe saldo

Masz możliwość zwrotu dowolnej kwoty powyżej 1 CAD z tytułu zaliczki lub całkowitego pozostałego salda w formie jednej kwoty ryczałtowej. Płatność jest pobierana z tego samego firmowego konta bankowego, które jest powiązane z Twoim kontem Shopify. Jest to odkupienie wierzytelności na podstawie umowy. Cena zakupu nie ulega zmniejszeniu, jeśli spłacisz całe saldo, a płatność nie gwarantuje uprawnienia do dodatkowego finansowania.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia> Capital.
 2. Kliknij przycisk Dokonaj płatności.
 3. Wybierz kwotę, którą chcesz zapłacić:

  • Aby dokonać zwrotu ręcznego, wprowadź kwotę w polu Kwota niestandardowa.
  • Aby zwrócić pełną kwotę, kliknij Całkowite pozostałe saldo.
 4. Kliknij Następny krok i sprawdź kwotę do zwrotu.

 5. Jeśli na pewno chcesz kontynuować zwrot, zaznacz pole autoryzacji i kliknij opcję Dokonaj płatności.

Przetworzenie zwrotu ryczałtowego może potrwać do trzech dni roboczych. Wszystkie regularne zwroty będą kontynuowane w okresie przetwarzania. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem dokonania zwrotu kwoty ryczałtowej.

Obliczanie zwrotu zaliczki kupieckiej

Dla każdego dnia, w którym dokonujesz sprzedaży, stały procent (stopa zwrotu) mnożony jest przez kwotę brutto sprzedaży w celu obliczenia wysokości zwrotu. W dniach, w których dużo sprzedajesz, Twoje zwroty będą większe, a w dniach, w których sprzedajesz mniej – odpowiednio mniejsze. Zwroty będą realizowane do momentu otrzymania przez Shopify Capital pełnej uzgodnionej kwoty przyszłych przychodów ze sprzedaży (suma do zwrotu). Kwota każdego zwrotu jest automatycznie pobierana z Twojego konta bankowego i zwracana do Shopify zgodnie z Umową o wstępnie autoryzowanych obciążeniach. Jeśli w danym dniu nie zostanie zrealizowana żadna sprzedaż, zwrot za ten dzień nie będzie dokonywany.

Dla celów obliczenia zwrotu w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie ujmuje się każde zamówienie, które zostało oznaczone jako zapłacone danego dnia, niezależnie od źródła zamówienia, sposobu przetworzenia płatności lub późniejszego zwrotu kosztów lub anulowania zamówienia. Przy obliczaniu zwrotu jedynymi zamówieniami, które nie są uwzględniane w dziennych przychodach ze sprzedaży w Twoim sklepie, są zamówienia testowe, które zostały złożone podczas korzystania z usługi Shopify Payments w trybie testowym. Jeśli tryb testowy nie był włączony, gdy zamówienie było składane, zamówienie jest uwzględniane w przychodach ze sprzedaży Twojego sklepu podczas obliczania kwoty dziennego zwrotu.

Poniższa tabela przedstawia przykład pięciodniowych zwrotów sprzedawcy, który sprzedał dla Shopify Capital swoje przyszłe przychody ze sprzedaży o wartości 15 000 CAD, przy stawce procentowej zwrotu wynoszącej 10%:

Przykład zwrotów
Dzień Dzienny przychód Udział Shopify Capital Saldo
1 100 CAD 10 CAD 14.990 CAD
2 150 CAD 15 CAD 14.975 CAD
3 125 CAD 12,50 CAD 14.962,50 CAD
4 175 CAD 17,50 CAD 14.945 CAD
5 105 CAD 10,50 CAD 14.934,50 CAD

Wnioskowanie o kolejną zaliczkę kupiecką

Po otrzymaniu zaliczki kupieckiej możesz ubiegać się o kolejną zaliczkę, aby uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe.

Jeśli kwalifikujesz się do ubiegania się o kolejną zaliczkę kupiecką i spłaciłeś(-aś) co najmniej 65% aktywnej zaliczki, nowe opcje finansowania są wyświetlane na stronie Capital w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli złożysz wniosek i uzyskasz zgodę na drugą zaliczkę kupiecką, środki zostaną wpłacone na Twoje konto bankowe w ciągu 2-5 dni roboczych. Spłata drugiej zaliczki kupieckiej rozpoczyna się dopiero po całkowitej spłacie pierwszej zaliczki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo