Forskutteringssummer fra Shopify Capital for forhandlere i Canada

I Canada tilbyr Shopify Capital forhandlers kontantforskudd. En forskutteringssum er et kjøp av de fremtidige salgene dine, også kjent som fordringer. Hvis søknaden din om finansiering godtas, gir Shopify deg et engangsbeløp mot en fast avgift. Under Shopify capital-avtalen er dette engangsbeløpet kjent som det forskutterte beløpet, og Totalt å overføre er det forskutterte beløpet pluss den faste avgiften. Til gjengjeld betaler du Shopify Capital en prosentandel av det daglige salget ditt frem til totalbeløpet er tilbakebetalt til Shopify. Prosentandelen av de daglige salgene, som du må sende betaling for til Shopify, er kjent som overføringsgebyret. Det forskutterte beløpet og overføringsgebyret avhenger av risikoprofilen din.

Shopify Capital kan for eksempel gi deg et forskudd på 5000 CAD mot 5650 CAD tilbakebetalt fra butikkens fremtidige salg, med et overføringsgebyr på 10 %. Beløpet på 5000 CAD som du mottar overføres til bedriftens bankkonto som er spesifisert i administratoren, og Shopify Capital mottar 10 % av butikkens brutto daglige salg inntil det fulle tilbakebetalingsbeløpet på 5650 CAD er tilbakebetalt. Du kan når som helst sende betaling for en utstående saldo som et engangsbeløp.

Det er ingen tidsfrist for tilbakebetaling av totalbeløpet til Shopify Capital. Det daglige beløpet som overføres i CAD avgjøres av butikkens daglige salg, fordi overføringsgebyret er en prosentandel av butikkens daglige salg. Overføringsgebyret trekkes automatisk fra bedriftens bankkonto.

Be om en forskutteringssum

Hvis du er berettiget til å søke om en forskutteringssum, kan du se finansieringsalternativene dine og be om en forskutteringssum direkte på Capital-siden i Shopify-administrator. Finansieringen er ikke garantert, og et tilbud om å søke kan utløpe når som helst.

Du kan velge mellom tre finansieringsalternativer. Vilkårene for hvert alternativ inkluderer det forskutterte beløpet, totalbeløpet som skal betales, som er mengden fremtidige fordringer som Shopify Capital vil kjøpe, og overføringsgebyret som er prosentandelen av det daglige salget ditt som vil trekkes fra og innbetales til Shopify Capital.

Etter at du har søkt om forskutteringssummen, gjennomgås forespørselen innen 1–3 virkedager. Det kan imidlertid ta lengre tid i enkelte tilfeller. Hvis forespørselen din godkjennes, overføres det forskutterte beløpet til bedriftens bankkonto.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Kapital.
 2. Gjennomgå vilkårene til de tilgjengelige finansieringsalternativene og klikk på Søk nå under alternativet du vil søke om.
 3. Bekreft identiteten og bedriftsdetaljene dine for Shopify Capital.
 4. I dialogen for Gå gjennom og godta vilkårene klikker du på Shopify Capital-avtale og den forhåndsautoriserte debetavtalen (PAD) og gjennomgår vilkårene i avtalen nøye før du sender inn søknaden din.
 5. Velg Endre betalingsleverandøren min til Shopify Payments for å endre betalingsleverandør til Shopify Payments.
 6. Klikk på Godta vilkårene. Du kan bli bedt om å bekrefte detaljene dine for Shopify Capital, selv om du allerede har fått finansiering gjennom Shopify Capital tidligere.

Etter at du får forskutteringssummen, begynner den daglige tilbakebetalingen basert på butikkens daglige salg innen to virkedager.

Følge med på overføringen av forskutteringssummen

Etter at du har mottatt forskutteringssummen kan du spore den gjenstående saldoen i tilbakebetalingsbeløpet, eller overføringen, i Shopify-administrator ved å gå til Innstillinger > Capital.

Kapital-siden finner du følgende betalingsinformasjon:

 • gjenstående saldo eller totalsum som skal overføres
 • beløpet du har overført
 • prosentandelen av totalsummen som er overført
 • overføringshistorikken.

Du kan se salgsinntektene for hver enkelt dag i Totalomsetning-kolonnen i seksjonen for overføringshistorikk. Du kan se hvor mye som er betalt til Shopify Capital i Beløp-kolonnen.

Last ned kontoutskriften

Du kan laste ned en kontoutskrift fra siden Capital i Shopify-administrator. Du kan bruke kontoutskriften til å vise banken din at du ikke lenger har noen økonomiske forpliktelser, eller hva den nåværende saldoen er.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Kapital.
 2. Klikk på Vis alle transaksjoner.
 3. Klikk på Eksporter og deretter på Kontoutskrift.
 4. Lagre kontoutskriften på enheten din.

Tilbakebetal gjenstående saldo

Du har muligheten til å innbetale et hvilket som helst beløp over 1 CAD mot forskuddet, eller hele den gjenstående saldoen som et engangsbeløp. Betalingen debiteres fra samme bedriftskonto som er knyttet til Shopify-kontoen din. Under avtalen din er dette et tilbakekjøp av fordringer. Kjøpsprisen reduseres ikke hvis du betaler hele saldoen, og betalingen garanterer ikke at du er kvalifisert for ytterligere finansiering.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Kapital.
 2. Klikk på Foreta en betaling.
 3. Velg beløpet du vil betale:

  • For å gjøre en manuell tilbakebetaling, angir du beløpet i feltet Egendefinert beløp.
  • For å tilbakebetale hele beløpet, klikker du på Hele den gjenstående saldoen.
 4. Klikk på Neste trinn, og se gjennom beløpet som skal tilbakebetales.

 5. Hvis du er sikker på at du vil fortsette med tilbakebetalingen, merker du av i godkjenningsboksen og klikker på Utfør en betaling.

Det kan ta opptil tre virkedager å behandle overføringen av engangsbeløpet. Alle vanlige tilbakebetalinger fortsetter i behandlingsperioden. Du mottar en e-postbekreftelse når overføringen av engangsbeløpet er fullført.

Overføring av forskutteringssum

For hver dag du har salgsinntekter blir en fast prosentandel (overføringsgebyret) beregnet mot bruttobeløpet fra salgene for å beregne overføringen. På dager med mye salg er overføringen større, og på dager med lavere salg er overføringen mindre. Overføringene fortsetter inntil Shopify Capital har mottatt hele det avtalte beløpet fra fremtidige salgsinntekter (totalbeløpet som skal overføres). Hver overføring trekkes automatisk fra bankkontoen din og overføres til Shopify i henhold til avtalen om forhåndsgodkjent debitering. Hvis det ikke er noen salg på en bestemt dag, gjøres det ingen overføringer for den dagen.

For å kunne beregne overføringen, omfatter butikkens daglige salgsinntekt hver bestilling som er blitt merket som betalt den dagen, uavhengig av bestillingens opphav, hvordan betalingen ble behandlet eller hvorvidt bestillingen ble refundert senere eller kansellert. Når overføringen beregnes er testbestillinger som legges inn når Shopify Payments er i testmodus de eneste bestillingene som ikke inkluderes i butikkens daglige salg. Hvis testmodus ikke er aktivert når en bestilling ble lagt inn, inkluderes bestillingen i butikkens salgsomsetning når dagens tilbakebetaling beregnes.

Denne tabellen viser et eksempel på fem dager med overføringer for en forhandler som har solgt 15 000 CAD av deres fremtidige salgsinntekter til Shopify Capital, med et overføringsgebyr på 10 %:

Eksempel på overføringer
Dag Daglig inntekt Shopify Capitals andel Saldo
1 100 CAD 10 CAD 14 990 CAD
2 150 CAD 15 CAD 14 975 CAD
3 125 CAD 12,50 CAD 14 962,50 CAD
4 175 CAD 17,50 CAD 14,945 CAD
5 105 CAD 10,50 CAD 14 934,50 CAD

Be om en ny forskutteringssum

Når du har mottatt en forskutteringssum, kan det være at du vil søke om en ny forskutteringssum for ytterligere økonomisk støtte.

Hvis du er berettiget til å søke om en ny forskutteringssum, og du har betalt minst 65 % av den aktive forskutteringssummen, vises nye finansieringsalternativer på Capital-siden i Shopify-administrator.

Hvis du har søkt og fått godkjent enda en forskutteringssum, vil midlene bli satt inn på bankkontoen din innen 2–5 virkedager. Tilbakebetalingen av den andre forskutteringssummen begynner ikke før etter at du har tilbakebetalt den første forskutteringssummen i sin helhet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis