Forstå Shopify Capital-lån og tilbakebetaling for forhandlere i USA

Shopify Capital tilbyr Shopify-forhandlere i USA muligheten til å søke om lån. Shopify Capital leverer disse lånene, også kalt lånebeløpet, som éngangsbeløp i bytte mot en fast lånekostnad, som representerer kostnaden for midlene. Som forhandler er du ansvarlig for å betale det totale betalingsbeløpet, som inkluderer lånebeløpet og kostnaden for midlene. Lånebeløpet overføres til bedriftens bankkonto, og du tilbakebetaler det gjennom en prosentandel av daglige salg, kalt daglig betalingsprosent, inntil hele betalingsbeløpet er fullt tilbakebetalt. Det spesifikke totale betalingsbeløpet og den daglige betalingsprosenten avhenger av din risikoprofil. WebBank utsteder alle lån gjennom Shopify Capital.

Be om et lån

Hvis du er berettiget til å søke om et lån, kan du se finansieringsalternativene og søke om et lån direkte på siden Capital i Shopify-administratoren. Finansiering er ikke garantert, og et tilbud om å søke kan utløpe når som helst.

Det er tre tilgjengelige finansieringsalternativer, hvert av dem med sine egne vilkår, inkludert lånebeløpet eller det mottatte beløpet, totalt betalingsbeløp eller totalt skyldig beløp, og daglig tilbakebetalingssats, som trekkes fra det daglige salget og tilbakebetales til Shopify Capital. Du kan gjennomgå disse vilkårene og velge det alternativet som passer dine behov best.

Etter at du har søkt om et lån, gjennomgås forespørselen innen 1–3 virkedager. Det kan imidlertid ta lengre tid i enkelte tilfeller. Hvis forespørselen din godkjennes, overføres lånebeløpet til bedriftens bankkonto.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Capital fra Shopify-administratoren.
 2. Gjennomgå vilkårene til de tilgjengelige finansieringsalternativene og klikk på Søk nå under alternativet du vil søke om.
 3. Bekreft identiteten og bedriftsdetaljene dine for Shopify Capital.
 4. I dialogen Gå gjennom lånevilkårene og send søknaden klikker du på Låneavtale for forhandlere og ser gjennom vilkårene i avtalen nøye før du sender inn søknaden.
 5. Valgfritt: Velg Endre betalingsleverandøren min til Shopify Payments for å endre betalingsleverandør til Shopify Payments. Hvis du bytter til Shopify Payments, kan det ta mer enn fem virkedager å godkjenne forespørselen.
 6. Klikk på Send inn søknad. Du kan bli bedt om å bekrefte detaljene dine for Shopify Capital, selv om du allerede har fått finansiering gjennom Shopify Capital tidligere.

Etter at du får lånet, begynner den daglige tilbakebetalingen basert på butikkens daglige salg innen to virkedager.

Spore tilbakebetalinger av lån

Når du har mottatt lånet kan du spore den gjenværende balansen av det totale innbetalingsbeløpet fra Kapital-siden i Shopify-administratoren under Shopify Capital.

Kapital-siden finner du følgende tilbakebetalingsinformasjon:

 • Den gjenværende saldoen for det totale innbetalingsbeløpet.
 • Andelen av det totale innbetalingsbeløpet som er blitt tilbakebetalt.
 • Overføringshistorikken for tilbakebetalinger.

I rapporten med alle transaksjoner viser Totalomsetning-kolonnen salgsinntekten per dag, og Beløp-kolonnen viser hvor mye av inntekten som tilbakebetales til Shopify Capital.

Last ned kontoutskriften

Du kan laste ned en kontoutskrift fra siden Capital i Shopify-administrator. Du kan bruke kontoutskriften til å vise banken din at du ikke lenger har noen økonomiske forpliktelser, eller hva den nåværende saldoen er.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på Vis alle transaksjoner.
 3. Klikk på Eksporter og deretter på Kontoutskrift.
 4. Lagre kontoutskriften på enheten din.

Tilbakebetal gjenstående saldo

Du kan tilbakebetale et hvilket som helst beløp over 1 USD på lånet, eller hele den gjenstående saldoen som et engangsbeløp. Betalingen debiteres fra samme bedriftskonto som er knyttet til Shopify-kontoen din. Kostnaden for midler reduseres ikke hvis du betaler hele saldoen, og betalingen garanterer ikke at du er berettiget for ytterligere finansiering.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på Foreta en betaling.
 3. Velg beløpet du vil betale:

  • For å gjøre en manuell betaling angir du beløpet i feltet Tilpasset beløp.
  • For å betale hele beløpet klikker du på Hele gjenværende saldo.
 4. Klikk på Neste trinn og se gjennom beløpet som skal tilbakebetales.

 5. Klikk på Foreta en betaling.

Du mottar en e-postbekreftelse når tilbakebetalingen er fullført.

Beregne tilbakebetalingen av lånet ditt

For å beregne beløpet som skal tilbakebetales til Shopify Capital hver dag, anvendes tilbakebetalingsraten på butikkens daglige salgsinntekt. Hvis det ikke er noen salg på en bestemt dag, trekkes det ingen tilbakebetaling denne dagen.

Ved beregning av tilbakebetaling inkluderer butikkens daglige salg alle bestillinger som er merket som betalt denne dagen, uavhengig av bestillingskilde, betalingsbehandlingsmåte eller hvorvidt bestillingen senere refunderes eller kanselleres. De eneste bestillingene som ikke inkluderes i beregningen er testbestillinger som er lagt inn mens Shopify Payments var i testmodus. Hvis det legges inn en bestilling uten testmodus aktivert, inkluderes den i butikkens salgsinntekter for beregning av tilbakebetaling for denne dagen.

Minimumsbetalinger

Fra 1. februar 2024 implementeres nye retningslinjer for nye Shopify Capital-lån, som inkluderer to minimumsterskler for betaling. Denne endringen er lagt til i vilkårene for nye Capital-låneavtaler. Som en del av disse nye retningslinjene vil Shopify Capital utføre evalueringer etter seks og tolv måneder i løpet av låneperioden for å avgjøre om minste betalingsterskler er oppfylt. Disse evalueringene er viktige for å bidra til å sikre at du har en fremdrift i tilbakebetaling av lånet.

Minimum tilbakebetaling er 30 % av det totale lånet innen seks måneder, og 60 % av det totale lånet innen tolv måneder. Disse betalingene beregnes basert på en prosentandel av daglige salg, også kalt daglig betalingsprosentandel. Disse minimumsbetalingene er innført for å hjelpe deg å ha fremdrift i tilbakebetaling av lånet.

Hvis du ikke oppfyller minste betalingsterskel ved disse evalueringspunktene, kan det føre til at lånet forfaller i henhold til låneavtalen. Se låneavtalen for mer informasjon om hvilke grep som kan tas hvis du ikke oppfyller minimumsbetalingene, og ved forfall.

Tidsramme for tilbakebetaling av lån

Fra 1. februar 2024 implementeres det nye retningslinjer for nye Shopify Capital-lån. Som en del av disse retningslinjene har du maksimalt 18 måneder på full tilbakebetaling av lånet før det anses som forfalt. Det betyr at du må tilbakebetale lånet fullt ut innen 18 måneder fra datoen du mottok det. Denne 18-månedersperioden kalles låneperioden.

Tidsrammen for tilbakebetaling av lånet på 18 måneder gir deg en tydelig tidsfrist du kan jobbe mot. Det er viktig å ha oversikt over økonomien og gjøre jevnlige betalinger for å sikre at du oppfyller denne tidsfristen i henhold til låneavtalen.

Be om et annet lån

Etter at du har fått et lån, kan det hende du vil søke om et nytt lån for å få ytterligere økonomisk støtte.

Hvis du er berettiget til å søke om enda et lån, og du har tilbakebetalt minst 65 % av det aktive lånet vises de nye finansieringsalternativene på siden Capital i Shopify-administratoren.

Hvis du har søkt og fått godkjent enda et lån, vil midlene bli satt inn på bankkontoen din innen 2–5 virkedager. Tilbakebetalingen av det andre lånet begynner ikke før etter at du har tilbakebetalt det første lånet i sin helhet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis