Få tilgang til fleksibel finansiering gjennom Shopify Line of Credit

Som en del av vår løpende innsats for å optimalisere de finansielle tjenestene vi tilbyr, avvikler Shopify sitt Shopify Line of Credit-tilbud. Vi godtar ikke lenger nye søknader til dette programmet. I stedet inviterer vi forhandlere til å utforske finansiering fra Shopify Capital, som er Shopifys primære låneløsning for rask og fleksibel finansiering som støtter virksomheter i alle størrelser.

Viktige datoer og retningslinjer for eksisterende brukere:

  • Fortsatt tilgang for gjeldende brukere: Hvis du har en aktiv Shopify Line of Credit for øyeblikket, kan du be om nye uttak frem til 31. desember 2024 kl. 23.59 (PST).
  • Avslutning av nye uttak: Fra 1. januar 2025 tillates ingen nye uttak.
  • Tilbakebetalingsbetingelser: Eksisterende saldoer må fortsatt tilbakebetales i henhold til den opprinnelige tilbakebetalingsplanen over seks måneder, som nevnt i låneavtalen. Denne prosessen håndteres automatisk gjennom planlagte debiteringer.
  • Spesifikke tidsfrister for tilbakebetaling basert på endelige uttaksdatoer:

    • Hvis det siste uttaket skjer mellom 1. desember 2024 og 26. desember 2024, avsluttes tilbakebetalingsplanen 1. juni 2025.
    • Hvis det siste uttaket skjer mellom 27. desember 2024 og 31. desember 2024, avsluttes tilbakebetalingsplanen 1. juli 2025.
  • Fleksible tilbakebetalingsalternativer: Du kan også velge å gjøre manuelle tilbakebetalinger når som helst, og potensielt redusere både det totale beløpet som tilbakebetales og lånets varighet.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis