Administrere betalinger for Shopify Line of Credit

Det er viktig å forstå hvordan betalinger for Shopify Line of Credit fungerer, for å kunne håndtere kredittsaldoen effektivt. Denne artikkelen gir detaljert informasjon om betalingsprosessen, inkludert automatiske betalinger, alternativer for tidlig betaling og sporing av betalinger.

Oppdatering om Shopify Line of Credit-programmet

Som en del av vår løpende innsats for å optimalisere de finansielle tjenestene vi tilbyr, avvikler Shopify sitt Shopify Line of Credit-tilbud. Vi godtar ikke lenger nye søknader til dette programmet. I stedet inviterer vi forhandlere til å utforske finansiering fra Shopify Capital, som er Shopifys primære låneløsning for rask og fleksibel finansiering som støtter virksomheter i alle størrelser.

Viktige datoer og retningslinjer for eksisterende brukere

 • Fortsatt tilgang for gjeldende brukere: Hvis du har en aktiv Shopify Line of Credit for øyeblikket, kan du be om nye uttak frem til 31. desember 2024 kl. 23.59 (PST).
 • Avslutning av nye uttak: Fra 1. januar 2025 tillates ingen nye uttak.
 • Tilbakebetalingsbetingelser: Eksisterende saldoer må fortsatt tilbakebetales i henhold til den opprinnelige tilbakebetalingsplanen over seks måneder, som nevnt i låneavtalen. Denne prosessen håndteres automatisk gjennom planlagte debiteringer.
 • Spesifikke tidsfrister for tilbakebetaling basert på endelige uttaksdatoer:

  • Hvis det siste uttaket skjer mellom 1. desember 2024 og 26. desember 2024, avsluttes tilbakebetalingsplanen 1. juni 2025.
  • Hvis det siste uttaket skjer mellom 27. desember 2024 og 31. desember 2024, avsluttes tilbakebetalingsplanen 1. juli 2025.
 • Fleksible tilbakebetalingsalternativer: Du kan også velge å gjøre manuelle tilbakebetalinger når som helst, og potensielt redusere både det totale beløpet som tilbakebetales og lånets varighet.

Automatiske betalinger og betalingsalternativer

Betalinger til Shopify Line of Credit gjøres automatisk over en periode på seks måneder, og forfaller den første dagen i hver kalendermåned i denne perioden. Dette sikrer en forutsigbar betalingsplan inntil den utestående saldoen er fullt tilbakebetalt. Du har imidlertid også fleksibiliteten til å gjøre tidligere betalinger når som helst, noe som kan bidra til å redusere det skyldige rentebeløpet.

Utfør en betaling

 1. Gå til Økonomi > Line of Credit fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Gjør en betaling for å starte betalingsprosessen.
 3. Velg betalingsbeløpet fra alternativene i feltet Beløp i dialogboksen Gjør en betaling. Du kan velge det neste månedlige betalingsbeløpet, eller hele den utestående saldoen. Alternativt kan du klikke på Annet beløp for å tilpasse betalingen.
 4. Klikk på Neste etter at du har oppgitt de nødvendige detaljene.
 5. Gå nøye gjennom følgende informasjon i seksjonen Gå gjennom og bekreft betalingen:

  • Totalt betalt i dag
  • Ny utestående saldo
  • Estimert lånekostnad
  • Totalt skyldig beløp
  • Ny betalingsplan for de neste seks månedene
 6. Klikk på Bekreft betaling etter å ha gått gjennom betalingsdetaljene, når du er klar til å fortsette.

Gjøre opp og spore betalinger

Når du har gjort en manuell betaling, vises det et banner på startsiden for Shopify Line of Credit, som oppgir at du har sendt en manuell betaling til din Line of Credit. Det kan ta flere virkedager før manuelle betalinger er registrert. Betalingen vises som Ventende i seksjonen Transaksjoner inntil den er registrert.

Når betalingen er registrert oppdateres tilgjengelig kreditt, og merket Ventende ved siden av betalingen fjernes i seksjonen Transaksjoner. Dette betyr at disse midlene er tilgjengelige igjen for uttak gjennom Shopify Line of Credit når du har behov for dem.

Delbetaling av utestående saldo

Når du gjør en tidlig betaling for et delbeløp av den utestående saldoen, teller beløpet først mot det kommende månedlige betalingsbeløpet. Et eventuelt gjenstående beløp distribueres jevnt på tvers av de gjenstående betalingene.

Eksempel 1: Tidlig betaling av et delbeløp for neste måneds forfall

Et uttak på 6000 USD gjøres i begynnelsen av januar, noe som fører til seks betalinger på 1000 USD per måned pluss rente som skal betales tilbake. I midten av februar gjør du en manuell betaling på 500 USD.

Betalingen på 500 USD legges til den neste månedens utbetalingsbeløp på 1000 USD, noe som reduserer det til 500 USD. Som et resultat av dette betaler du mindre renter på betalingen som forfaller 1. mars, som inkluderer påløpte renter i februar. Det er ingen endringer i de gjenstående betalingene.

Før betalingen på 500 USD Etter betalingen på 500 USD
Betalingsdato Hovedstol Rente Hovedstol Rente
1. februar 1000 USD 99,93 USD 1000 USD 99,93 USD
16. februar Ingen innbetaling gjort Betalt 500 USD
1. mars 1000 USD 83,28 USD 500 USD 79,17 USD
1. april 1000 USD 66,62 USD 1000 USD 66,62 USD
1. mai 1000 USD 49,97 USD 1000 USD 49,97 USD
1. juni 1000 USD 33,31 USD 1000 USD 33,31 USD
1. juli 1000 USD 16,66 USD 1000 USD 16,66 USD

Eksempel 2: Tidlig betaling av et beløp som overstiger neste måneds forfall

Et uttak på 6000 USD gjøres i starten av januar, og fører til seks betalinger med et avdragsbeløp på 1000 USD per måned pluss renter som skal tilbakebetales. Midt i februar gjør du en manuell betaling på 3000 USD.

Betalingen på 3000 USD teller først mot kommende måneds hovedbetaling, som forfaller 1. mars, og reduserer betalingen til forfall til 0 USD. Eventuelle renter som har påløpt i februar distribueres så jevnt på tvers av de gjenstående månedlige betalingene. Det gjenstående beløpet fra den manuelle betalingen distribueres jevnt på tvers av alle gjenstående betalinger. Derfor er de siste fire betalingene redusert. Dette reduserer også skyldige renter for disse månedene, da utestående saldo er lavere.

Før betalingen på 3000 USD Etter betalingen på 3000 USD
Betalingsdato Hovedstol Rente Hovedstol Rente
1. februar 1000 USD 99,93 USD 1000 USD 99,93 USD
16. februar Ingen innbetaling gjort Betalt 3000 USD
1. mars 1000 USD 83,28 USD 0,00 USD 0,00 USD
1. april 1000 USD 66,62 USD 514,66 USD 34,29 USD
1. mai 1000 USD 49,97 USD 514,66 USD 25,72 USD
1. juni 1000 USD 33,31 USD 514,66 USD 17,14 USD
1. juli 1000 USD 16,66 USD 514,66 USD 8,57 USD

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis