Få tilgang til midler fra Shopify Line of Credit

Når søknaden om Shopify Line of Credit er godkjent, kan du begynne å ta ut penger. Her er en oversikt over uttaks- og betalingsprosessen:

 • Uttak og påløpte renter: Når du tar ut penger gjennom Shopify Line of Credit, vil renter påløpe daglig på den utestående saldoen (fra den dagen midlene utbetales til deg), og de legges til på slutten av hver måned.
 • Tidspunkter for belastninger av hovedstol og renter:
  • Hvis du gjør et uttak før de siste fem dagene i en måned, forfaller den første betalingen for hovedstol og renter ved starten av neste måned. Hvis du for eksempel tar ut penger 10. januar, forfaller den første betalingen for hovedstol og renter 1. februar.
  • Hvis du gjør et uttak i løpet av de siste fem dagene i en måned, består betalingen den første i den påfølgende måneden bare av påløpte renter. Hvis du for eksempel tar ut penger 28. januar, som er innenfor de siste fem dagene av januar, betaler du 1. februar bare renter for de dagene du hadde en utestående saldo i januar. Din første betaling av hovedstolen gjøres 1. mars, sammen med eventuelle påløpte renter i februar.

Oppdatering om Shopify Line of Credit-programmet

Som en del av vår løpende innsats for å optimalisere de finansielle tjenestene vi tilbyr, avvikler Shopify sitt Shopify Line of Credit-tilbud. Vi godtar ikke lenger nye søknader til dette programmet. I stedet inviterer vi forhandlere til å utforske finansiering fra Shopify Capital, som er Shopifys primære låneløsning for rask og fleksibel finansiering som støtter virksomheter i alle størrelser.

Viktige datoer og retningslinjer for eksisterende brukere

 • Fortsatt tilgang for gjeldende brukere: Hvis du har en aktiv Shopify Line of Credit for øyeblikket, kan du be om nye uttak frem til 31. desember 2024 kl. 23.59 (PST).
 • Avslutning av nye uttak: Fra 1. januar 2025 tillates ingen nye uttak.
 • Tilbakebetalingsbetingelser: Eksisterende saldoer må fortsatt tilbakebetales i henhold til den opprinnelige tilbakebetalingsplanen over seks måneder, som nevnt i låneavtalen. Denne prosessen håndteres automatisk gjennom planlagte debiteringer.
 • Spesifikke tidsfrister for tilbakebetaling basert på endelige uttaksdatoer:

  • Hvis det siste uttaket skjer mellom 1. desember 2024 og 26. desember 2024, avsluttes tilbakebetalingsplanen 1. juni 2025.
  • Hvis det siste uttaket skjer mellom 27. desember 2024 og 31. desember 2024, avsluttes tilbakebetalingsplanen 1. juli 2025.
 • Fleksible tilbakebetalingsalternativer: Du kan også velge å gjøre manuelle tilbakebetalinger når som helst, og potensielt redusere både det totale beløpet som tilbakebetales og lånets varighet.

Ta ut penger

Du kan be om uttak av et hvilket som helst beløp, når som helst, opp til kredittgrensen. Midlene fra en uttaksforespørsel er vanligvis mottatt innen to virkedager, men i noen tilfeller kan det ta lenger tid.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Line of Credit fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Ta ut midler.
 3. Skriv inn beløpet du ønsker å ta ut fra Shopify Line of Credit i feltet Beløp i dialogboksen Ta ut midler.
 4. Klikk på Neste etter at du har oppgitt de nødvendige detaljene.
 5. Gå nøye gjennom følgende informasjon i seksjonen Gå gjennom og bekreft uttaket:

  • Ny utestående saldo
  • Estimert lånekostnad
  • Totalt skyldig beløp
  • Ny betalingsplan for de neste seks månedene
 6. Klikk på Bekreft uttak når du har gått gjennom uttaksdetaljene og er klar til å fortsette.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis