Få tilgang til midler fra Shopify Line of Credit

Når søknaden om Shopify Line of Credit er godkjent, kan du begynne å ta ut penger. Her er en oversikt over uttaks- og betalingsprosessen:

 • Uttak og påløpte renter: Når du tar ut penger gjennom Shopify Line of Credit, vil renter påløpe daglig på den utestående saldoen (fra den dagen midlene utbetales til deg), og de legges til på slutten av hver måned.
 • Tidspunkter for belastninger av hovedstol og renter:
  • Hvis du gjør et uttak før de siste fem dagene i en måned, forfaller den første betalingen for hovedstol og renter ved starten av neste måned. Hvis du for eksempel tar ut penger 10. januar, forfaller den første betalingen for hovedstol og renter 1. februar.
  • Hvis du gjør et uttak i løpet av de siste fem dagene i en måned, består betalingen den første i den påfølgende måneden bare av påløpte renter. Hvis du for eksempel tar ut penger 28. januar, som er innenfor de siste fem dagene av januar, betaler du 1. februar bare renter for de dagene du hadde en utestående saldo i januar. Din første betaling av hovedstolen gjøres 1. mars, sammen med eventuelle påløpte renter i februar.

På denne siden

Ta ut penger

Du kan be om uttak av et hvilket som helst beløp, når som helst, opp til kredittgrensen. Midlene fra en uttaksforespørsel er vanligvis mottatt innen to virkedager, men i noen tilfeller kan det ta lenger tid.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Line of Credit fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Ta ut midler.
 3. Skriv inn beløpet du ønsker å ta ut fra Shopify Line of Credit i feltet Beløp i dialogboksen Ta ut midler.
 4. Klikk på Neste etter at du har oppgitt de nødvendige detaljene.
 5. Gå nøye gjennom følgende informasjon i seksjonen Gå gjennom og bekreft uttaket:

  • Ny utestående saldo
  • Estimert lånekostnad
  • Totalt skyldig beløp
  • Ny betalingsplan for de neste seks månedene
 6. Klikk på Bekreft uttak når du har gått gjennom uttaksdetaljene og er klar til å fortsette.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis