Dostęp do środków z Shopify Line of Credit

Po zatwierdzeniu wniosku o Shopify Line of Credit możesz rozpocząć wypłacanie pieniędzy. Proces wypłaty środków i ich spłaty wygląda następująco:

 • Wypłata i naliczanie odsetek: Gdy wypłacasz pieniądze za pośrednictwem Shopify Line of Credit, odsetki od salda zaległości będą naliczane codziennie (począwszy od dnia wypłaty środków) i pobierane na koniec każdego miesiąca.
 • Terminy spłaty kapitału i odsetek:
  • Jeśli dokonasz wypłaty przed ostatnimi pięcioma dniami miesiąca, Twoja pierwsza splata kapitału i odsetek będzie wymagana na początku następnego miesiąca. Na przykład, jeśli wypłacisz pieniądze 10 stycznia, termin pierwszej spłaty odsetek i kapitału to 1 lutego.
  • Jeśli dokonasz wypłaty w ciągu ostatnich pięciu dni miesiąca, pierwszego dnia następnego miesiąca musisz spłacić tylko naliczone odsetki. Na przykład, jeśli wypłacisz pieniądze 28 stycznia, czyli w ciągu ostatnich pięciu dni stycznia, 1 lutego będziesz spłacisz tylko odsetki tylko za dni, przez które w styczniu na Twoim koncie istniało saldo zaległości. Twoja pierwsza spłata kapitału zostanie dokonana 1 marca wraz z odsetkami naliczonymi w lutym.

Aktualizacja programu Shopify Line of Credit

W ramach starań na rzecz optymalizacji oferowanych usług finansowych Shopify odchodzi od oferty Shopify Line of Credit. Nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń do tego programu. Zamiast tego zachęcamy naszych sprzedawców do zapoznania się z finansowaniem Shopify Capital, które pozostaje głównym rozwiązaniem kredytowym Shopify zapewniającym szybkie i elastyczne finansowanie wspierające firmy każdej wielkości.

Kluczowe daty i wskazówki dla obecnych użytkowników

 • Dalszy dostęp dla obecnych użytkowników: Jeśli masz obecnie aktywną linię kredytową Shopify Line of Credit, możesz wnioskować o nowe wypłaty do 31 grudnia 2024 r. do godziny 23:59 czasu PST.
 • Zamknięcie nowych wypłat: Od 1 stycznia 2025 roku dalsze wypłaty nie będą dozwolone.
 • Warunki spłaty: Dotychczasowe zadłużenie musi zostać spłacone zgodnie z pierwotnym 6-miesięcznym harmonogramem spłaty określonym w umowie pożyczki. Proces ten będzie obsługiwany automatycznie poprzez zaplanowane obciążenia.
 • Szczegółowe terminy spłaty w oparciu o ostateczne daty wypłaty:

  • Jeśli ostatnia wypłata nastąpi między 1 grudnia 2024 r. a 26 grudnia 2024 r., harmonogram spłat zakończy się 1 czerwca 2025 r.
  • Jeśli ostatnia wypłata nastąpi między 27 grudnia 2024 r. a 31 grudnia 2024 r., harmonogram spłat zakończy się 1 lipca 2025 r.
 • Elastyczne opcje spłaty: Możesz także zdecydować się na ręczne spłaty w dowolnym momencie, aby potencjalnie zmniejszyć całkowitą kwotę spłaty oraz skrócić okres pożyczki.

Wypłata środków

Możesz w każdej chwili zażądać wypłaty dowolnej kwoty do wysokości limitu kredytowego. Środki, których dotyczy żądanie wypłaty, są zazwyczaj otrzymywane w ciągu dwóch dni roboczych, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Line of Credit.
 2. Kliknij opcję Wypłać środki.
 3. W oknie dialogowym Wypłata środków w polu Kwota wprowadź kwotę, którą chcesz wypłacić z Shopify Line of Credit.
 4. Po wprowadzeniu wymaganych szczegółów kliknij przycisk Dalej.
 5. W sekcji Sprawdź i potwierdź wypłatę starannie przejrzyj poniższe informacje:

  • Nowe saldo zaległości
  • Szacunkowy koszt pożyczki
  • Całkowita kwota zadłużenia
  • Nowy harmonogram płatności na kolejne sześć miesięcy
 6. Po przejrzeniu szczegółów wypłaty kliknij opcję Potwierdź wypłatę.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo