Słownik terminów Shopify Line of Credit

Program Shopify Line of Credit jest dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych. Całe finansowanie poprzez Shopify Lending z uwzględnieniem Line of Credit jest udzielane przez WebBank w USA.

Aktualizacja programu Shopify Line of Credit

W ramach starań na rzecz optymalizacji oferowanych usług finansowych Shopify odchodzi od oferty Shopify Line of Credit. Nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń do tego programu. Zamiast tego zachęcamy naszych sprzedawców do zapoznania się z finansowaniem Shopify Capital, które pozostaje głównym rozwiązaniem kredytowym Shopify zapewniającym szybkie i elastyczne finansowanie wspierające firmy każdej wielkości.

Kluczowe daty i wskazówki dla obecnych użytkowników

  • Dalszy dostęp dla obecnych użytkowników: Jeśli masz obecnie aktywną linię kredytową Shopify Line of Credit, możesz wnioskować o nowe wypłaty do 31 grudnia 2024 r. do godziny 23:59 czasu PST.
  • Zamknięcie nowych wypłat: Od 1 stycznia 2025 roku dalsze wypłaty nie będą dozwolone.
  • Warunki spłaty: Dotychczasowe zadłużenie musi zostać spłacone zgodnie z pierwotnym 6-miesięcznym harmonogramem spłaty określonym w umowie pożyczki. Proces ten będzie obsługiwany automatycznie poprzez zaplanowane obciążenia.
  • Szczegółowe terminy spłaty w oparciu o ostateczne daty wypłaty:

    • Jeśli ostatnia wypłata nastąpi między 1 grudnia 2024 r. a 26 grudnia 2024 r., harmonogram spłat zakończy się 1 czerwca 2025 r.
    • Jeśli ostatnia wypłata nastąpi między 27 grudnia 2024 r. a 31 grudnia 2024 r., harmonogram spłat zakończy się 1 lipca 2025 r.
  • Elastyczne opcje spłaty: Możesz także zdecydować się na ręczne spłaty w dowolnym momencie, aby potencjalnie zmniejszyć całkowitą kwotę spłaty oraz skrócić okres pożyczki.

Warunek Definicja
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to roczny koszt pożyczki wyrażony jako procent. Odzwierciedla nie tylko obowiązującą stopę procentową, ale także dodatkowe koszty, które mogą mieć zastosowanie do Twojej pożyczki, takie jak opłaty.
Dostępne środki Dostępne środki to kwota, którą możesz w każdej chwili wypłacić za pośrednictwem Shopify Line of Credit. Będzie to różnica między limitem kredytowym a saldem zaległości w chwili obliczenia. Oczekujące płatności lub oczekujące wypłaty mogą mieć wpływ na dostępne środki.
Limit kredytowy Twój limit kredytowy to maksymalna kwota dostępna dla Ciebie za pośrednictwem Shopify Line of Credit w danym momencie.
Saldo zadłużenia Twoje saldo zaległości w danym momencie to łączna kwota, która nadal wymaga spłaty i obejmuje kwoty, które zostały wypłacone, a których jeszcze nie spłacono, oraz naliczone odsetki, których jeszcze nie spłacono.
Płatność oczekująca Płatność oczekująca to płatność na poczet Twojego salda zaległości (dokonywana automatycznie lub dobrowolnie), która nadal jest przetwarzana i nie została jeszcze otrzymana. Przetwarzanie płatności może potrwać kilka dni roboczych.
Wypłata oczekująca Oczekująca wypłata to wypłata, której zażądano w panelu administracyjnym Shopify, a która nie została jeszcze przekazana na Twoje połączone konto bankowe. Środki, których dotyczy żądanie wypłaty, są zazwyczaj otrzymywane w ciągu dwóch dni roboczych, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej.
Kredyt odnawialny Kredyt odnawialny to typ kredytu, który umożliwia pożyczenie środków, spłatę i ponowne pożyczenie środków do określonego z góry limitu (np. limitu kredytowego), o ile konto kredytu pozostaje otwarte i jego stan nie budzi zastrzeżeń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo