Słownik terminów Shopify Line of Credit

Warunek Definicja
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to roczny koszt pożyczki wyrażony jako procent. Odzwierciedla nie tylko obowiązującą stopę procentową, ale także dodatkowe koszty, które mogą mieć zastosowanie do Twojej pożyczki, takie jak opłaty.
Dostępne środki Dostępne środki to kwota, którą możesz w każdej chwili wypłacić za pośrednictwem Shopify Line of Credit. Będzie to różnica między limitem kredytowym a saldem zaległości w chwili obliczenia. Oczekujące płatności lub oczekujące wypłaty mogą mieć wpływ na dostępne środki.
Limit kredytowy Twój limit kredytowy to maksymalna kwota dostępna dla Ciebie za pośrednictwem Shopify Line of Credit w danym momencie.
Saldo zadłużenia Twoje saldo zaległości w danym momencie to łączna kwota, która nadal wymaga spłaty i obejmuje kwoty, które zostały wypłacone, a których jeszcze nie spłacono, oraz naliczone odsetki, których jeszcze nie spłacono.
Płatność oczekująca Płatność oczekująca to płatność na poczet Twojego salda zaległości (dokonywana automatycznie lub dobrowolnie), która nadal jest przetwarzana i nie została jeszcze otrzymana. Przetwarzanie płatności może potrwać kilka dni roboczych.
Wypłata oczekująca Oczekująca wypłata to wypłata, której zażądano w panelu administracyjnym Shopify, a która nie została jeszcze przekazana na Twoje połączone konto bankowe. Środki, których dotyczy żądanie wypłaty, są zazwyczaj otrzymywane w ciągu dwóch dni roboczych, ale w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej.
Kredyt odnawialny Kredyt odnawialny to typ kredytu, który umożliwia pożyczenie środków, spłatę i ponowne pożyczenie środków do określonego z góry limitu (np. limitu kredytowego), o ile konto kredytu pozostaje otwarte i jego stan nie budzi zastrzeżeń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo