Ordlista över termer i Shopify Line of Credit

Shopify Line of Credit är endast tillgängligt i USA. All finansiering via Shopify Lending, inklusive Line of Credit, utfärdas av WebBank i USA.

En uppdatering om programmet Shopify Line of Credit

Som en del av vårt pågående arbete med att optimera de finansiella tjänster Shopify erbjuder kommer Shopify Line of Credit-erbjudandet att avslutas. Vi accepterar inte längre nya ansökningar till detta program. Istället erbjuder vi våra handlare att ta del av Shopify Capital-finansiering, som fortsätter att vara Shopifys huvudsakliga lånelösning för snabb och flexibel finansiering för företag i alla storlekar.

Viktiga datum och riktlinjer för befintliga användare

  • Fortsatt tillgång för nuvarande användare: Om du för närvarande har en aktiv Shopify Line of Credit kan du begära nya uttag fram till 31 december 2024 23.59 PST.
  • Avslutning av nya uttag: Från och med 1 januari 2025 tillåts inte längre nya uttag.
  • Återbetalningsvillkor: Befintliga saldon behöver fortfarande återbetalas enligt den ursprungliga återbetalningsplanen på 6 månader i ditt låneavtal. Processen hanteras automatiskt via schemalagda debiteringar.
  • Särskilda tidsfrister för återbetalning baserat på sista uttagsdatum:

    • Om ditt sista uttag sker mellan 1 december 2024 och 26 december 2024 avslutas din återbetalningsplan 1 juni 2025.
    • Om ditt sista uttag är mellan 27 december 2024 och 31 december 2024 kommer din återbetalningsplan att avslutas den 1 juli 2025.
  • Flexibla återbetalningsalternativ: Du kan också välja att göra manuella återbetalningar när som helst, vilket eventuellt kan minska både det totala återbetalningsbeloppet och lånetiden.

Villkor Definition
Årlig procentsats (APR) En effektiv ränta eller "APR" är den årliga kostnaden för att låna pengar, uttryckt som en procentsats. Det motsvarar inte bara tillämplig ränta, utan även faktorer i ytterligare kostnader som kan tillkomma för ditt lån, som till exempel avgifter.
Tillgänglig kredit Din tillgängliga kredit är det belopp som är tillgängligt för dig att när som helst ta ut via Shopify Line of Credit. Det kommer att vara skillnaden mellan din kreditgräns och ditt utestående saldo vid tidpunkten för beräkningen. Väntande betalningar eller väntande uttag kan påverka din tillgängliga kredit.
Kreditgräns Kreditgränsen är det maximala kreditbelopp som du kan använda via Shopify Line of Credit vid ett givet tillfälle.
Utestående saldo Ditt utestående saldo vid ett givet tillfälle är det totala belopp som fortfarande måste betalas tillbaka och inkluderar de belopp som du har tagit ut men ännu inte återbetalat, samt den ränta du har samlat på dig men ännu inte betalat.
Betalning väntar En väntande betalning är en betalning av ditt utestående saldo (antingen automatisk eller frivillig), som fortfarande behandlas och ännu inte har mottagits. Det kan ta flera arbetsdagar innan betalningarna behandlas.
Väntande uttag Ett väntande uttag är ett uttag som har begärts från din Shopify-admin, men som ännu inte har mottagits på ditt anslutna bankkonto. Medel från en uttagsbegäran tas vanligtvis emot inom två arbetsdagar, men det kan i vissa fall ta längre tid.
Revolverande kredit Revolverande kredit är en kredittyp som gör det möjligt för en låntagare att låna medel, återbetala och låna igen, upp till en förutbestämd gräns (till exempel en kreditgräns), så länge kreditkontot är öppet och i gott skick.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis