Ordlista över termer i Shopify Line of Credit

Villkor Definition
Årlig procentsats (APR) En effektiv ränta eller "APR" är den årliga kostnaden för att låna pengar, uttryckt som en procentsats. Det motsvarar inte bara tillämplig ränta, utan även faktorer i ytterligare kostnader som kan tillkomma för ditt lån, som till exempel avgifter.
Tillgänglig kredit Din tillgängliga kredit är det belopp som är tillgängligt för dig att när som helst ta ut via Shopify Line of Credit. Det kommer att vara skillnaden mellan din kreditgräns och ditt utestående saldo vid tidpunkten för beräkningen. Väntande betalningar eller väntande uttag kan påverka din tillgängliga kredit.
Kreditgräns Kreditgränsen är det maximala kreditbelopp som du kan använda via Shopify Line of Credit vid ett givet tillfälle.
Utestående saldo Ditt utestående saldo vid ett givet tillfälle är det totala belopp som fortfarande måste betalas tillbaka och inkluderar de belopp som du har tagit ut men ännu inte återbetalat, samt den ränta du har samlat på dig men ännu inte betalat.
Betalning väntar En väntande betalning är en betalning av ditt utestående saldo (antingen automatisk eller frivillig), som fortfarande behandlas och ännu inte har mottagits. Det kan ta flera arbetsdagar innan betalningarna behandlas.
Väntande uttag Ett väntande uttag är ett uttag som har begärts från din Shopify-admin, men som ännu inte har mottagits på ditt anslutna bankkonto. Medel från en uttagsbegäran tas vanligtvis emot inom två arbetsdagar, men det kan i vissa fall ta längre tid.
Revolverande kredit Revolverande kredit är en kredittyp som gör det möjligt för en låntagare att låna medel, återbetala och låna igen, upp till en förutbestämd gräns (till exempel en kreditgräns), så länge kreditkontot är öppet och i gott skick.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis