อภิธานศัพท์ของ Shopify Line of Credit

Shopify Line of Credit มีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ทั้งนี้ WebBank ในสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ออกสินเชื่อทั้งหมดผ่าน Shopify Lending ซึ่งรวมถึง Line of Credit

การอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรม Shopify Line of Credit

Shopify กำลังยุติการให้บริการ Shopify Line of Credit ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการปรับประสิทธิภาพบริการทางการเงินของเรา เราจะไม่รับใบสมัครใหม่สำหรับโปรแกรมนี้อีกต่อไป โดยเราขอเชิญให้ผู้ขายสำรวจดูสินเชื่อจาก Shopify Capital แทน ซึ่งยังคงเป็นโซลูชันการกู้ยืมหลักของ Shopify ในการระดมทุนที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วเพื่อสนับสนุนธุรกิจทุกขนาด

แนวทางและวันที่สำคัญสำหรับผู้ใช้รายเดิม

  • การเข้าถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน: หากคุณมี Shopify Line of Credit ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน คุณจะสามารถส่งคำขอการถอนเงินรายการใหม่ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024 เวลา 23:59 PST
  • การปิดรับการถอนเงินรายการใหม่: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 เป็นต้นไป เราจะไม่อนุญาตให้มีการถอนเงินรายการอื่นๆ เพิ่มเติม
  • ข้อกำหนดการผ่อนชำระ: คุณจะยังคงต้องผ่อนชำระยอดคงเหลือที่มีอยู่ตามกำหนดเวลาการผ่อนชำระเงินแบบ 6 เดือนเดิมดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงเงินกู้ โดยระบบจะดำเนินขั้นตอนนี้โดยอัตโนมัติผ่านการหักบัญชีที่กำหนดเวลาไว้
  • กำหนดเวลาการผ่อนชำระเฉพาะตามวันที่ถอนเงินล่าสุด:

    • หากคุณทำรายการถอนเงินล่าสุดในช่วงวันที่ 1-26 ธันวาคม 2024 กำหนดเวลาการผ่อนชำระของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มิถุนายน 2025
    • หากคุณทำรายการถอนเงินล่าสุดในช่วงวันที่ 27-31 ธันวาคม 2024 กำหนดเวลาการผ่อนชำระของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2025
  • ตัวเลือกการผ่อนชำระแบบยืดหยุ่น: คุณยังสามารถเลือกที่จะผ่อนชำระด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ ซึ่งอาจลดทั้งยอดรวมที่ต้องผ่อนชำระและระยะเวลาการกู้เงินได้

ข้อกำหนด ความหมาย
อัตราร้อยละต่อปี (APR) อัตราร้อยละต่อปีหรือ “APR” คือต้นทุนต่อปีของการกู้ยืมเงิน โดยจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าดังกล่าวไม่เพียงบ่งบอกถึงอัตราดอกเบี้ยที่คุณจะต้องเสียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยต่างๆ ด้านต้นทุนเพิ่มเติมที่อาจมีผลบังคับใช้กับเงินกู้ของคุณด้วย เช่น ค่าธรรมเนียม
เครดิตที่ใช้ได้ สินเชื่อที่คุณใช้ได้อยู่คือจํานวนเงิน ณ ช่วงเวลาที่กำหนดที่คุณสามารถถอนจาก Shopify Line of Credit ได้ จำนวนเงินส่วนนี้สามารถคำนวณได้โดยนำวงเงินสินเชื่อลบด้วยยอดที่คุณค้างชำระ ทั้งนี้การชำระเงินคืนที่รอดำเนินการหรือการถอนเงินสินเชื่อที่รอการอนุมัติอาจส่งผลต่อสินเชื่อที่คุณใช้ได้
วงเงินเครดิต วงเงินสินเชื่อคือจํานวนเงินสินเชื่อสูงสุดที่คุณสามารถกู้ได้ผ่าน Shopify Line of Credit
ยอดคงเหลือ ยอดที่คุณค้างชําระคือจํานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชําระคืน โดยจะรวมทั้งจํานวนเงินที่คุณได้ถอนออกมาแต่ยังไม่ได้ชําระคืนและดอกเบี้ยสะสมที่คุณยังไม่ได้ชําระ
การชำระเงินที่รอดำเนินการ การชำระเงินคืนที่รอดำเนินการคือการชำระเงินสำหรับยอดที่คุณค้างชำระ (ไม่ว่าจะดำเนินการโดยอัตโนมัติหรือดำเนินการเองก็ตาม) ที่ยังอยู่ระหว่างการประมวลผลและปลายทางยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว โดยกระบวนการชำระเงินคืนดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายวันทำการจึงจะถือว่าสำเร็จ
การถอนที่รอดำเนินการ การถอนเงินที่รออนุมัติคือการถอนเงินสินเชื่อที่คุณดำเนินการร้องขอจากส่วนผู้ดูแล Shopify แต่ยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวในบัญชีธนาคารที่คุณเชื่อมไว้ โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับเงินที่ขอถอนภายใน 2 วันทำการ แต่ในบางกรณีก็อาจใช้เวลานานกว่านั้น
สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อหมุนเวียนเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถกู้เงินได้อีกครั้งหลังจากที่มีการชำระคืนแล้ว แต่ต้องไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กําหนดไว้ (ตัวอย่างเช่น วงเงินสินเชื่อ) ตราบใดที่บัญชีสินเชื่อดังกล่าวยังคงเปิดใช้งานอยู่และมีสุขภาพทางการเงินที่ดี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี