การจัดการการชำระเงินคืนให้ Shopify Line of Credit

คุณควรเข้าใจถึงหลักการทำงานของการชำระเงินคืนให้ Shopify Line of Credit เพื่อให้สามารถจัดการยอดคงเหลือสินเชื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะทำให้คุณทราบถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการชำระเงินคืนไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินคืนอัตโนมัติ ตัวเลือกการชำระเงินคืนล่วงหน้า และการติดตามการชำระเงินคืนของคุณ

การอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรม Shopify Line of Credit

Shopify กำลังยุติการให้บริการ Shopify Line of Credit ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการปรับประสิทธิภาพบริการทางการเงินของเรา เราจะไม่รับใบสมัครใหม่สำหรับโปรแกรมนี้อีกต่อไป โดยเราขอเชิญให้ผู้ขายสำรวจดูสินเชื่อจาก Shopify Capital แทน ซึ่งยังคงเป็นโซลูชันการกู้ยืมหลักของ Shopify ในการระดมทุนที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วเพื่อสนับสนุนธุรกิจทุกขนาด

แนวทางและวันที่สำคัญสำหรับผู้ใช้รายเดิม

 • การเข้าถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน: หากคุณมี Shopify Line of Credit ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน คุณจะสามารถส่งคำขอการถอนเงินรายการใหม่ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024 เวลา 23:59 PST
 • การปิดรับการถอนเงินรายการใหม่: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 เป็นต้นไป เราจะไม่อนุญาตให้มีการถอนเงินรายการอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ข้อกำหนดการผ่อนชำระ: คุณจะยังคงต้องผ่อนชำระยอดคงเหลือที่มีอยู่ตามกำหนดเวลาการผ่อนชำระเงินแบบ 6 เดือนเดิมดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงเงินกู้ โดยระบบจะดำเนินขั้นตอนนี้โดยอัตโนมัติผ่านการหักบัญชีที่กำหนดเวลาไว้
 • กำหนดเวลาการผ่อนชำระเฉพาะตามวันที่ถอนเงินล่าสุด:

  • หากคุณทำรายการถอนเงินล่าสุดในช่วงวันที่ 1-26 ธันวาคม 2024 กำหนดเวลาการผ่อนชำระของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มิถุนายน 2025
  • หากคุณทำรายการถอนเงินล่าสุดในช่วงวันที่ 27-31 ธันวาคม 2024 กำหนดเวลาการผ่อนชำระของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2025
 • ตัวเลือกการผ่อนชำระแบบยืดหยุ่น: คุณยังสามารถเลือกที่จะผ่อนชำระด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ ซึ่งอาจลดทั้งยอดรวมที่ต้องผ่อนชำระและระยะเวลาการกู้เงินได้

การชำระเงินคืนโดยอัตโนมัติและตัวเลือกการชำระเงินคืน

ระบบจะทยอยหักเงินเพื่อชำระคืนให้ Shopify Line of Credit โดยอัตโนมัติภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะดำเนินการชำระคืนในวันแรกของเดือนปฏิทินในช่วงเวลานั้น เราดำเนินการเช่นนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้จะสามารถคาดการณ์ถึงกำหนดเวลาสำหรับการชําระเงินคืนได้จนกว่ายอดค้างชำระจะได้รับการชําระคืนจบครบเต็มจํานวน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวก็ยังมีความยืดหยุ่น โดยคุณสามารถชำระเงินคืนล่วงหน้าได้มุกเมื่อ ซึ่งจะช่วยลดจํานวนดอกเบี้ยที่ต้องชำระได้

ดำเนินการชำระเงิน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Line of Credit
 2. คลิกชำระเงินคืนเพื่อเริ่มกระบวนการชำระเงินคืน
 3. ในช่องจํานวนเงิน ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบชำระเงินคืน ให้เลือกจํานวนเงินที่ได้จากตัวเลือกที่มีให้ไว้ คุณสามารถเลือกจํานวนเงินที่จะชำระคืนในเดือนถัดไปหรือจะชำระยอดค้างชำระแบบเต็มจํานวน หรือจะคลิกจำนวนเงินอื่นเพื่อกรอกจำนวนที่จะชำระคืนเองก็ได้เช่นกัน
 4. หลังจากป้อนรายละเอียดที่จำเป็นแล้ว ให้คลิก “ถัดไป
 5. ในส่วนตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินคืน โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน

  • ยอดรวมทั้งหมดที่ชำระวันนี้
  • ยอดค้างชำระใหม่
  • ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมโดยประมาณ
  • ยอดค้างชำระทั้งหมด
  • กำหนดเวลาการชำระเงินใหม่สำหรับหกเดือนถัดไป
 6. หลังจากที่คุณตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินคืนและพร้อมที่จะดําเนินการต่อแล้ว ให้คลิกยืนยันการชำระเงินคืน

การโอนและการติดตามการชำระเงินคืน

หลังจากที่คุณชำระเงินคืนด้วยตนเองแล้ว จะมีแบนเนอร์ปรากฏขึ้นบนหน้าแรกของ Shopify Line of Credit ซึ่งระบุว่าคุณได้ส่งการการชำระเงินคืนด้วยตนเองให้ Line of Credit เรียบร้อยแล้ว การชำระเงินคืนด้วยตนเองอาจใช้เวลาหลายวันทำการกว่าปลายทางจะได้รับเงิน ในส่วนธุรกรรม ระบบจะแสดงสถานะของการชำระเงินคืนดังกล่าวเป็นรอดำเนินการจนกว่าปลายทางจะได้รับเงิน

หลังจากปลายทางได้รับเงินที่ชำระคืนแล้ว ระบบจะอัปเดตสินเชื่อที่คุณใช้ได้ให้สอดคล้องกัน และเครื่องหมายรอดำเนินการในส่วนธุรกรรม ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากการชำระเงินคืนรายการนั้นจะหายไป ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถอนเงินทุนเหล่านั้นผ่าน Shopify Line of Credit ได้อีกครั้งทุกเมื่อที่คุณต้องการ

การชำระเงินบางส่วนคืนสำหรับยอดค้างชำระ

เมื่อคุณชำระเงินคืนล่วงหน้าเพียงบางส่วนสำหรับยอดค้างชำระ ระบบจะนำยอดชำระคืนดังกล่าวไปหักออกจากจํานวนเงินที่จะต้องชำระของเดือนที่จะถึงก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นระบบจะนำเงินส่วนที่เหลือไปหักออกจากการชำระเงินคืนที่เหลืออยู่อย่างเท่าๆ กัน

ตัวอย่างที่ 1: การชำระเงินคืนล่วงหน้าสำหรับการชพระเงินคืนที่ครบกำหนดในเดือนถัดไปเป็นบางส่วน

สมมติว่ามีการถอนเงิน $6,000 ในต้นเดือนมกราคม ส่งผลให้เงินที่ต้องชําระเงินคืน 6 ครั้งอยู่ที่ครั้งละ $1,000 ต่อเดือนบวกกับดอกเบี้ย ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ คุณได้ชำระเงินคืนด้วยตนเองเป็นจำนวน $500

ระบบจะนำยอดการชําระเงินคืน $500 ไปหักออกจากเงินต้นที่ต้องชำระคืนของเดือนถัดไปที่เดิมต้องชำระคืน $1,000 ซึ่งจะทำให้ลดเหลือ $500 การทำเช่นนี้ จะทำให้คุณจ่ายดอกเบี้ยสำหรับการชำระเงินคืนที่ครบกำหนดวันที่ 1 มีนาคมน้อยลง (ซึ่งมีดอกเบี้ยสะสมในเดือนกุมภาพันธ์) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการการจ่ายเงินที่เหลืออยู่

ก่อนการชำระเงินคืน $500 หลังการชำระเงินคืน $500
วันที่ชำระเงิน เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย
1 กุมภาพันธ์ 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $99.93 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $99.93
16 กุมภาพันธ์ ไม่มีการชำระเงินคืน ชำระเงินคืน $500
1 มีนาคม 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $83.28 $500 $79.17
1 เมษายน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $66.62 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $66.62
1 พฤษภาคม 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $49.97 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $49.97
1 มิถุนายน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $33.31 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $33.31
1 กรกฎาคม 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $16.66 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $16.66

ตัวอย่างที่ 2: การชำระเงินคืนล่วงหน้าเป็นจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่ครบกำหนดชำระคืนในเดือนถัดไป

มีการถอนเงิน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อต้นเดือนมกราคม ซึ่งทำให้ต้องชำระคืนหกงวดโดยชำระเงินต้นเดือนละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนชำระ ทั้งนี้ คุณชำระเงินด้วยตนเองจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์

ระบบจะนำเงินที่ชำระคืน $3,000 ไปหักออกจากจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระวันที่ 1 มีนาคม โดยจะทำให้เงินที่ต้องชําระคืนของเดือนดังกล่าวลงเหลือ $0 จากนั้นระบบจะนำดอกเบี้ยใดๆ ที่ต้องชำระในเดือนกุมภาพันธ์ไปแบ่งให้การชำระเงินคืนต่อเดือนที่เหลืออย่างเท่าๆ กัน โดยระบบจะนำเงินที่เหลือจากการชำระเงินคืนด้วยตนเองไปหักออกจาการชำระเงินคืนที่เหลือทั้งหมดอย่างเท่าๆ กัน ดังนั้น การจ่ายเงินอีก 4 ครั้งที่เหลือจึงลดลง นอกจากนี้ยังช่วยลดดอกเบี้ยที่ต้องชำระในช่วงเดือนเหล่านี้อีกด้วย เนื่องจากยอดค้างชำระลดลง

ก่อนชำระครบ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังชำระครบ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ
วันที่ชำระเงิน เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย
1 กุมภาพันธ์ 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $99.93 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $99.93
16 กุมภาพันธ์ ไม่มีการชำระเงินคืน ชำระเงินคืน $3,000
1 มีนาคม 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $83.28 $0.00 $0.00
1 เมษายน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $66.62 $514.66 $34.29
1 พฤษภาคม 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $49.97 $514.66 $25.72
1 มิถุนายน 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $33.31 $514.66 $17.14
1 กรกฎาคม 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ $16.66 $514.66 $8.57

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี