Sådan administrerer du betalinger for din Shopify Line of Credit

Det er vigtigt at forstå, hvordan betalinger fungerer for din Shopify Line of Credit, så du kan administrere din kreditsaldo effektivt. Denne artikel giver dig detaljerede oplysninger om betalingsprocessen, herunder automatiske betalinger, muligheder for tidlig betaling og sporing af dine betalinger.

Opdatering om Shopify Line of Credit-programmet

Som led i vores løbende indsats for at optimere de finansielle tjenesteydelser, vil tilbyder, går Shopify væk fra Shopify Line of Credit-tilbuddet. Vi godkender ikke længere nye ansøgninger om dette program. I stedet inviterer vi vores shopejere til at udforske Shopify Capital-finansiering, som er Shopifys primære låneløsning til hurtig og fleksibel finansiering, der støtter virksomheder af alle størrelser.

Vigtige datoer og retningslinjer for eksisterende brugere

 • Fortsat adgang for nuværende brugere: Hvis du i øjeblikket har en aktiv Shopify Line of Credit, vil du kunne anmode om nye hævninger indtil den 31. december 2024 kl. 23.59 PST.
 • Lukning af nye hævninger: Fra den 1. januar 2025 tillades der ikke yderligere hævninger.
 • Tilbagebetalingsvilkår: Eksisterende saldi skal stadig tilbagebetales efter den oprindelige 6-måneders tilbagebetalingsplan, som er beskrevet i din låneaftale. Denne proces vil automatisk blive administreret via planlagte debiteringer.
 • Specifikke frister for tilbagebetaling baseret på datoerne for de sidste hævninger:

  • Hvis din sidste hævning foretages mellem den 1. december 2024 og den 26. december 2024, slutter din tilbagebetalingsplan den 1. juni 2025.
  • Hvis din sidste hævning foretages mellem den 27. december 2024 og den 31. december 2024, slutter din tilbagebetalingsplan den 1. juli 2025.
 • Fleksible tilbagebetalingsmuligheder: Du kan også til enhver tid vælge at foretage manuelle tilbagebetalinger for potentielt at øge både det samlede tilbagebetalingsbeløb og varigheden af dit lån.

Automatiske betalinger og betalingsmuligheder

Betalinger for Shopify Line of Credit foretages automatisk i en periode på seks måneder og forfalder den første dag i hver kalendermåned i denne periode. Dette sikrer en forudsigelig betalingsplan, indtil den udestående saldo er fuldt betalt. Du har dog også mulighed for at foretage tidlige betalinger når som helst, hvilket kan hjælpe med at reducere det skyldige beløb.

Foretag en betaling

 1. Gå til Finans > Line of Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Foretag en betaling for at starte betalingsprocessen.
 3. Vælg betalingsbeløbet blandt de angivne valgmuligheder i feltet Beløb i dialogboksen Foretag en betaling. Du kan vælge det næste månedlige betalingsbeløb eller den fulde udestående saldo. Du kan også klikke på Andet beløb for at tilpasse din betaling.
 4. Når du har indtastet de nødvendige oplysninger, skal du klikke på Næste.
 5. Gennemgå følgende oplysninger omhyggeligt i afsnittet Gennemgå og bekræft betaling:

  • Betalt i alt i dag
  • Ny udestående saldo
  • Estimerede låneomkostninger
  • Skyldigt beløb i alt
  • Ny betalingsplan for de næste seks måneder
 6. Klik på Bekræft betaling, når du har gennemgået betalingsoplysningerne og er klar til at fortsætte.

Afregninger og sporing af betalinger

Når du har foretager en manuel betaling, vises der et banner på din Shopify Line of Credit-startside, som angiver, at du har sendt en manuel betaling til din Line of Credit. Det kan tage flere arbejdsdage at betale manuelle betalinger. I afsnittet Transaktioner vises betalingen som Afventende, indtil den er afregnet.

Når betalingen er udlignet, opdateres din tilgængelige kredit tilsvarende, og badgen Afventende ud for denne betaling forsvinder i afsnittet Transaktioner. Dette betyder, at disse midler igen er tilgængelige, så du kan hæve dem via din Shopify Line of Credit, når du har brug for dem.

Delvis betaling af udestående saldo

Når du foretager en tidlig betaling af en delvis del af den udestående saldo, går dette beløb først til dit kommende månedlige betalingsbeløb. Eventuelle restbeløb fordeles jævnt mellem dine resterende betalinger.

Eksempel 1: Tidlig betaling på et delvist beløb på forfalden betaling i næste måned

Der foretages en hævning på 6.000 USD i begyndelsen af januar, hvilket resulterer i seks betalinger på 1.000 USD pr. måned plus renter, der skal tilbagebetales. I midten af februar foretager du manuel betaling på 500 USD.

Betalingen på 500 USD anvendes på næste måneds afdrag på 1.000 USD, hvilket reducerer det til 500 USD. Det betyder, at du betaler mindre i rente for den betaling, der forfalder den 1. marts, og som inkluderer de renter, der er påløbet i februar. Der er ingen ændringer af de resterende betalinger.

Før betaling af 500 USD Efter betaling af 500 USD
Betalingsdato Hovedstol Rente Hovedstol Rente
1. februar 1.000,00 USD 99,93 USD 1.000,00 USD 99,93 USD
16. februar Der er ikke foretaget nogen betaling Der er foretaget 500 USD i betaling
1. marts 1.000,00 USD 83,28 USD 500 USD 79,17 USD
1. april 1.000,00 USD 66,62 USD 1.000,00 USD 66,62 USD
1. maj 1.000,00 USD 49,97 USD 1.000,00 USD 49,97 USD
1. juni 1.000,00 USD 33,31 USD 1.000,00 USD 33,31 USD
1. juli 1.000,00 USD 16,66 USD 1.000,00 USD 16,66 USD

Eksempel 2: Tidlig betaling på et beløb, der er større end forfalden betaling i næste måned

Der hæves 6.000 USD i begyndelsen af januar, hvilket resulterer i seks betalinger på 1.000 USD om måneden plus renter, der skal tilbagebetales. I midten af februar foretager du en manuel betaling på 3.000 USD.

Betalingen på 3.000 USD anvendes først til den kommende måneds afdrag, der forfalder den 1. marts, hvilket reducerer det skyldige afdrag til 0 USD. Eventuelle renter, der påløber i februar, vil derefter blive fordelt jævnt på de resterende månedlige betalinger. Det resterende beløb fra den manuelle betaling fordeles jævnt på alle resterende betalinger. Derfor er de sidste 4 betalinger alle blevet reduceret. Dette sænker også den skyldige renter for disse måneder, da den udestående saldo er lavere.

Før betaling af 3.000 USD Efter betaling af 3.000 USD
Betalingsdato Hovedstol Rente Hovedstol Rente
1. februar 1.000,00 USD 99,93 USD 1.000,00 USD 99,93 USD
16. februar Der er ikke foretaget nogen betaling Der er foretaget 3.000 USD i betaling
1. marts 1.000,00 USD 83,28 USD 0,00 USD 0,00 USD
1. april 1.000,00 USD 66,62 USD 514,66 USD 34,29 USD
1. maj 1.000,00 USD 49,97 USD 514,66 USD 25,72 USD
1. juni 1.000,00 USD 33,31 USD 514,66 USD 17,14 USD
1. juli 1.000,00 USD 16,66 USD 514,66 USD 8,57 USD

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis