Hantera betalningar för Shopify Line of Credit

Det är avgörande att förstå hur betalningarna för Shopify Line of Credit fungerar för effektiv hantering av kreditsaldot. Den här artikeln ger dig detaljerad information om betalningsprocessen, inklusive automatisk betalning, alternativ för tidig betalning och spårning av dina betalningar.

Uppdatering om programmet Shopify Line of Credit

Som en del av vårt pågående arbete med att optimera de finansiella tjänster Shopify erbjuder kommer Shopify Line of Credit-erbjudandet att avslutas. Vi accepterar inte längre nya ansökningar till detta program. Istället erbjuder vi våra handlare att ta del av Shopify Capital-finansiering, som fortsätter att vara Shopifys huvudsakliga lånelösning för snabb och flexibel finansiering för företag i alla storlekar.

Viktiga datum och riktlinjer för befintliga användare

 • Fortsatt tillgång för nuvarande användare: Om du för närvarande har en aktiv Shopify Line of Credit kan du begära nya uttag fram till 31 december 2024 23.59 PST.
 • Avslutning av nya uttag: Från och med 1 januari 2025 tillåts inte längre nya uttag.
 • Återbetalningsvillkor: Befintliga saldon behöver fortfarande återbetalas enligt den ursprungliga återbetalningsplanen på 6 månader i ditt låneavtal. Processen hanteras automatiskt via schemalagda debiteringar.
 • Särskilda tidsfrister för återbetalning baserat på sista uttagsdatum:

  • Om ditt sista uttag sker mellan 1 december 2024 och 26 december 2024 avslutas din återbetalningsplan 1 juni 2025.
  • Om ditt sista uttag sker mellan 27 december 2024 och 31 december 2024 avslutas din återbetalningsplan 1 juli 2025.
 • Flexibla återbetalningsalternativ: Du kan också välja att göra manuella återbetalningar när som helst, vilket eventuellt kan minska både det totala återbetalningsbeloppet och lånetiden.

Automatisk betalning och betalningsalternativ

Betalningar av Shopify Line of Credit sker automatiskt under en period på sex månader och förfaller den första dagen i varje kalendermånad i den perioden. Detta säkerställer ett förutsägbart betalningsschema tills det utestående saldot har betalats till fullo. Du har dock även möjlighet att göra tidiga betalningar när som helst, vilket kan bidra till att minska skuldbeloppet.

Gör en betalning

 1. Gå till Ekonomi > Line of Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Gör en betalning för att starta betalningsprocessen.
 3. I fältet Belopp i dialogrutan Gör en betalning väljer du betalningsbeloppet bland de angivna alternativen. Du kan välja nästa månatliga betalningsbelopp eller hela det utestående saldot. Alternativt kan du klicka på Annat belopp för att anpassa din betalning.
 4. Klicka på Nästa när du har fyllt i nödvändiga uppgifter.
 5. Granska följande information noggrant i avsnittet Granska och bekräfta betalning:

  • Totalt betalt idag
  • Nytt utestående saldo
  • Uppskattad lånekostnad
  • Totalt belopp att betala
  • Ny betalningsplan för de kommande sex månaderna
 6. När du har granskat betalningsuppgifterna och är redo att fortsätta så klickar du på Bekräfta betalning.

Genomföra och spåra betalningar

Efter att du har gjort en manuell betalning så visas en banderoll på din Shopify Line of Credit-startsida där det står att du har skickat in en manuell betalning av din kreditlina. Det kan ta flera arbetsdagar för manuella betalningar att genomföras. I avsnittet Transaktioner visas betalningen som Väntande tills den är genomförd.

När betalningen har genomförts så kommer dina tillgängliga krediter att uppdateras i enlighet med detta och brickan Väntande intill betalningen försvinner i avsnittet Transaktioner. Det innebär att dessa medel är tillgängliga för dig att ta ut igen via Shopify Line of Credit närhelst du behöver dem.

Delbetalning av utestående saldo

När du gör en tidig betalning av ett delbelopp av det utestående saldot så går det beloppet först till det kommande månatliga betalningsbeloppet. Eventuellt återstående belopp fördelas jämnt över dina återstående betalningar.

Exempel 1: Tidig betalning av en del av det belopp som ska betalas nästa månad

Ett uttag på 6 000 USD görs i början av januari, vilket resulterar i sex betalningar av 1 000 USD kapitalbelopp per månad, plus ränta att återbetala. I mitten av februari gör du en manuell betalning på 500 USD.

Betalningen på 500 USD tillämpas på betalningen av nästa månads kapitalbelopp på 1 000 USD, vilket sänker den till 500 USD. Som ett resultat av detta betalar du mindre ränta på den betalning som förfaller den 1 mars, vilket inkluderar upplupen ränta i februari. De återstående betalningarna ändras inte.

Innan betalningen på 500 USD Efter betalningen på 500 USD
Betalningsdatum Kapitalbelopp Ränta Kapitalbelopp Ränta
1 februari 1 000,00 USD 99,93 USD 1 000,00 USD 99,93 USD
16 februari Ingen betalning gjord Betalning på 500 USD gjord
1 mars 1 000,00 USD 83,28 USD 500 USD 79,17 USD
1 april 1 000,00 USD 66,62 USD 1 000,00 USD 66,62 USD
1 maj 1 000,00 USD 49,97 USD 1 000,00 USD 49,97 USD
1 juni 1 000,00 USD 33,31 USD 1 000,00 USD 33,31 USD
1 juli 1 000,00 USD 16,66 USD 1 000,00 USD 16,66 USD

Exempel 2: Tidig betalning görs av ett belopp som är större än det belopp som ska betalas nästa månad

Ett uttag på 6 000 USD görs i början av januari, vilket resulterar i sex betalningar av 1 000 USD kapitalbelopp per månad, plus ränta att återbetala. I mitten av februari gör du en manuell betalning på 3 000 USD.

Betalningen på 3 000 USD tillämpas först för den kommande månadens kapitalbelopp som förfaller den 1 mars, vilket minskar beloppet som ska betalas till 0 USD. Eventuell upplupen ränta i februari kommer sedan att tillämpas jämnt över de återstående månatliga betalningarna. Återstående belopp från den manuella betalningen fördelas jämnt över alla återstående betalningar. Därför har alla de sista fyra betalningarna reducerats. Detta sänker även skuldräntan för dessa månader eftersom det utestående saldot är lägre.

Innan betalningen på 3 000 USD Efter betalningen på 3 000 USD
Betalningsdatum Kapitalbelopp Ränta Kapitalbelopp Ränta
1 februari 1 000,00 USD 99,93 USD 1 000,00 USD 99,93 USD
16 februari Ingen betalning gjord Betalning på 3 000 USD
1 mars 1 000,00 USD 83,28 USD 0,00 USD 0,00 USD
1 april 1 000,00 USD 66,62 USD 514,66 USD 34,29 USD
1 maj 1 000,00 USD 49,97 USD 514,66 USD 25,72 USD
1 juni 1 000,00 USD 33,31 USD 514,66 USD 17,14 USD
1 juli 1 000,00 USD 16,66 USD 514,66 USD 8,57 USD

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis