Få tillgång till medel från Shopify Line of Credit

När din ansökan om Shopifys Line of Credit har godkänts så kan du börja ta ut pengar. Här är en sammanställning av uttags- och betalningsprocessen:

 • Uttag och upplupen ränta: När du tar ut pengar via Shopify Line of Credit så börjar räntorna att ackumuleras dagligen på det utestående saldot (från och med den dag då pengarna betalas ut till dig) och tillämpas i slutet av varje månad.
 • Tidpunkt för kapital- och räntedebiteringar:
  • Om du gör ett uttag innan de sista fem dagarna i en månad så ska din första kapitalbelopps- och räntebetalning betalas i början av nästa månad. Om du till exempel tar ut pengar den 10 januari så förfaller din första kapitalbelopps- och räntebetalning den 1 februari.
  • Om du gör ett uttag under de sista fem dagarna i en månad så består din betalning den första av följande månad endast av upplupen ränta. Om du till exempel tar ut pengar den 28 januari (som ligger inom de sista fem dagarna i januari) så betalar du den 1 februari bara ränta för de dagar i januari som du hade ett utestående saldo. Din första kapitalbeloppsbetalning görs den 1 mars tillsammans med eventuell upplupen ränta i februari.

På den här sidan

Ta ut pengar

Du kan när som helst begära ett uttag av ett valfritt belopp upp till din kreditgräns. Medel från en uttagsbegäran tas vanligtvis emot inom två arbetsdagar, men det kan i vissa fall ta längre tid.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Line of Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Ta ut medel.
 3. Ange det specifika belopp som du vill ta ut från Shopify Line of Credit i fältet Belopp i dialogrutan Ta ut medel.
 4. Klicka på Nästa när du har fyllt i nödvändiga uppgifter.
 5. Granska noga följande information, i avsnittet Granska och bekräfta uttag:

  • Nytt utestående saldo
  • Uppskattad lånekostnad
  • Totalt belopp att betala
  • Ny betalningsplan för de kommande sex månaderna
 6. När du har granskat uttagsinformationen och är redo att fortsätta så klickar du på Bekräfta uttag.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis