Få tillgång till medel från Shopify Line of Credit

När din ansökan om Shopifys Line of Credit har godkänts så kan du börja ta ut pengar. Här är en sammanställning av uttags- och betalningsprocessen:

 • Uttag och upplupen ränta: När du tar ut pengar via Shopify Line of Credit så börjar räntorna att ackumuleras dagligen på det utestående saldot (från och med den dag då pengarna betalas ut till dig) och tillämpas i slutet av varje månad.
 • Tidpunkt för kapital- och räntedebiteringar:
  • Om du gör ett uttag innan de sista fem dagarna i en månad så ska din första kapitalbelopps- och räntebetalning betalas i början av nästa månad. Om du till exempel tar ut pengar den 10 januari så förfaller din första kapitalbelopps- och räntebetalning den 1 februari.
  • Om du gör ett uttag under de sista fem dagarna i en månad så består din betalning den första av följande månad endast av upplupen ränta. Om du till exempel tar ut pengar den 28 januari (som ligger inom de sista fem dagarna i januari) så betalar du den 1 februari bara ränta för de dagar i januari som du hade ett utestående saldo. Din första kapitalbeloppsbetalning görs den 1 mars tillsammans med eventuell upplupen ränta i februari.

Uppdatering om programmet Shopify Line of Credit

Som en del av vårt pågående arbete med att optimera de finansiella tjänster Shopify erbjuder kommer Shopify Line of Credit-erbjudandet att avslutas. Vi accepterar inte längre nya ansökningar till detta program. Istället erbjuder vi våra handlare att ta del av Shopify Capital-finansiering, som fortsätter att vara Shopifys huvudsakliga lånelösning för snabb och flexibel finansiering för företag i alla storlekar.

Viktiga datum och riktlinjer för befintliga användare

 • Fortsatt tillgång för nuvarande användare: Om du för närvarande har en aktiv Shopify Line of Credit kan du begära nya uttag fram till 31 december 2024 23.59 PST.
 • Avslutning av nya uttag: Från och med 1 januari 2025 tillåts inte längre nya uttag.
 • Återbetalningsvillkor: Befintliga saldon behöver fortfarande återbetalas enligt den ursprungliga återbetalningsplanen på 6 månader i ditt låneavtal. Processen hanteras automatiskt via schemalagda debiteringar.
 • Särskilda tidsfrister för återbetalning baserat på sista uttagsdatum:

  • Om ditt sista uttag sker mellan 1 december 2024 och 26 december 2024 avslutas din återbetalningsplan 1 juni 2025.
  • Om ditt sista uttag sker mellan 27 december 2024 och 31 december 2024 avslutas din återbetalningsplan 1 juli 2025.
 • Flexibla återbetalningsalternativ: Du kan också välja att göra manuella återbetalningar när som helst, vilket eventuellt kan minska både det totala återbetalningsbeloppet och lånetiden.

Ta ut pengar

Du kan när som helst begära ett uttag av ett valfritt belopp upp till din kreditgräns. Medel från en uttagsbegäran tas vanligtvis emot inom två arbetsdagar, men det kan i vissa fall ta längre tid.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Line of Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Ta ut medel.
 3. Ange det specifika belopp som du vill ta ut från Shopify Line of Credit i fältet Belopp i dialogrutan Ta ut medel.
 4. Klicka på Nästa när du har fyllt i nödvändiga uppgifter.
 5. Granska noga följande information, i avsnittet Granska och bekräfta uttag:

  • Nytt utestående saldo
  • Uppskattad lånekostnad
  • Totalt belopp att betala
  • Ny betalningsplan för de kommande sex månaderna
 6. När du har granskat uttagsinformationen och är redo att fortsätta så klickar du på Bekräfta uttag.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis