การเข้าถึงเงินทุนจาก Shopify Line of Credit

หลังจากที่ใบสมัครใช้บริการ Shopify Line of Credit ของคุณได้รับอนุมัติแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มถอนเงินได้ ต่อไปนี้คือข้อมูลโดยละเอียดของขั้นตอนการถอนเงินและการชำระเงินคืน

 • การถอนเงินและดอกเบี้ยสะสม: เมื่อคุณถอนเงินผ่าน Shopify Line of Credit ระบบจะเริ่มคิดดอกเบี้ยสะสมเป็นรายวันโดยอิงจากยอดค้างชำระ (เริ่มตั้งแต่วันที่คุณได้รับเงินทุน) และเรียกเก็บเมื่อสิ้นสุดแต่ละเดือน
 • การนับเวลาของการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย:
  • หากคุณถอนเงินก่อน 5 วันสุดท้ายของเดือน วันครบกำหนดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดแรกจะเป็นต้นเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น หากคุณถอนเงินวันที่ 10 มกราคม วันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจะเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์
  • หากคุณถอนเงินในช่วงห้าวันสุดท้ายของเดือน เงินที่ต้องชำระคืนในวันแรกของเดือนถัดไปจะมีแค่ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยสะสมเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณถอนเงินวันที่ 28 มกราคม ซึ่งอยู่ในช่วงห้าวันที่ผ่านมาของเดือนมกราคม จากนั้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ คุณจะต้องชำระเพียงแค่ค่าดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่คุณมียอดค้างชำระในเดือนมกราคมเท่านั้น โดยคุณจะต้องชําระเงินต้นคืนงวดแรกในวันที่ 1 มีนาคม พร้อมดอกเบี้ยใดๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์

การอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรม Shopify Line of Credit

Shopify กำลังยุติการให้บริการ Shopify Line of Credit ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการปรับประสิทธิภาพบริการทางการเงินของเรา เราจะไม่รับใบสมัครใหม่สำหรับโปรแกรมนี้อีกต่อไป โดยเราขอเชิญให้ผู้ขายสำรวจดูสินเชื่อจาก Shopify Capital แทน ซึ่งยังคงเป็นโซลูชันการกู้ยืมหลักของ Shopify ในการระดมทุนที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วเพื่อสนับสนุนธุรกิจทุกขนาด

แนวทางและวันที่สำคัญสำหรับผู้ใช้รายเดิม

 • การเข้าถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน: หากคุณมี Shopify Line of Credit ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน คุณจะสามารถส่งคำขอการถอนเงินรายการใหม่ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024 เวลา 23:59 PST
 • การปิดรับการถอนเงินรายการใหม่: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 เป็นต้นไป เราจะไม่อนุญาตให้มีการถอนเงินรายการอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ข้อกำหนดการผ่อนชำระ: คุณจะยังคงต้องผ่อนชำระยอดคงเหลือที่มีอยู่ตามกำหนดเวลาการผ่อนชำระเงินแบบ 6 เดือนเดิมดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงเงินกู้ โดยระบบจะดำเนินขั้นตอนนี้โดยอัตโนมัติผ่านการหักบัญชีที่กำหนดเวลาไว้
 • กำหนดเวลาการผ่อนชำระเฉพาะตามวันที่ถอนเงินล่าสุด:

  • หากคุณทำรายการถอนเงินล่าสุดในช่วงวันที่ 1-26 ธันวาคม 2024 กำหนดเวลาการผ่อนชำระของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 มิถุนายน 2025
  • หากคุณทำรายการถอนเงินล่าสุดในช่วงวันที่ 27-31 ธันวาคม 2024 กำหนดเวลาการผ่อนชำระของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2025
 • ตัวเลือกการผ่อนชำระแบบยืดหยุ่น: คุณยังสามารถเลือกที่จะผ่อนชำระด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ ซึ่งอาจลดทั้งยอดรวมที่ต้องผ่อนชำระและระยะเวลาการกู้เงินได้

ถอนเงิน

คุณสามารถขอถอนเงินจํานวนใดก็ได้ทุกเมื่อ โดยต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อของคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับเงินที่ขอถอนภายใน 2 วันทำการ แต่ในบางกรณีก็อาจใช้เวลานานกว่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Line of Credit
 2. คลิกถอนเงินทุน
 3. ในช่องจำนวนเงิน ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบถอนเงินทุน ให้ป้อนจํานวนเงินที่ต้องการถอนออกจาก Shopify Line of Credit
 4. หลังจากป้อนรายละเอียดที่จำเป็นแล้ว ให้คลิก “ถัดไป
 5. ในส่วนตรวจสอบและยืนยันการถอน โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ให้ถี่ถ้วน:

  • ยอดค้างชำระใหม่
  • ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมโดยประมาณ
  • ยอดค้างชำระทั้งหมด
  • กำหนดเวลาการชำระเงินใหม่สำหรับหกเดือนถัดไป
 6. หลังจากที่คุณตรวจสอบรายละเอียดการถอนเงินและพร้อมที่จะดําเนินการต่อแล้ว ให้คลิกยืนยันการถอนเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี