Shopify Credit

Shopify Credit เป็นบัตรเครดิตสำหรับธุรกิจแบบชำระเต็มจำนวนที่พร้อมให้บริการสำหรับผู้ขายที่มีสิทธิ์ซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา Shopify Credit ไม่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม Shopify Credit เป็นบัตรแบบชำระเต็มจำนวน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องชำระยอดเต็มจำนวนทุกเดือน

คุณจะได้รับรางวัลเงินคืนจากการซื้อทางธุรกิจที่มีสิทธิ์ซึ่งชำระเงินโดยใช้บัตรชาร์จการ์ดสำหรับธุรกิจ Shopify Credit

หากคุณได้รับอนุมัติและตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Shopify Credit ของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับบัตรเสมือนที่คุณสามารถใช้ได้ทันที นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มผู้ถือบัตรรองไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ด้วย ซึ่งจะเป็นการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงวงเงินเครดิตของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี