การจัดการผู้ถือบัตร

ผู้ถือบัตรหลักของบัญชีผู้ใช้ Shopify Credit สามารถเพิ่มผู้ถือบัตรรองได้จากบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่เชื่อมโยงกับร้านค้า Shopify ของตน

ผู้ถือบัตรรองมีสิทธิ์เข้าถึงบัตรเสมือนตามค่าเริ่มต้น และสามารถสั่งซื้อบัตรจริงได้ตามต้องการ

เพิ่มผู้ถือบัตรรอง

เมื่อคุณเชิญพนักงานเป็นผู้ถือบัตรรอง พวกเขาจะต้องยอมรับคําเชิญและตั้งค่าผู้ถือบัตรรองให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน หากพวกเขาไม่ตอบรับคําเชิญภายใน 14 วัน คุณสามารถส่งคําเชิญอีกครั้งได้

เมื่อคุณเชิญพนักงานเป็นผู้ถือบัตรรอง คุณสามารถเลือกขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับผู้ถือบัตรรองได้ คุณสามารถเปลี่ยนขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้ถือบัตรรองทุกรายเมื่อใดก็ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนจะรีเซ็ตในวันตามปฏิทินแรกของแต่ละเดือน

หากเครดิตทั้งหมดที่มีในบัญชีผู้ใช้ Shopify Credit น้อยกว่าขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ใช้ได้ของผู้ถือบัตรรอง ผู้ถือบัตรรองจะไม่สามารถใช้จ่ายมากกว่าเครดิตคงเหลือได้

ตัวอย่างเช่น หากมีเครดิตที่ใช้งานได้คงเหลือ 500 ดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินใช้จ่ายรายเดือนที่ใช้งานได้ของผู้ถือบัตรรองอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ถือบัตรนั้นจะใช้จ่ายได้เพียง 500 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิกที่ “จัดการบัตร
 3. ในส่วนผู้ถือบัตร ให้คลิก “เพิ่ม
 4. เลือกพนักงานที่คุณต้องการเพิ่มเป็นผู้ถือบัตรรอง
 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการตั้งขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนที่น้อยกว่าจํานวนเครดิตสูงสุดให้กับผู้ถือบัตรรอง ให้ป้อนมูลค่าเป็นขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือน หรือเว้นช่องนี้ว่างไว้
 6. คลิก “เพิ่มผู้ถือบัตรรอง

พนักงานที่คุณเชิญต้องยอมรับคำเชิญและตั้งค่าให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้บัตรของตนได้

ตอบรับคําเชิญให้เป็นผู้ถือบัตรรอง

หลังจากที่ผู้ถือบัตรหลักส่งคําเชิญให้เป็นผู้ถือบัตรรองแล้ว คุณต้องตั้งค่าผู้ถือบัตรรองให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะใช้บัตรเครดิตสำหรับธุรกิจแบบชำระเงินเต็มจำนวนของ Shopify Credit ได้

ก่อนจะเริ่มต้น ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (2SA) กับบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้วหรือไม่ คุณต้องใช้ 2SA ในการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของ Shopify Credit ดังนั้นหากคุณยังไม่ได้ใช้งาน 2SA ให้ตั้งค่า 2SA ให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิก “เข้าร่วมเลย
 3. ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง จากนั้นคลิก “ส่ง
 4. หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้บัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้คลิก “ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
 5. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มหมายเลขบัตรธุรกิจเสมือนไปยังกระเป๋าเงินบนมือถือของคุณ หากคุณต้องการข้ามขั้นตอนนี้ ให้คลิก "ข้ามงานนี้"

  1. คลิก "ดูหมายเลขบัตร" เพื่อแสดงหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และ CVV ของคุณ
  2. เพิ่มข้อมูลบัตรไปยังกระเป๋าเงินบนมือถือของคุณ จากนั้นคลิกที่ "งานถัดไป"
 6. ตัวเลือกเสริม: สั่งซื้อบัตรธุรกิจ Shopify Credit ฉบับจริง หากคุณต้องการข้ามขั้นตอนนี้ ให้คลิก "ข้ามงานนี้"

  1. ป้อนข้อมูลการจัดส่ง จากนั้นคลิก "ขั้นตอนถัดไป"
  2. คลิกสั่งซื้อบัตรฉบับจริง
 7. คลิกเสร็จสิ้นการตั้งค่า

เปลี่ยนขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้ถือบัตรรอง

ผู้ถือบัตรหลักสามารถเปลี่ยนขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้ถือบัตรรองได้ตลอดเวลา หากคุณเปลี่ยนขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นจํานวนที่น้อยกว่าการใช้จ่ายในเดือนปัจจุบันของผู้ถือบัตรรอง พวกเขาจะไม่สามารถซื้อสินค้าเพิ่มเติมได้ในเดือนดังกล่าว

หากเครดิตที่เหลือในบัญชีผู้ใช้ Shopify Credit น้อยกว่าขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ใช้ได้ของผู้ถือบัตรรอง ผู้ถือบัตรรองจะไม่สามารถใช้จ่ายมากกว่าเครดิตคงเหลือได้

ตัวอย่างเช่น หากมีเครดิตที่ใช้งานได้คงเหลือ 500 ดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินใช้จ่ายรายเดือนที่ใช้งานได้ของผู้ถือบัตรรองอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ถือบัตรนั้นจะใช้จ่ายได้เพียง 500 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิกที่ “จัดการบัตร
 3. ในส่วนผู้ถือบัตร ให้คลิกผู้ถือบัตรที่คุณต้องการแก้ไขขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือน
 4. ในส่วนขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือน ให้คลิก “แก้ไข
 5. ป้อนมูลค่าของขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนใหม่ จากนั้นคลิก “บันทึก

ส่งคําเชิญผู้ถือบัตรรองอีกครั้ง

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิกที่ “จัดการบัตร
 3. ในส่วนผู้ถือบัตร ให้คลิกที่พนักงานที่คุณต้องการส่งคําเชิญอีกครั้ง
 4. คลิก “ส่งคําเชิญอีกครั้ง

ลบผู้ถือบัตรรอง

หากคุณปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่เป็นผู้ถือบัตรรองที่มีบัตรที่ใช้งานอยู่ บัตรของผู้ถือบัตรรายดังกล่าวจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถใช้บัตรได้ หากคุณเปิดใช้งานบัญชีของพนักงานรายนั้นอีกครั้ง บัตรของพนักงานจะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัติและสามารถใช้งานได้อีกครั้ง

หากคุณลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่เป็นผู้ถือบัตรรองที่มีบัตรที่ใช้งานอยู่ออกจากร้านค้าของคุณ บัตรของพนักงานจะถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้บัตรได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบผู้ถือบัตรรองออกได้โดยไม่ต้องปิดใช้งานหรือลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานออก

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิกที่ “จัดการบัตร
 3. ในส่วนผู้ถือบัตร ให้คลิกผู้ถือบัตรที่คุณต้องการลบออก
 4. คลิก &hellip แล้วคลิก “ลบผู้ถือบัตร
 5. คลิก “ลบผู้ถือบัตรออก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี