Administrer kortholdere

Den primære kortholderen for en Shopify Credit-konto kan legge til sekundære kortholdere fra personalkontoene som er knyttet til Shopify-butikken.

Den sekundære kortholderen har tilgang til et virtuelt kort som standard, og kan bestille et fysisk kort om ønsket.

Legg til en sekundær kortholder

Når du inviterer et personalmedlem til å være sekundær kortholder, må de godta invitasjonen og fullføre konfigurasjonen som sekundær kortholder innen 14 dager. Hvis de ikke godtar invitasjonen innen 14 dager, kan du sende invitasjonen på nytt.

Når du inviterer et personalmedlem til å være sekundær kortholder, kan du velge en månedlig forbruksgrense for den sekundære kortholderen. Du kan når som helst endre den månedlige forbruksgrensen for en sekundær kortholder i Shopify-administrator. Den månedlige forbruksgrensen tilbakestilles på den første kalenderdagen i hver måned.

Hvis den totale tilgjengelige kreditten på Shopify Credit-kontoen på noe tidspunkt er mindre enn den sekundære kortholderens tilgjengelige månedlige forbruksgrense, kan ikke den sekundære kortholderen bruke mer enn den gjenstående tilgjengelige kreditten.

Hvis gjenstående tilgjengelig kreditt for eksempel er 500 USD, og den sekundære kortholderens månedlige tilgjengelige forbruksgrense er 1000 USD, kan de bare bruke 500 USD.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer kort.
 3. Klikk på Legg til i seksjonen Kortholdere.
 4. Velg personalmedlemmet du vil legge til som sekundær kortholder.
 5. Valgfritt: Hvis du vil angi en månedlig forbruksgrense for den sekundære kortholderen som er mindre enn det maksimale kredittbeløpet, angir du en verdi for den månedlige forbruksgrensen. Ellers lar du dette feltet stå tomt.
 6. Klikk på Legg til sekundær kortholder.

Personalmedlemmet du inviterer må godta invitasjonen og fullføre konfigurasjonen før de kan begynne å bruke kortet.

Godta en invitasjon om å bli sekundær kortholder

Når den primære kortholderen har sendt deg en invitasjon om å bli sekundær kortholder, må du gjennomføre konfigureringen som sekundær kortholder før du kan bruke Shopify Credit-bedriftskortet.

Før du starter, må du kontrollere om du har aktivert totrinnsautentisering (2SA) for kontoen. 2SA kreves for å få tilgang til alle funksjoner i Shopify Credit, så du må først konfigurere 2SA for kontoen om du ikke allerede bruker det.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Bli med nå.
 3. Gå gjennom personopplysningene for å sikre at de stemmer, og klikk deretter på Send inn.
 4. Klikk på Konfigurer totrinnsautentisering hvis du ikke har konfigurert totrinnsautentisering for kontoen.
 5. Valgfritt: Legg til det virtuelle bedriftskortnummeret i din mobile lommebok. Klikk på Hopp over denne oppgaven hvis du vil hoppe over dette trinnet.

  1. Klikk på Vis kortnumre for å vise kortnummeret, utløpsdatoen og CVV-koden.
  2. Legg til kortinformasjonen i den mobile lommeboken, og klikk deretter på Neste oppgave.
 6. Valgfritt: Bestill et fysisk Shopify Credit-bedriftskort. Klikk på Hopp over denne oppgaven hvis du vil hoppe over dette trinnet.

  1. Angi fraktopplysninger, og klikk deretter på Neste oppgave.
  2. Klikk på Bestill et fysisk kort.
 7. Klikk på Fullfør oppsett.

Endre en månedlig forbruksgrense for sekundære kortholdere

Den primære kortholderen kan når som helst endre den månedlige forbruksgrensen for en sekundær kortholder. Hvis du endrer den månedlige forbruksgrensen til et beløp som er mindre enn den gjeldende forbruksgrensen for den sekundære kortholderen, kan de ikke gjøre flere kjøp den måneden.

Hvis den gjenstående kreditten på Shopify Credit-kontoen på noe tidspunkt er mindre enn den sekundære kortholderens tilgjengelige månedlige forbruksgrense, kan ikke den sekundære kortholderen bruke mer enn den gjenstående tilgjengelige kreditten.

Hvis gjenstående tilgjengelig saldo for eksempel er 500 USD, og den sekundære kortholderens tilgjengelige månedlige forbruksgrense er 1000 USD, kan de bare bruke 500 USD.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer kort.
 3. Klikk på kortholderen du vil redigere månedlig forbruksgrense for i seksjonen Kortholdere.
 4. Klikk på Rediger i seksjonen Månedlig forbruksgrense.
 5. Angi en verdi for den nye månedlige forbruksgrensen, og klikk på Lagre.

Send en invitasjon til en sekundær kortholder på nytt

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer kort.
 3. Klikk på personalmedlemmet du vil sende en ny invitasjon til i seksjonen Kortholdere.
 4. Klikk på Send invitasjon på nytt.

Fjern en sekundær kortholder

Hvis du deaktiverer kontoen til et personalmedlem som er en sekundær kortholder med aktive kort, vil denne kortholderens kort automatisk bli låst, og kan ikke brukes. Hvis du reaktiverer personalmedlemmets konto låses kortene deres automatisk opp, og kan brukes igjen.

Hvis du fjerner et personalmedlems konto fra butikken som er en sekundær kortholder med aktive kort kanselleres kortene, og de kan ikke brukes.

Du kan også fjerne en sekundær kortholder uten å deaktivere eller fjerne personalkontoen deres.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer kort.
 3. Klikk på kortholderen du vil fjerne i seksjonen Kortholdere.
 4. Klikk på &hellip, og klikk deretter på Fjern kortholder.
 5. Klikk på Fjern kortholder.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis