Administrere Shopify Credit-kontoen

Shopify Credit er et bedriftskredittkort som betales i sin helhet, og som krever at du betaler hele den utestående saldoen på forfallsdatoen hver måned for å ivareta formelle forhold på kontoen. Denne artikkelen hjelper deg med å få oversikt over oppgaver knyttet til kontoadministrering, som for eksempel å se kontoutskrifter, gjøre innbetalinger og håndtere kontoendringer.

Oversikt over Shopify Credit

Du kan utføre følgende oppgaver på siden Credit i Shopify-administrator:

 • vise kontoaktivitet
 • se månedlige kontoutskrifter
 • gjøre innbetalinger

Det er ingen rentekostnader eller gebyrer knyttet til Shopify Credit, og du kan tjene penger tilbake for kvalifiserte kjøp, som automatisk legges til på Shopify Credit-kontoen som kontoutskriftskreditter.

Detaljer om automatisk betaling

Shopify Credit-betalinger debiteres automatisk fra bankkontoen som er koblet til Shopify Payments på hver månedlige forfallsdato. Du trenger ikke å gjøre noe på forfallsdatoen. Du må imidlertid sikre at tilstrekkelig med midler er tilgjengelig for å unngå problemer. Finn ut mer om konsekvensene ved manglende betalinger.

Viktige datoer

 • Utstedelse av kontoutskrift: den første dagen i hver kalendermåned.
 • Betaling forfaller: 25 dager etter datoen på kontoutskriften. Hvis dette faller på en helg eller helligdag, skjer debiteringen neste virkedag.

Se detaljer om din neste automatiske betaling

Kontoutskriften utstedes den første dagen i hver kalendermåned, etterfulgt av en periode på 25 dager før betalingen forfaller. Det betyr at den utestående saldoen på kontoutskriften forfaller i sin helhet på den 25. dagen etter utgangen av hver månedlige faktureringsperiode.

Midlene debiteres for automatisk betaling på kontoutskriften på hver forfallsdato. Hvis den 25. dagen i måneden faller på en helge- eller helligdag, debiteres betalingen på den neste amerikanske virkedagen. Hvis den 25. dagen i måneden for eksempel er på en søndag, debiteres betalingen mandag den 26. Det kan ta tre virkedager før betalingene er overført til kontoen din.

Du kan se det neste betalingsbeløpet og forfallsdatoen i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Se Minstebeløp til forfall og dato i seksjonen Betalinger i boksen Kontosammendrag.

Gjør en manuell betaling

Som primær kortholder kan du gjøre en manuell betaling på et hvilket som helst beløp mot utestående saldo i løpet av den flytende perioden på 25 dager. Du kan for eksempel velge et av følgende innbetalingsbeløp:

 • Minstebeløp til forfall: dekker den seneste kontoutskriften.
 • Utestående saldo: betaler inn hele saldoen.
 • Annet: angi et egendefinert beløp.

Betalinger som gjøres i den flytende perioden på 25 dager teller mot saldoen fra den seneste kontoutskriften først, og deretter mot den gjeldende saldoen. Alle utestående beløp ved utgangen av den flytende perioden debiteres automatisk fra den tilkoblede bankkontoen.

Hvis den manuelle betalingen sendes innen kl. 14.00 (EST), tar det vanligvis tre virkedager før betalingen er godkjent og synlig på Shopify Credit-kontoen. Hvis en betaling initieres senere på dagen, kan det imidlertid hende at den ikke blir behandlet før påfølgende virkedag, noe som fører til en forsinkelse før den er overført til Shopify Credit-kontoen.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Gjør en betaling i boksen Betalingssammendrag.
 3. Velg betalingsbeløpet ved å gjøre én av følgende:

  • Velg beløpet med indikatoren Minstebeløp til forfall for å betale beløpet som er skyldig i den seneste kontoutskriften.
  • Velg beløpet med indikatoren Utestående saldo for å betale hele saldoen.
  • Velg Annet og angi beløpet du vil betale for å betale et annet beløp enn hele den utestående saldoen.
 4. Kontroller den tilkoblede bankkontoen for å sikre at den stemmer.

 5. Se gjennom detaljer for betalingen i seksjonen Sammendrag, og klikk deretter på Send inn.

Se månedlige kontoutdrag fra Shopify Credit

Hvis du er primær kortholder, eller har en personalkonto med personaltillatelsene Vis all kontoaktivitet for Shopify Credit og Administrer betalingsinnstillinger, kan du se månedlige kontoutskrifter. Disse kontoutskriftene sendes også månedlig på e-post til den primære registrerte kontoinnehaveren. Sekundære kortholdere kan ikke se månedlige kontoutskrifter.

Den månedlige kontoutskriften inneholder viktige opplysninger om kontoen, inkludert en oversikt over alt forbruk, betalinger, kreditter og refusjoner i kontoen i løpet av den månedlige kontoutskriftsperioden. Den inneholder også informasjon om minstebeløp til forfall, samt tilhørende forfallsdato.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Vis kontoutskrifter.
 3. Velg kontoutdraget du vil vise. Kontoutdrag åpnes i en ny fane.

Endre utbetalingskonto

Betalinger til Shopify Credit-bedriftskortet hentes fra kontoen som er koblet til Shopify Payments-kontoen din. For å endre kontoen du bruker med Shopify Credit må du endre bankkontoen du bruker med Shopify Payments.

Konsekvenser ved manglede betaling

Shopify Credit fungerer som et brukskort som må betales i sin helhet, som betyr at hele den utestående saldoen må innbetales hver måned. Hvis du gjentatte ganger ikke betaler Shopify Credit-saldoen innen forfallsdatoen, kan det påvirke din kvalifikasjonsstatus for å bruke dette produktet. Manglende betaling vil føre til at kortet blir låst, og det kan begrense tilgangen din til andre finanstjenester som tilbys av Shopify.

Når du ikke betaler saldoen på kontoutskriften fullt ut, utløser det en rekke hendelser som påvirker din kontostatus og betalingsprosesser:

 1. Forfall og låst kort: hvis du ikke utfører en full innbetaling, anses kontoen som forfalt, og Shopify Credit-brukskortet blir låst. Det betyr at du ikke kan gjøre flere kjøp med kortet før saldoen er fullt tilbakebetalt. Som et resultat av dette vil det ikke utføres flere automatiske betalinger mot saldoen, og dette kan påvirke statusen for kontoen din.
 2. Automatiske betalinger basert på daglig salg: betalinger trekkes automatisk fra kontoen din, basert på daglig salgsvolum, og teller mot kontosaldoen. Disse automatiske betalingene beregnes basert på daglig salgsvolum. Prosentsatsen som trekkes avhenger av om du har Shopify Capital-finansiering eller ikke:

  • Hvis du ikke har Shopify Capital-finansiering, trekkes 20 % av det daglige salgsbeløpet.
  • Hvis du har aktiv Shopify Capital-finansiering, trekkes 13 % av det daglige salgsbeløpet inntil du har tilbakebetalt Shopify Capital-finansieringen fullt ut, og deretter øker det daglige salgsbeløpet til 20 %.
 3. Prosess for manuelle betalinger og gjenoppretting: Til tross for statusen som forfalt, kan og oppfordres du til å gjøre manuelle betalinger for å løse den utestående saldoen. Ved å gjøre manuelle betalinger, inkludert delbetalinger, kan du jobbe mot å løse den utestående saldoen og låse opp kontoen raskere.

 4. Opplåsing av konto og videreføring av betaling: Når den utestående saldoen er fullt betalt, låses Shopify Credit-kontoen opp, og betalingsplanen videreføres som normalt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis