Administrer Shopify Credit-kontoen din

På siden Credit i Shopify-administrator, kan du se kontoaktivitet, kontoutskrifter og gjøre innbetalinger.

Se detaljer om din neste automatiske betaling

Utestående saldo på kontoutskriften debiteres automatisk fra den tilkoblede bankkontoen på forfallsdatoen hver måned. Du trenger ikke å gjøre noe på forfallsdatoen.

Kontoutskriften utstedes den første dagen i hver kalendermåned, etterfulgt av en periode på 25 dager før betalingen forfaller. Det betyr at den utestående saldoen på kontoutskriften forfaller på den 25. dagen etter utgangen av hver månedlige faktureringsperiode.

Midlene debiteres gjennom en automatisk betaling på hver forfallsdato. Hvis den 25. dagen i måneden faller på en helge- eller helligdag, debiteres betalingen på den neste amerikanske virkedagen. Hvis den 25. dagen i måneden for eksempel er på en søndag, debiteres betalingen mandag den 26.

Du kan se det neste betalingsbeløpet og forfallsdatoen i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Se seksjonen Neste planlagte betaling i boksen Kontosammendrag.

Gjør en manuell betaling

Hvis du er den primære kortholderen, kan du når som helst gjøre en manuell betaling mot den utestående saldoen. Betalinger som gjøres i løpet av venteperioden på 25 dager teller mot den siste kontoutskriften. Alle utestående beløp ved utgangen av venteperioden debiteres automatisk fra den tilkoblede bankkontoen.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Gjør en betaling i boksen Kontosammendrag.
 3. Velg betalingsbeløpet ved å gjøre én av følgende:

  • Velg beløpet med indikatoren Saldobalanse for å betale beløpet som skyldes for det seneste kontoutdraget.
  • Velg beløpet med indikatoren Gjeldende saldo for å betale hele den utestående saldoen.
  • Velg Annet og angi beløpet du vil betale for å betale et annet beløp enn hele den utestående saldoen.
 4. Kontroller den tilkoblede bankkontoen for å sikre at den stemmer.

 5. Se gjennom detaljer for betalingen i seksjonen Sammendrag, og klikk deretter på Send inn.

Det tar vanligvis tre virkedager før betalinger er overført og vises i Shopify Credit-kontoen. Hvis en betaling initieres senere på dagen, kan det imidlertid hende den ikke behandles før påfølgende dag, noe som vil føre til en forsinkelse før den er registrert i Shopify Credit-kontoen.

Se månedlige kontoutdrag fra Shopify Credit

Hvis du er primær kortholder, eller har en personalkonto med personaltillatelsene Vis all Shopify Credit-kontoaktivitet og Administrer betalingsinnstillinger, kan du se månedlige kontoutskrifter. Sekundære kortholdere kan ikke se månedlige kontoutskrifter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Månedlige kontoutdrag.
 3. Velg kontoutdraget du vil vise. Kontoutdrag åpnes i en ny fane.

Endre utbetalingskonto

Betalinger til Shopify Credit-bedriftskortet hentes fra kontoen som er koblet til Shopify Payments-kontoen din. For å endre kontoen du bruker med Shopify Credit må du endre bankkontoen du bruker med Shopify Payments.

Mangel på full betaling

Når du ikke foretar en full betaling, utløser det en serie med handlinger som påvirker kontostatus og betalingsprosesser:

 1. Forfall og låste kort: Hvis du ikke gjør en full betaling, går du inn i en forfalt status som medfører at Shopify Credit-belastningskortet låses. Det betyr at ingen flere automatiske betaler mot hele saldoen gjennomføres, noe som vil påvirke kontostatusen. Du kan heller ikke gjøre kjøp med et låst kort.
 2. Manuell betalings- og gjenopprettingsprosess: Til tross for en forfalt status kan du fortsatt gjøre manuelle betalinger for å starte gjenopprettingsprosessen. Ved å gjøre manuelle betalinger kan du jobbe mot å løse den utestående saldoen og låse opp kontoen.
 3. Innhenting av tidligere forfalt saldo: Shopify initierer innhenting av tidligere forfalt saldo ved å trekke beløp fra det daglige salget. Denne prosessen involverer daglige overføringer, der en del av det daglige salget brukes for å håndtere den utestående saldoen.
 4. Automatiske betalinger basert på daglig salg: Automatiske betalinger beregnes basert på daglig salgsvolum. Prosenten som trekkes varierer, avhengig av om du bruker Shopify Capital-finansiering eller ikke:

  • Hvis du ikke bruker Shopify Capital, trekkes 20 % av det daglige salgsbeløpet.
  • Hvis du har aktiv Shopify Capital-finansiering, trekkes 13 % av det daglige salgsbeløpet.
 5. Opplåsning av konto og videreføring av betalinger: Når den utestående saldoen er fullt betalt låses Shopify Credit-kontoen opp, og betalingsplanen fortsetter som normalt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis