Sådan administrerer du din Shopify Credit-konto

Shopify Credit er et firmakort med fuld betaling, hvilket kræver, at du betaler hele saldoen for dine kontoudtog inden forfaldsdatoen hver måned for at bevare dit gode omdømme. Denne artikel hjælper dig med at navigere i opgaverne til kontostyring, herunder visning af kontoudtog, betalinger og håndtering af kontoændringer.

Oversigt over Shopify Credit

Du kan udføre følgende opgaver på siden Credit i din Shopify-administrator:

 • se kontoaktivitet
 • få adgang til månedlige kontoudtog
 • foretage betalinger

Der er ingen renter eller gebyrer med Shopify Credit, og du kan optjene kontant tilbagebetaling ved kvalificerede køb, som automatisk anvendes på din Shopify Credit-konto som kreditter.

Automatiske betalingsoplysninger

Dine Shopify Credit-betalinger debiteres automatisk fra den bankkonto, der er knyttet til dine Shopify Payments, på forfaldsdatoen hver måned. Du behøver ikke at handle på forfaldsdatoen for betalingen. Du skal dog sikre, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for at undgå problemer. Få mere at vide om konsekvenserne ved manglende betaling.

Nøgledatoer

 • Kontoudtog: Den første dag i hver kalendermåned.
 • Forfalden betaling: 25 dage efter datoen for kontoudtoget. Hvis dette falder på en weekend eller helligdag, sker debiteringen den næste arbejdsdag.

Gennemgå oplysningerne for din næste automatiske betaling

Din opgørelse udstedes den 1. dag i hver kalendermåned efterfulgt af en 25-dages beholdningsperiode, inden betalingen forfalder. Dette betyder, at hele den udestående saldo på din kontoudtog forfalder den 25. dag efter slutningen af hver månedlig faktureringsperiode.

Der debiteres penge for din automatiske betaling af dit kontoudtog på forfaldsdatoen for hver betaling. Hvis den 25. dag i måneden falder i en weekend eller på en helligdag, debiteres betalingen den næste arbejdsdag (USA). Hvis den 25. dag i måneden falder på en søndag, debiteres betalingen mandag den 26. Det tager 3 arbejdsdage, før dette gengives på din konto.

Du kan gennemgå dit næste betalingsbeløb og din næste forfaldsdato i Shopify-administrator.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Se minimumsbetalingen og dens forfaldsdato i feltet Kontooversigt under afsnittet Betalinger.

Foretag en manuel betaling

Som den primære kortindehaver kan du når som helst foretage en manuel betaling på ethvert beløb til din udestående saldo i løbet af betalingsperiodens 25 dage. Du kan f.eks. vælge et af følgende beløb:

 • Minimumsbetaling: Dækker det seneste kontoudtog.
 • Udestående saldo: Betaler den fulde saldo.
 • Andet: Angiv et tilpasset beløb.

Betalinger, der foretages i løbet af betalingsperiodens 25 dage, tælles først med i den seneste kontosaldo og derefter din aktuelle saldo. Alle udestående beløb ved udgangen af betalingsperioden debiteres automatisk fra din tilknyttede bankkonto.

Hvis den manuelle betaling sendes inden kl. 14:00 EST, kræver det normalt 3 arbejdsdage, før betalingen fremgår og vises på din Shopify Credit-konto. Hvis en betaling startes senere på dagen, vil den muligvis ikke blive behandlet før den efterfølgende arbejdsdag, hvilket medfører en forsinkelse, før den bliver opslået på din Shopify Credit-konto.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Foretag en betaling i feltet Betalingsoversigt.
 3. Vælg betalingsbeløbet ved at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil betale det skyldige beløb for din seneste opgørelse, skal du vælge beløbet med indikatoren Minimum forfalden betaling.
  • Hvis du vil betale den fulde saldo, skal du vælge beløbet med indikatoren Udestående saldo.
  • Hvis du vil betale et andet beløb end det fulde saldobeløb, skal du vælge Andet og derefter angive det beløb, du vil betale.
 4. Gennemgå din tilknyttede bankkonto for at sikre, at den er korrekt.

 5. Gennemgå betalingsoplysningerne i afsnittet Oversigt, og klik derefter på Send.

Se dine månedlige Shopify Credit-kontoudtog

Hvis du er den primære kortindehaver eller en medarbejderkonto med aktiviteten Se alle shopify Credit-konti og medarbejdertilladelserne Administrer betalingsindstillinger, kan du se månedlige kontoudtog. Disse kontoudtog sendes også hver måned til den primære kontohaver. Sekundære kortindehavere kan ikke se månedlige kontoudtog.

Dit månedlige kontoudtog indeholder vigtige oplysninger om din konto, herunder en oversigt over alt forbrug, betalinger, kreditter og tilbagebetalinger, der er foretaget på din konto i perioden for det månedlige kontoudtog. Det indeholder også oplysninger om din minimumsbetaling samt den tilknyttede forfaldsdato.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Se kontoudtog.
 3. Vælg det udtog, du vil se. Udtog vises i en ny fane.

Skift din udbetalingskonto

Betalinger af dit Shopify Credit-firmakort trækkes på den konto, der er knyttet til din Shopify Payments-konto. Du kan ændre den konto, du bruger med Shopify Credit ved at ændre den bankkonto, du bruger med Shopify Payments.

Konsekvenser af manglende betaling

Shopify Credit fungerer som et betalingskort, der kræver, at saldoen udlignes fuldt ud hver måned. Hvis du konsekvent undlader at betale din Shopify Credit-saldo inden forfaldsdatoen, kan det påvirke din berettigelse til at bruge dette produkt. Hvis du undlader at betale, vil dit kort blive låst. Dette kan begrænse din adgang til yderligere finansielle tjenester, som Shopify tilbyder.

Når du ikke foretager en fuld betaling af din saldo, udløser det en række handlinger, der påvirker din kontostatus og dine betalingsprocesser:

 1. Udestående gæld og kortlåsning: Hvis du ikke foretager fuld betaling, vil du have udestående gæld, og dit Shopify Credit-kort låses. Det betyder, at du ikke kan foretage yderligere køb på kortet, før din saldo er tilbagebetalt fuldt ud. Det betyder, at yderligere automatiske betalinger af hele saldoen ikke længere bliver behandlet, hvilket kan påvirke din kontostatus.
 2. Automatiske betalinger baseret på det daglige salg: Betalinger trækkes automatisk fra din konto baseret på dit daglige salg og bruges til din saldo for dit kontoudtog. Disse automatiske betalinger beregnes ud fra dit daglige salg. Procentdelen, der trækkes fra, varierer, afhængigt af om du har Shopify Capital-finansiering eller ej:

  • Hvis du ikke har en Shopify Capital-finansiering, fratrækkes 20 % af dit daglige salgsbeløb.
  • Hvis du har aktiv Shopify Capital-finansiering, fratrækkes 13 % af dit daglige salgsbeløb, indtil du tilbagebetaler din Shopify Capital-finansiering fuldt ud. På dette tidspunkt stiger dit daglige salgsbeløb til 20 %.
 3. Manuel betaling- og gendannelsesproces: På trods af din status med udestående gæld kan og tilskyndes du til at foretage manuelle betalinger for at løse din udestående saldo. Ved at foretage manuelle betalinger, herunder delvise betalinger, kan du arbejde på at afbetale den udestående saldo og låse hurtigere op for din konto.

 4. Oplåsning af konto og genoptagelse af betaling: Efter den udestående saldo er fuldt betalt, låses din Shopify Credit-konto op, og din betalingsplan ændres til normal.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis