Administrer din Shopify Credit-konto

Du kan se din kontoaktivitet, tilgå dine kontoudtog og foretage betalinger fra siden Credit i din Shopify-administrator.

Gennemgå oplysningerne for din næste automatiske betaling

Udestående saldoer på dine kontoudtog debiteres automatisk fra den tilknyttede bankkonto på forfaldsdatoen for betalingerne i hver måned. Du behøver ikke at foretage dig noget på forfaldsdatoen for betaling.

Din opgørelse udstedes den 1. dag i hver kalendermåned efterfulgt af en 25-dages beholdningsperiode, inden betalingen forfalder. Dette betyder, at den udestående saldo på din kontoudtog forfalder den 25. dag efter slutningen af hver månedlig faktureringsperiode.

Der debiteres penge for din automatiske betaling på forfaldsdatoen for hver betaling. Hvis den 25. dag i måneden falder i en weekend eller på en helligdag, debiteres betalingen den næste arbejdsdag (USA). Hvis den 25. dag i måneden falder på en søndag, debiteres betalingen mandag den 26.

Du kan gennemgå dit næste betalingsbeløb og din næste forfaldsdato i Shopify-administrator.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Se afsnittet Næste planlagte betaling i feltet Kontooversigt.

Foretag en manuel betaling

Hvis du er den primære kortindehaver, kan du foretage en manuel betaling af din udestående saldo når som helst. Betalinger, der foretages i løbet af den 25-dages betalingsperiode, tælles med i den seneste kontosaldo. Alle udestående beløb ved slutningen af betalingsperioden debiteres automatisk fra din tilknyttede bankkonto.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Foretag en betaling i feltet Kontooversigt.
 3. Vælg betalingsbeløbet ved at gøre et af følgende:

  • Hvis du vil betale det skyldige beløb for din seneste opgørelse, skal du vælge beløbet med indikatoren for Kontosaldo.
  • Hvis du vil betale det fulde saldobeløb, skal du vælge beløbet med indikatoren Nuværende saldo.
  • Hvis du vil betale et andet beløb end det fulde saldobeløb, skal du vælge Andet og derefter angive det beløb, du vil betale.
 4. Gennemgå din tilknyttede bankkonto for at sikre, at den er korrekt.

 5. Gennemgå betalingsoplysningerne i afsnittet Oversigt, og klik derefter på Send.

Der går normalt 3 arbejdsdage, før betalinger godkendes og vises på din Shopify Credit-konto. Hvis en betaling påbegyndes senere på dagen, behandles den muligvis ikke før den efterfølgende dag. Dette kan medføre en mindre forsinkelse, før den bogføres på din Shopify Credit-konto.

Se dine månedlige Shopify Credit-kontoudtog

Hvis du er den primære kortindehaver eller har en medarbejderkonto med medarbejdertilladelserne Se al Shopify Credit-kontoaktivitet og Administrer betalingsindstillinger, kan du se dine månedlige kontoudtog. Sekundære kortindehavere kan ikke se månedlige kontoudtog.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Månedlige kontoudtog.
 3. Vælg det udtog, du vil se. Udtog vises i en ny fane.

Skift din udbetalingskonto

Betalinger af dit Shopify Credit-firmakort trækkes på den konto, der er knyttet til din Shopify Payments-konto. Du kan ændre den konto, du bruger med Shopify Credit ved at ændre den bankkonto, du bruger med Shopify Payments.

Manglende fuld betaling

Når du ikke foretager en fuld betaling, udløser det en række handlinger, der påvirker din kontostatus og dine betalingsprocesser:

 1. Udestående gæld og kortlåsning: Hvis du ikke foretager fuld betaling, vil du have udestående gæld, og dit Shopify Credit-kreditkort låses. Det betyder, at der ikke vil blive behandlet yderligere automatiske betalinger af hele saldoen, hvilket påvirker din kontostatus. Du kan heller ikke foretage køb med et låst kort.
 2. Manuel betaling og gendannelsesproces: På trods af din status med udestående gæld kan du stadig foretage manuelle betalinger for at starte gendannelsesprocessen. Ved at foretage manuelle betalinger kan du arbejde på at løse den udestående saldo og låse din konto op.
 3. Opkrævning af forfaldne saldoer: Shopify starter opkrævning af forfaldne saldoer ved at trække beløb fra dit daglige salg. Denne proces omfatter daglige betalingsoverførsler, hvor en del af dit salg bruges til at håndtere den udestående saldo.
 4. Automatiske betalinger baseret på det daglige salg: De automatiske betalinger beregnes ud fra antallet af daglige salg. Den procent, der trækkes fra, varierer, afhængigt af om du bruger Shopify Capital-finansiering eller ej:

  • Hvis du ikke bruger Shopify Capital, fratrækkes 20 % af dit daglige salg.
  • Hvis du har aktiv shopify Capital-finansiering, fratrækkes 13 % af dit daglige salgsbeløb.
 5. Oplåsning af konto og genoptagelse af betaling: Når den udestående saldo er fuldt betalt, låses din Shopify Credit-konto op, og din betalingsplan ændres til normal.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis