Konfiguration af Shopify Payments

Bemærk! Shopify-betalinger er kun tilgængelig for butikker i visse lande. Du kan se en liste over understøttede lande under Kan jeg bruge Shopify Payments?.

Opsætning af betalingsnotifikationer

Shopify sender som standard en mail, når der sendes en udbetaling til din bankkonto. Mailen indeholder det betalte beløb og et link til udbetalingen i din butik, så du kan gennemgå den medfølgende ordre og kundeoplysningerne. Du kan slå disse mails til eller fra i dine Shopify Payments-indstillinger.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Administrer i afsnittet Shopify Payments.
 2. Markér eller fjern markeringen af Aktivér meddelelser under Udbetalingsplan i afsnittet Detaljer om udbetaling.
 3. Klik på Gem.

Opsætning af forebyggelse af svindel

Shopify Payments kan foretage udvidede svindelanalysekontroller for at give dig besked om, om der er sandsynlighed for, at en ordre er svigagtig. Shopify Payments har to svindelfiltre, som du kan vælge imellem – nemlig adressekontrolsystemet og CVV:

 • Adressekontrolsystem – Med Adressekontrolsystem sammenlignes den numeriske del af kundens faktureringsadresse og postnummer med de oplysninger, der er registreret hos kreditkortudstederen. Det hjælper med at fjerne en væsentlig del af svindlen, fordi uautoriserede brugere ofte ikke har den korrekte faktureringsadresse.

 • Kontrolkode (CVV) – CVV er et tre- eller firecifret tal, som findes bag på kundens kreditkort. Kreditkortvirksomheder forbyder lagring af CVV-koden, så det, at man beder om CVV-koden, er en metode til at sikre, at en kunde har kortet i sin fysiske besiddelse. Kreditkortoplysninger, som er stjålet fra en shopejerdatabase, er også mindre anvendelige, fordi de ikke bør indeholde CVV-oplysninger.

Bemærk: Det er ikke alle banker, der understøtter sikkerhedskontroller via adressekontrolsystemet og CVV. Når svindelfiltrene via adressekontrolsystemet og CVV er aktiveret, gælder de kun for ordrer, hvor kundens kortudstedende bank understøtter disse kontroller. Hvis en bank ikke understøtter sikkerhedskontroller via adressekontrolsystemet eller CVV, vil ordren blive behandlet, men sikkerhedskontrollen markeres ikke som en risikoindikator i risikoanalyseværktøjet.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Administrer i afsnittet Shopify Payments.
 2. Kontrollér de valgmuligheder, som du vil bruge til automatisk afvisning af debiteringer, i afsnittet Forebyg svindel.
 3. Klik på Gem.

Rediger bankkontooplysninger

Hvis du skifter bank, eller hvis dine bankkontooplysninger ændres, kan du opdatere oplysningerne i dine Shopify Payments-indstillinger. Du skal bekræfte dine gamle bankkontooplysninger for at redigere bankoplysningerne.

Du kan ikke bruge forudbetalte bankkort som bankkontooplysninger til at modtage udbetalinger fra Shopify Payments.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Administrer i afsnittet Shopify Payments.
 2. Klik på Skift bankkonto under Konto til udbetaling i afsnittet Detaljer om udbetaling.
 3. Angiv dine kontooplysninger, og klik derefter på Gem.

Rediger kundens faktureringsopgørelse

Du kan ændre den opgørelse, der vises på din kundes kreditkortregning, når kunden foretager et køb i din butik. Du skal tilføje dit telefonnummer, så kunderne kan ringe til dig, hvis der opstår et problem. Du kan også tilføje navnet på din butik, så dine kunder kan se, hvad kreditkorttransaktionen dækker.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Administrer i afsnittet Shopify Payments.
 2. I afsnittet Kundens faktureringsopgørelse skal du angive en beskrivelse af kundeopgørelsen og dit telefonnummer og derefter klikke på Gem.

Opdater dine skatteoplysninger

Når du opsætter Shopify Payments, skal du angive dine skatteoplysninger. Alle virksomheder skal sende et skatte-id. Hvis du er eneejer og ikke har et skatte-id, kan du sende dit Social Insurance Number (SIN) eller dit Social Security Number (SSN) i stedet.

Hvis det indsendte skatte-id ikke er gyldigt, skal du opdatere det. Når du skal opdatere dine skatteoplysninger, modtager du en mail fra Shopify, og der vises en meddelelse på startsiden for din Shopify-administrator.

Fra den 24. juni 2019 skal du kontakte Shopify Support for at opdatere dine skatteoplysninger.

Rapportering af skat

Som shopejer skal du overholde alle gældende regler, herunder rapportering af skat. Afhængigt af dit organisatoriske retsområde kan Shopify Payments også være forpligtet til at rapportere dit salg til de lokale skattemyndigheder.

USA, Australien og Europa har særskilte krav til skatteindberetning.

USA

I USA skal din den juridiske enhed, der afregner dine betalinger, indsende en 1099-K-formular til IRS (det amerikanske skattevæsen), hvis du opfylder et af følgende kriterier:

 • For kalenderår før 2022: Du modtager mere end 20.000 USD brutto i betalinger, og har mere end 200 transaktioner.
 • For kalenderåret 2022 og nyere: Du modtager mere end 600 USD brutto i betalinger og har et vilkårligt antal transaktioner.
 • Du opfylder statens individuelle grænser.

Shopify skal indsende en 1099-K-formular til IRS (det amerikanske skattevæsen) for de af dine transaktioner, der behandles via Shopify Payments, og du skal indberette disse værdier, når du indberetter indkomstskat. Denne formular genereres af Shopify Payments, og den sendes både til dig og til IRS hvert pr. Det er kun butiksejere, der har adgang til oplysninger med relation til 1099-K-formularen.

Den formular, som du modtager fra Shopify, angiver de transaktioner, der er behandlet via Shopify Payments. Transaktioner, som er blevet behandlet via andre gateways, som f.eks. PayPal, angives på en selvstændig formular, som leveres af denne gateway.

Butiksejere kan downloade en kopi af 1099-K-formularen i betalingsafsnittet i Shopify-administratoren.

Få mere at vide om 1099-K-formularen på IRS' officielle website.

 1. Klik på Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 2. Klik på Dokumenter.
 3. Klik på Download PDF ud for 1099-K-skatteformularen.

Hvis du skal bruge en liste over de transaktioner, som angives på din 1099-K-formular, kan butiksejeren downloade dem i CSV-format.

 1. Klik på Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 2. Klik på Transaktioner.
 3. Klik på Eksportér.
 4. Vælg 1099-K-transaktioner.
 5. Vælg det datointerval af transaktioner, som du vil downloade.
 6. Klik på Eksportér varer.

Australien

I Australien skal du opgive det beløb i GST, der er betalt for transaktionsgebyrer, til staten. For at få disse oplysninger kan du enten downloade en genereret faktura eller eksportere en fil med dine transaktionsoplysninger.

Download en genereret faktura

Du kan downloade månedlige fakturaer, som kan sendes sammen med din skatteindberetning. Hver faktura indeholder det samlede GST, som er betalt for transaktionsgebyrer for alle ordrer, som er afgivet i din butik den pågældende måned. Denne funktion bruger tidszonen UTC, som måske er anderledes end din butiks tidszone. Hvis du ønsker at få en rapport, der bruger din butiks tidszone, kan du eksportere en liste over din butiks transaktioner som en CSV-fil. Det er kun butiksejeren, der kan se afsnittet Dokumenter. Medarbejdere har ikke adgang til dette afsnit, selv hvis de har fuld tilladelse.

Fakturaen for hver måned genereres den 5. i den efterfølgende måned. Fakturaen for juni bliver f.eks. genereret den 5. juli. Hvis du ikke har haft nogen transaktioner med Shopify Payments for en bestemt måned, genereres der ikke nogen faktura for den pågældende måned.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 2. Klik på Dokumenter.
 3. Klik på Download PDF ud for den faktura, som du vil downloade i dialogboksen Skattedokumenter.

Nu kan du sende denne faktura sammen med din skatteindberetning.

Eksportér transaktioner

Du kan eksportere en liste over din butiks transaktioner som en CSV-fil. CSV-filen indeholder en GST-kolonne til australske shopejere.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på knappen Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 2. Klik på Transaktioner.
 3. Klik på Eksportér. Der downloades en CSV-fil i din browser.
 4. Åbn CSV-filen i en regnearkseditor.
 5. Den sidste kolonne i CSV-filen viser det antal GST, der er opkrævet for hver transaktion.
 6. Brug SUM-værktøjet til at beregne det samlede antal GST, som du har opkrævet.

Singapore

I Singapore skal du opgive det beløb i GST, der er betalt for transaktionsgebyrer, til staten. For at få disse oplysninger kan du enten downloade en genereret faktura eller eksportere en fil med dine transaktionsoplysninger.

Download en genereret faktura

Du kan downloade månedlige fakturaer, som kan sendes sammen med din skatteindberetning. Hver faktura indeholder det samlede GST, som er betalt for transaktionsgebyrer for alle ordrer, som er afgivet i din butik den pågældende måned. Denne funktion bruger tidszonen UTC, som måske er anderledes end din butiks tidszone. Hvis du ønsker at få en rapport, der bruger din butiks tidszone, kan du eksportere en liste over din butiks transaktioner som en CSV-fil. Det er kun butiksejeren, der kan se afsnittet Dokumenter. Medarbejdere har ikke adgang til dette afsnit, selv hvis de har fuld tilladelse.

Fakturaen for hver måned genereres den 5. i den efterfølgende måned. Fakturaen for juni bliver f.eks. genereret den 5. juli. Hvis du ikke har haft nogen transaktioner med Shopify Payments for en bestemt måned, genereres der ikke nogen faktura for den pågældende måned.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 2. Klik på Dokumenter.
 3. Klik på Download PDF ud for den faktura, som du vil downloade i dialogboksen Skattedokumenter.

Nu kan du sende denne faktura sammen med din skatteindberetning.

Eksportér transaktioner

Du kan eksportere en liste over din butiks transaktioner som en CSV-fil. CSV-filen indeholder en GST-kolonne for shopejere i Singapore.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på knappen Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 2. Klik på Transaktioner.
 3. Klik på Eksportér. Der downloades en CSV-fil i din browser.
 4. Åbn CSV-filen i en regnearkseditor.
 5. Den sidste kolonne i CSV-filen viser det antal GST, der er opkrævet for hver transaktion.
 6. Brug SUM-værktøjet til at beregne det samlede antal GST, som du har opkrævet.

Europa

Gebyrer for Shopify Payments inkluderer ikke moms (VAT) for butikker i alle andre europæiske lande end Irland. Du skal muligvis tage højde for den lokale gældende momssats ved indberetning af moms. Du kan få disse oplysninger ved at downloade en genereret faktura eller eksportere en fil med dine transaktionsoplysninger.

For butikker i Irland opkræves der 23 % moms ud over Shopify Payments-gebyrerne.

Download en genereret faktura

Du kan downloade månedlige fakturaer, som kan sendes sammen med din skatteindberetning. Hver faktura indeholder den samlede moms, som er betalt for transaktionsgebyrer for alle ordrer, som er afgivet i din butik den pågældende måned. Denne funktion bruger tidszonen UTC, som måske er anderledes end din butiks tidszone. Hvis du ønsker at få en rapport, der bruger din butiks tidszone, kan du eksportere en liste over din butiks transaktioner som en CSV-fil.

Fakturaen for hver måned genereres den 5. i den efterfølgende måned. Fakturaen for juni bliver f.eks. genereret den 5. juli. Hvis du ikke har haft nogen transaktioner med Shopify Payments for en bestemt måned, genereres der ikke nogen faktura for den pågældende måned.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 2. Klik på Dokumenter.
 3. Klik på Download PDF ud for den faktura, som du vil downloade i dialogboksen Skattedokumenter.

Nu kan du sende denne faktura sammen med din skatteindberetning.

Eksportér transaktioner

Du kan eksportere en liste over din butiks transaktioner som en CSV-fil. CSV-filen indeholder en momskolonne for europæiske shopejere.

Fremgangsmåde:

Sådan eksporterer du dine transaktioner:

 1. Klik på Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 2. Klik på Transaktioner.
 3. Klik på Eksportér. Der downloades en CSV-fil i din browser.
 4. Åbn CSV-filen i en regnearkseditor.
 5. Den sidste kolonne i CSV-filen viser den moms, der er opkrævet for hver transaktion.
 6. Brug SUM-værktøjet til at beregne den samlede moms, som du har opkrævet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis