Đang định cấu hình Shopify Payments

Lưu ý: Shopify Payments chỉ dành cho cửa hàng tại một số quốc gia nhất định. Để tìm hiểu danh sách các quốc gia được hỗ trợ, hãy xem Tôi có thể sử dụng Shopify Payments không?.

Thiết lập thông báo thanh toán

Theo mặc định, Shopify gửi cho bạn email bất cứ khi nào có khoản thanh toán gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn. Email bao gồm số tiền và đường liên kết đến khoản thanh toán trong cửa hàng để bạn có thể xem đơn hàng và thông tin chi tiết khách hàng đi kèm. Bạn có thể tắt hoặc bật tính năng nhận những email này trong phần cài đặt Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). 3. Trong phần Payout schedule (Lịch thanh toán) trong mục Payout details (Chi tiết thanh toán), chọn hoặc bỏ chọn Enable notifications (Bật thông báo). 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thiết lập phòng chống gian lận

Shopify Payments có thể thực hiện kiểm tra phân tích gian lận nâng cao để giúp bạn biết liệu đơn hàng có khả năng gian lận hay không. Shopify Payments có hai lớp chống gian lận cho bạn chọn để bật, AVS và CVV:

 • Hệ thống xác minh địa chỉ (AVS) - AVS so sánh phần số của địa chỉ thanh toán, mã bưu điện hoặc mã bưu chính của khách hàng với thông tin trên tệp kèm đơn vị cấp thẻ tín dụng. Điều này giúp giảm đáng kể số lượng gian lận, vì người dùng không được ủy quyền sẽ không có địa chỉ thanh toán chính xác.

 • Giá trị xác minh thẻ (CVV) - CVV là mã số gồm 3 hoặc 4 chữ số ở mặt sau thẻ tín dụng của khách. Công ty thẻ tín dụng cấm việc lưu giữ mã CVV, vì vậy yêu cầu CVV là một cách đảm bảo rằng khách hàng thực sự sở hữu thẻ bên mình. Thông tin thẻ bị đánh cắp từ một cơ sở dữ liệu thương nhân cũng có ít khả năng sử dụng hơn vì không chứa thông tin CVV.

Lưu ý: Không phải tất cả ngân hàng đều hỗ trợ kiểm tra bảo mật AVS và CVV. Khi được bật, lớp chống gian lận AVS và CVV chỉ áp dụng đối với đơn hàng mà ngân hàng cấp thẻ của khách hỗ trợ những bước kiểm tra này. Nếu ngân hàng không hỗ trợ kiểm tra bảo mật AVS hoặc CVV, bước kiểm tra có khả năng sẽ không thành công, ngăn cản hoàn tất thanh toán hoàn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). 3. Trong mục Fraud prevention (Phòng chống gian lận), chọn tùy chọn bạn muốn để tự động từ chối số tiền. 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng

Nếu bạn thay đổi ngân hàng hoặc nếu thông tin tài khoản ngân hàng thay đổi, bạn có thể cập nhật thông tin trong phần cài đặt Shopify Payments. Bạn cần xác minh thông tin tài khoản ngân hàng cũ để chỉnh sửa thông tin về ngân hàng.

Bạn không thể sử dụng thẻ ngân hàng trả trước làm thông tin xác thực tài khoản ngân hàng để nhận các khoản thanh toán từ Shopify Payments.

Lưu ý: Vì lý do bảo mật, chỉ chủ sở hữu cửa hàng mới có thể chỉnh sửa thông tin về ngân hàng trên Shopify Payments của cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).
 2. Trong phần Payout bank account (Tài khoản ngân hàng thanh toán) trong mục Payout details (Chi tiết thanh toán), nhấp vào Change bank account (Thay đổi tài khoản ngân hàng).
 3. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng cũ và thông tin tài khoản ngân hàng mới của bạn, rồi nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Nếu bạn thêm tài khoản ngân hàng Nhật Bản, bạn cần sử dụng chữ cái Kanji (đầy đủ).

Chỉnh sửa sao kê thanh toán của khách hàng

Bạn có thể thay đổi sao kê hiển thị trên hóa đơn thẻ tín dụng của khách hàng khi họ thực hiện mua hàng trên cửa hàng. Cân nhắc thêm tên cửa hàng để khách hàng biết lý do bị trừ tiền trong thẻ tín dụng. Bạn cũng có thể thêm số điện thoại để khách hàng gọi bạn nếu xảy ra vấn đề.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý).
 2. Trong mục Customer billing statement (Sao kê thanh toán khách hàng), nhập mã mô tả sao kê khách hàng và số điện thoại của bạn, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Cập nhật thông tin chi tiết về thuế

Khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần nhập thông tin chi tiết về thuế. Tất cả doanh nghiệp đều cần gửi mã số thuế. Nếu bạn là doanh nghiệp tư nhân một chủ và không có mã số thuế, bạn có thể gửi Số bảo hiểm xã hội (SIN) hoặc bốn chữ số cuối của Số an sinh xã hội (SSN) để thay thế.

Nếu mã số thuế bạn gửi không hợp lệ, bạn phải cập nhật. Khi được yêu cầu cập nhật thông tin chi tiết về thuế, bạn sẽ nhận một email từ Shopify và thông báo hiển thị trên trang chủ của trang quản trị Shopify.

Kể từ ngày 24/06/2019, bạn cần liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để cập nhật thông tin chi tiết về thuế.

Báo cáo thuế

Với tư cách thương nhân, bạn phải tuân thủ tất cả quy định hiện hành, bao gồm báo cáo thuế. Tùy theo khu vực pháp lý, Shopify Payments cũng có thể bị yêu cầu báo cáo doanh số của bạn với cơ quan thuế địa phương.

Hoa Kỳ, Úc và Châu Âu có những quy định về báo cáo thuế riêng biệt.

Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, nếu bạn xử lý hơn 20.000 USD và có hơn 200 giao dịch, bạn phải nộp biểu mẫu 1099-K đến Cục Thuế Nội địa (IRS). Biểu mẫu này do Shopify Payments tạo và được gửi cho bạn cũng như IRS hàng năm.

Chủ sở hữu cửa hàng có thể tải xuống bản sao của 1099-K trong mục thanh toán của trang quản trị Shopify:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Documents (Tài liệu).
 3. Nhấp vào Download PDF (Tải xuống định dạng PDF) cạnh biểu mẫu thuế 1099-K.

Úc

Tại Úc, bạn cần nộp số tiền thuế GST đã thanh toán trên phí giao dịch với chính phủ. Để lấy thông tin, bạn có thể tải xuống hóa đơn đã tạo, hoặc xuất dữ liệu tệp bằng thông tin giao dịch.

Tải xuống hóa đơn đã tạo

Bạn có thể tải xuống hóa đơn hàng tháng để gửi cùng tờ khai thuế. Mỗi hóa đơn bao gồm tổng tiền thuế GST đã thanh toán cho phí giao dịch đối với tất cả đơn hàng tại cửa hàng trong tháng đó. Tính năng này sử dụng múi giờ UTC, múi giờ này có thể khác với múi giờ của cửa hàng. Nếu bạn muốn báo cáo bằng múi giờ của cửa hàng, bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV. Chỉ chủ sở hữu cửa hàng mới vào được mục Documents (Tài liệu). Nhân viên không thể truy cập mục này ngay cả khi họ đã được cấp toàn quyền truy cập.

Hóa đơn hàng tháng được tạo vào ngày mùng 5 của tháng sau. Ví dụ: Hóa đơn tháng 6 được tạo vào ngày 05/07. Nếu bạn không có giao dịch bằng Shopify Payments trong một tháng, sẽ không có hóa đơn nào được tạo cho tháng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Documents (Tài liệu).
 3. Trên hộp thoại Tax documents (Chứng từ thuế), nhấp vào Download PDF (Tải xuống định dạng PDF) cạnh hóa đơn bạn muốn tải xuống.

Bây giờ bạn có thể gửi hóa đơn này cùng tờ khai thuế.

Xuất dữ liệu giao dịch

Bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV. Danh sách này bao gồm một cột GST dành cho thương nhân Úc.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào nút View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 3. Nhấp vào Export (Xuất). Tệp CSV tải xuống trong trình duyệt của bạn.
 4. Mở tệp CSV trong trình biên tập trang tính.
 5. Cột cuối trong tệp CSV hiển thị số tiền thuế GST đã thu trên mỗi giao dịch.
 6. Sử dụng công cụ SUM để tính tổng số tiền thuế GST bạn đã thu.

Châu Âu

Phí Shopify Payments không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với cửa hàng tại Châu Âu, ngoại trừ Ireland. Bạn có thể cần tính thuế GTGT theo thuế suất hiện hành tại địa phương vào tờ khai thuế GTGT. Để lấy thông tin, bạn có thể tải xuống hóa đơn đã tạo hoặc xuất dữ liệu tệp bằng thông tin giao dịch.

Đối với cửa hàng tại Ireland, thuế GTGT 23% được tính bổ sung vào phí Shopify Payments.

Tải xuống hóa đơn đã tạo

Bạn có thể tải xuống hóa đơn hàng tháng để gửi cùng tờ khai thuế. Mỗi hóa đơn bao gồm tổng tiền thuế GTGT đã thanh toán trên phí giao dịch đối với tất cả đơn hàng thực hiện trong cửa hàng tháng đó. Tính năng này sử dụng múi giờ UTC, múi giờ này có thể khác với múi giờ của cửa hàng. Nếu bạn muốn báo cáo bằng múi giờ của cửa hàng, bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV.

Hóa đơn hàng tháng được tạo vào ngày mùng 5 của tháng sau. Ví dụ: Hóa đơn tháng 6 được tạo vào ngày 05/07. Nếu bạn không có giao dịch bằng Shopify Payments trong một tháng, sẽ không có hóa đơn nào được tạo cho tháng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Documents (Tài liệu).
 3. Trên hộp thoại Tax documents (Chứng từ thuế), nhấp vào Download PDF (Tải xuống định dạng PDF) cạnh hóa đơn bạn muốn tải xuống.

Bây giờ bạn có thể gửi hóa đơn này cùng tờ khai thuế.

Xuất dữ liệu giao dịch

Bạn có thể xuất danh sách giao dịch của cửa hàng dưới dạng tệp CSV. Danh sách này bao gồm cột thuế GTGT đối với thương nhân Châu Âu.

Các bước thực hiện:

Để xuất dữ liệu về giao dịch:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào View payouts (Xem các khoản thanh toán).
 2. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 3. Nhấp vào Export (Xuất). Tệp CSV tải xuống trong trình duyệt của bạn.
 4. Mở tệp CSV trong trình biên tập trang tính.
 5. Cột cuối trong tệp CSV hiển thị số tiền thuế GTGT đã thu trên mỗi giao dịch.
 6. Sử dụng công cụ SUM để tính tổng số tiền thuế GTGT bạn đã thu.

Xác minh danh tính của bạn

Shopify và đối tác ngân hàng của mình có thể yêu cầu xác bạn minh danh tính bất kỳ lúc nào. Trong hầu hết trường hợp, bạn phải gửi bản chụp giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp cùng mọi chứng từ kinh doanh theo yêu cầu.

Nếu doanh nghiệp của bạn bắt buộc phải xác minh, chủ sở hữu tài khoản có thể tải lên tài liệu cần thiết từ biểu ngữ xuất hiện trên trang chủ Shopify. Trong quá trình xác minh, các khoản thanh toán có thể bị tạm dừng cho đến khi xác minh được danh tính của bạn, nhưng thông thường cửa hàng vẫn mở và khách hàng vẫn có thể mua sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí