Đang định cấu hình Shopify Payments

Sau đây là những tác vụ tùy chọn mà bạn có thể sử dụng để định cấu hình Shopify Payments.

Bật hoặc tắt thông báo quyết toán

Theo mặc định, Shopify gửi cho bạn email bất cứ khi nào có khoản thanh toán gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn. Email bao gồm số tiền và đường liên kết đến khoản thanh toán trong cửa hàng để bạn có thể xem đơn hàng và thông tin chi tiết khách hàng đi kèm. Bạn có thể tắt hoặc bật tính năng nhận những email này trong phần cài đặt Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

Thay đổi mã mô tả bản sao kê thanh toán

Mã mô tả quyết toán là cách hiển thị khoản quyết toán trên sao kê ngân hàng của bạn. Theo mặc định, mã mô tả sao kê quyết toán của bạn hiển thị dưới dạng Shopify. Nếu bạn ở Vương quốc Anh hoặc Ireland thì mã mô tả sao kê quyết toán sẽ được liệt kê là Earthport PLC Shopify thay vì Shopify.

Một số mã mô tả quyết toán có thể chứa thông tin bổ sung trong sao kê ngân hàng. Mọi thông tin bổ sung đều do ngân hàng thêm và không thể thay đổi.

Bạn có thể thay đổi cách thức hiển thị của các khoản quyết toán bằng cách chỉnh sửa mã mô tả trong cài đặt Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Mã mô tả sao kê phải dài từ 5 đến 22 ký tự. Chỉ hỗ trợ chữ cái ký tự Latin, đồng thời mã mô tả không được chứa ký tự đặc biệt <, >, ', hoặc ".

Các bước thực hiện:

Có thể mất đến 3 ngày làm việc để những thay đổi đối với mã mô tả sao kê quyết toán thể hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn, hoặc sau khi kỳ quyết toán hiện tại kết thúc. Thay đổi mã mô tả chỉ thay đổi hình thức xuất hiện của các khoản thanh toán sau này, không phải các khoản thanh toán trước đây hoặc đang chờ.

Thay đổi cài đặt ngăn chặn gian lận

Khi bạn sử dụng Shopify Payments để xử lý giao dịch trên cửa hàng, chức năng phân tích gian lận nâng cao sẽ tự động được thực hiện. Kết quả phân tích sẽ hiển thị dưới dạng các chỉ số phân tích gian lận trên đơn hàng, giúp bạn quyết định có thực hiện đơn hàng hay không.

Shopify Payments có hai lớp chống gian lận cho bạn chọn để bật, AVS và CVV:

  • Hệ thống xác minh địa chỉ (AVS) - AVS so sánh phần số của địa chỉ thanh toán, mã zip hoặc mã bưu chính của khách hàng với thông tin trên tệp kèm đơn vị cấp thẻ tín dụng.

  • Giá trị xác minh thẻ (CVV) - CVV là mã số gồm 3 hoặc 4 chữ số trên thẻ tín dụng của khách hàng. Công ty thẻ tín dụng cấm việc lưu giữ mã CVV, vì vậy yêu cầu CVV là một cách đảm bảo rằng khách hàng thực sự sở hữu thẻ bên mình. Thông tin thẻ bị đánh cắp từ một cơ sở dữ liệu thương nhân cũng có ít khả năng sử dụng hơn vì không chứa thông tin CVV.

Bạn cũng có thể chọn tự động từ chối bất kỳ giao dịch nào xác minh không thành công bằng cách kích hoạt Từ chối các khoản phí không thể xác minh mã bưu chính AVSTừ chối các khoản phí không thể xác minh CVV. Nếu bạn kích hoạt những cài đặt này thì mọi lần giao dịch không xác minh thành công sẽ bị từ chối và không có đơn hàng nào được đặt.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng

Nếu bạn thay đổi ngân hàng hoặc nếu thông tin tài khoản ngân hàng thay đổi, bạn có thể cập nhật thông tin trong phần cài đặt Shopify Payments. Bạn cần xác minh thông tin tài khoản ngân hàng cũ để chỉnh sửa thông tin ngân hàng.

Bạn không thể sử dụng thẻ ngân hàng trả trước làm thông tin xác thực tài khoản ngân hàng để nhận các khoản thanh toán từ Shopify Payments.

Nếu bạn không nhớ được thông tin tài khoản ngân hàng cũ hoặc không thể xác minh thông tin này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa sao kê thanh toán của khách hàng

Bạn có thể thay đổi sao kê hiển thị trên hóa đơn thẻ tín dụng của khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch mua trên cửa hàng. Bạn phải thêm số điện thoại để khách hàng gọi bạn nếu xảy ra vấn đề. Bạn cũng có thể thêm tên cửa hàng để khách hàng biết lý do bị trừ tiền trong thẻ tín dụng.

Các bước thực hiện:

Một số thông tin công khai bổ sung có thể được thêm vào sao kê hóa đơn của khách hàng, tùy thuộc vào mạng lưới thẻ tín dụng, thương hiệu hoặc ngân hàng phát hành của họ. Quyết định này thuộc về ngân hàng cá nhân.

Cập nhật thông tin chi tiết về thuế

Khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần nhập thông tin chi tiết về thuế. Tất cả doanh nghiệp đều cần gửi mã số thuế. Nếu bạn là doanh nghiệp tư nhân một chủ và không có mã số thuế, bạn có thể gửi Số bảo hiểm xã hội (SIN) hoặc Số an sinh xã hội (SSN) để thay thế.

Nếu mã số thuế bạn gửi không hợp lệ, bạn phải cập nhật. Khi được yêu cầu cập nhật thông tin chi tiết về thuế, bạn sẽ nhận một email từ Shopify và thông báo hiển thị trên trang chủ của trang quản trị Shopify.

Chi tiết về thuế không chính xác có thể khiến quyết toán không thành công. Nếu chi tiết về thuế thay đổi hoặc doanh nghiệp của bạn có quyền sở hữu hoặc thay đổi tên sau khi thiết lập Shopify Payments, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để cập nhật thông tin.

Báo cáo thuế

Với tư cách thương nhân, bạn phải tuân thủ tất cả quy định hiện hành, bao gồm báo cáo thuế. Tùy theo khu vực pháp lý, Shopify Payments cũng có thể bị yêu cầu báo cáo doanh số của bạn với cơ quan thuế địa phương.

Một số quốc gia có yêu cầu báo cáo thuế riêng. Để biết thông tin chi tiết, tham khảo yêu cầu báo cáo thuế đối với từng quốc gia được hỗ trợ.

Điều chỉnh các thẻ tín dụng chính mà cửa hàng chấp nhận

Với Shopify Payments, bạn có thể chọn loại thẻ tín dụng chính mà cửa hàng chấp nhận.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí