Điều kiện hợp lệ để sử dụng Shopify Payments

Shopify Payments là cổng thanh toán tích hợp do Shopify cung cấp. Chỉ những thương nhân đủ điều kiện mới có thể sử dụng Shopify Payments.

Để đủ điều kiện sử dụng Shopify Payments, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Nếu không đủ điều kiện để sử dụng Shopify Payments, bạn có thể thêm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba.

Các loại hình kinh doanh và sản phẩm bị cấm

Trước khi đăng ký Shopify Payments, đảm bảo rằng loại hình kinh doanh và sản phẩm của bạn không bị cấm.

Dưới đây là danh sách danh mục cấp độ cao về sản phẩm và dịch vụ bị cấm theo Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments:

  • Sản phẩm và dịch vụ bị kiểm soát hoặc phi pháp: Sản phẩm hoặc dịch vụ yêu cầu phê duyệt hoặc tuân thủ theo quy định, ví dụ như cần sa và các sản phẩm liên quan, thuốc theo toa, thiết bị y tế, thuốc lá và sản phẩm liên quan, súng, bao súng, đạn dược hoặc vũ khí.

  • Sản phẩm và dịch vụ tài chính: Sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động chuyển tiền, đồng tiền ảo và tiền điện tử, đổi tiền mặt từ séc, hoặc dịch vụ sửa đổi tín dụng.

  • Sản phẩm người lớn: sản phẩm hoặc dịch vụ có chứa nội dung khiêu dâm rõ ràng, ví dụ như video người lớn, nội dung người lớn trả phí theo lượt xem, hoặc tạp chí người lớn.

  • Dược phẩm giả: Dược phẩm và các sản phẩm khác có tuyên bố về sức khỏe không được cơ quan quản lý địa phương hoặc quốc gia xác minh.

  • Sản phẩm và dịch vụ cờ bạc: Sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến cờ bạc, ví dụ như dự đoán thể thao, xổ số, đấu thầu, cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng.

  • Hàng giả: Sản phẩm hoặc dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ như quyền truy cập nhạc giả, quyền sử dụng thương hiệu Shopify hoặc tài liệu được cấp phép khác.

Danh sách sản phẩm và dịch vụ bị cấm này không mang tính toàn diện. Để đảm bảo bạn có thể sử dụng Shopify Payments, xem lại danh sách các loại hình kinh doanh và sản phẩm bị cấm tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động:

Có thể xem thêm thông tin chi tiết trong Điều khoản dịch vụ (ĐKDV) của Shopify Payments.

Nếu Shopify Payments không hỗ trợ loại hình kinh doanh bạn vận hành, hãy xem lại danh sách các cổng thanh toán khác mà Shopify hỗ trợ.

Ngoài các nội dung trên, đảm bảo rằng bạn đọc kỹ Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify bao gồm mục về các mặt hàng bị hạn chế để biết thêm thông tin về sản phẩm và dịch vụ bị cấm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí