Kvalifisering for Shopify Payments

Shopify Payments er en integrert betalingsgateway som tilbys av Shopify. Bare berettigede forhandlere kan bruke Shopify Payments.

For å være berettiget for Shopify Payments må du oppfylle følgende kriterier:

Hvis du ikke er kvalifisert for Shopify Payments, kan du legge til en tredjepartsbetalingsleverandør.

Forbudte bedrifter og produkter

Før du registrerer deg for Shopify Payments må du sørge for at bedriftstypen og produktene dine ikke er forbudt.

Følgende er en overordnet liste over kategorier for forbudte produkter og tjenester som er ikke er tillatt i henhold til vilkårene for bruk av Shopify Payments:

  • Regulerte eller ulovlige produkter og tjenester: produkter eller tjenester som krever lovmessig godkjenning eller overholdelse, slik som cannabis og relaterte produkter, reseptbelagte legemidler, medisinske apparater, tobakk og relaterte produkter, skytevåpen, hylstre, ammunisjon eller våpen.

  • Finansprodukter og -tjenester: produkter eller tjenester knyttet til pengeoverføringer, virtuelle valutaer og kryptovalutaer, sjekkinnbetalinger eller kredittreparasjonstjenester.

  • Voksenprodukter: produkter eller tjenester som inneholder eksplisitt og seksuelt innhold, slik som voksenvideoer, betalt vokseninnhold eller magasiner for voksne.

  • Farmasøytiske produkter: legemidler og andre produkter som fremmer helsepåstander som ikke er bekreftet av et lokalt eller nasjonalt lovmessig organ.

  • Gamblingprodukter og -tjenester: produkter eller tjenester knyttet til gambling, som sportsprognoser, lotterier, budgivning, konkurranser eller trekninger.

  • Forfalskede produkter: produkter eller tjenester som bryter med immaterielle eiendomsrettigheter, som tilgang til forfalsket musikk, bruk av Shopify-varemerker eller annet lisensiert materiell.

Listen over forbudte produkter og tjenester er ikke fullstendig. For å sikre at du kan bruke Shopify Payments, må du gå gjennom listen over forbudte bedriftstyper og produkter for landet der bedriften din driver:

Du finner mer informasjon i vilkår for bruk av Shopify Payments.

Hvis bedriftstypen du driver ikke støttes av Shopify Payments, kan du gå gjennom listen over andre betalingsgatewayer som Shopify støtter.

I tillegg til det ovennevnte må du sikre at du gjennomgår Shopifys godkjente retningslinjer for bruk, inkludert avsnittet om begrensede varer, for å få mer informasjon om forbudte produkter og tjenester.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis