Vanlige spørsmål om Shopify Payments

Finn svar på vanlige spørsmål om Shopify Payments.

Utbetalinger

Hvordan får jeg betalt?

Shopify Payments overfører midler til bankkontoen du har oppgitt på siden Betalingsleverandører i Shopify-administrator. Kontoen du bruker til å godta utbetalinger må være en Shopify Balance-konto, en komplett brukskonto eller en oppdatert konto i Storbritannia og Irland. For mer informasjon om hvilke kontoer du kan bruke kan du se avsnittet om krav til bankkontoer for Shopify Payments i ditt land.

Kan jeg få pengene mine raskere?

Tiden det tar for Shopify Payments å overføre penger til bankkontoen avhenger av betalingsperioden din. Vi kan ikke redusere en individuell kontos betalingsperiode, men vi jobber aktivt med å redusere betalingsperioder for alle kontoer. Du kan gå gjennom alle overføringene til bankkontoen som Shopify Payments forsøker å gjøre på utbetalingsplanen i Shopify-administrator.

Hvis du bruker en Shopify Balance-konto kan du motta Shopify Payments-inntektene så tidlig som etter én virkedag. Virkedager inkluderer ikke helger eller amerikanske helligdager. Hvis du også har aktivert Shop Pay Avdrag, og kunden bruker det i kassen, kan utbetalingen ta inntil tre virkedager.

Hva regnes som en virkedag?

Virkedager er mandag til fredag, med unntak av føderale helligdager for kjøpmenn i USA, og offentlige fridager for kjøpmenn i Canada, Storbritannia, Irland, Australia og New Zealand. Dagen en kunde plasserer en bestilling på butikken bestemmes ut ifra tiden bestillingen ble plassert i UTC-tidssonen.

Hvorfor viser utbetalingen min «betalt» selv om det ikke er blitt gjort noen innskudd?

Vi overfører midler hver dag, men de fleste banker behandler bare overføringer på virkedager. Det betyr at dersom midlene sendes på en helligdag eller i helgen, mottar du sannsynligvis pengene til bankkontoen neste dag banken er åpen. For overføringer som sendes på virkedager bør du motta midlene innen neste dag.

Hvis overføringen ble sendt på en virkedag og du ikke mottar pengene i bankkontoen i løpet av et par dager, betyr det trolig at overføringen mislyktes. Banker kan ta opptil 3–5 virkedager før de informerer oss om mislykkede overføringer, og vi vil da sende ut en varsel og mislykket utbetaling (hvis aktivert i Shopify Payments-kontoinnstillingene) og oppdatere administratorbanneret med årsaken til den mislykkede utbetalingen.

Utbetalingen min mislyktes, hva bør jeg gjøre?

Når en overføring mislykkes blir utbetalinger til bankkontoen din satt på vent frem til problemet er løst. Hvis du vil løse et problem som får overføringene til å mislykkes, kan du følge instruksjonene på Overføring mislyktes-banneret på Utbetalinger-siden. Du kan for eksempel bli bedt om å oppdatere bankdetaljene eller klikke på Prøv utbetaling på nytt.

Hvis du oppdaterer bankkontoen til en gyldig brukskonto forsøkes mislykkede overføringer automatisk på nytt innen de neste 72 timene. Hvis den gjeldende kontoen er gyldig og du ikke er sikker på hvorfor overføringen mislyktes bør du kontakte banken for å undersøke problemet. For å lese mer om mislykkede betalinger kan du se Få betalt med Shopify Payments.

Hvorfor er det 30 dager mellom alle utbetalingene mine?

I noen tilfeller er bestillingene underlagt en 30-dagers utbetalingsperiode på grunn av produktene du selger. Denne utbetalingsperioden kreves av vår betalingspartner for enkelte virksomheter. Du varsles direkte hvis kontoen din krever en 30-dagers utbetalingsperiode i stedet for en vanlig utbetalingsperiode.

Shopify Payments-kontoen din

Shopify Payments-kontoen min er satt på vent, hva bør jeg gjøre?

Når en Shopify Payments-konto er satt på vent, blir Shopify-kontoinnehaveren sendt en e-post med mer informasjon. Hvis du vil løse problemet går du over denne e-posten og svarer direkte på den.

Beskytter Shopify meg mot tilbakebetalinger?

Nei, tilbakebetalinger er ditt ansvar. Shopify kan hjelpe deg ved å gi støttedokumentasjon for å bestride tilbakebetalingen, men det er kortholderens bank som tar avgjørelsen knyttet til utfallet av en tilbakebetaling. Shopify kan ikke endre eller anke bankens beslutning.

Finnes det behandlingsgrenser eller pengereserver?

Det er ingen grense for hvor mye du kan ta imot hver måned eller per transaksjon gjennom Shopify Payments, og midlene overføres til bankkontoen innenfor samme tidsramme, uavhengig av volum.

I sjeldne tilfeller kan vi be om en ekstra pengereserve. Hvis dette er noe vi mener kan være nødvendig for forretningen din, vil vårt kapitalinnskuddsteam kontakte deg direkte for å diskutere dette.

Kan jeg bruke en bankkonto med flere signatorer?

Ja. Den økte sikkerheten som bankene tilbyr, med flere signatarer, brukes til å beskytte endringer på selve kontoen, ikke vanlige transaksjoner inn og ut av den. Hvis kontoen din er konfigurert til mottak automatisert oppgjørssentral (ACH), vil Shopify kunne overføre midler til den.

Er det enkelte forretninger som ikke kan bruke Shopify Payments?

Ja, det er noen typer bedrifter og tjenester som ikke kan bruke Shopify Payments. For mer informasjon om hvilke typer bedrifter som er forbudt kan du se avsnittet om forbudte bedrifter i ditt land.

Hvor kan jeg finne vilkår for bruk for Shopify Payments?

Vilkår for bruk for Shopify Payments og tilknyttede juridiske dokumenter er tilgjengelig fra Shopify Legal.

Hvordan overfører jeg eierskapet av Shopify Payments-kontoen min?

Kontakt Shopify-brukerstøtte hvis du ønsker å overføre eierskap for Shopify Payments-kontoen.

Sted og valuta

Hva slags valuta kan jeg selge med?

Valutaen du kan selge med avhenger av landet forretningen befinner seg i. Se Støttede valutaer for listen over land- og valutapar som støttes av Shopify Payments.

Kan jeg selge med USD i Canada?

Ja, men du må sikre at bankkontoen din er kompatibel. For mer informasjon om hvilke kontoer du kan bruke kan du se avsnittet om krav til bankkontoer for Shopify Payments i ditt land.

Hva er hjemmekort?

Hjemmekort er kredittkort som er utstedt og brukes i samme land eller region der virksomheten din hører hjemme. Det betyr at finansinstitusjonen som utstedte kredittkortet befinner seg i samme land eller område som forretningen din.

Hvis virksomheten din for eksempel er i Japan og en kunde foretar et kjøp med et japansk kredittkort, regnes dette som et kjøp med hjemmekredittkort.

Hva er internasjonale kort?

Internasjonale kort er kredittkort som utstedes og brukes i et annet land eller område enn forretningen din. Dette betyr at finansinstitusjonen som utstedte kredittkortet er i et annet land enn forretningen din.

For eksempel forretningen din er i Tyskland og en kunde handler med et kredittkort i USA, er dette et internasjonalt kredittkortkjøp, fordi kundens kredittkort er fra et annet land eller område enn der forretningen din er.

Hva er europeiske kort?

Europeiske kort er kredittkort som utstedes og brukes i spesifikke land og områder i Europa. Dette betyr at den økonomiske institusjonen som utstedte kredittkortet kan være i et annet land eller område enn forretningen din. Europeiske kort behandles på samme måte som hjemmekort.

Hvis virksomheten din for eksempel er i Nederland og en kunde handler med et kredittkort i Irland, regnes det som et kjøp med europeisk kredittkort. Kundens kredittkort er et europeisk kredittkort, fordi det har blitt utstedt i et støttet europeisk land eller område.

Her er listen over land og områder som støttes som europeiske kort:

Liste over europeiske land og o ogmråder med tilhørende landskoder
Land eller område Landskode
Andorra AD
Østerrike AT
Belgia BE
Bulgaria BG
Kroatia HR
Kypros CY
Tsjekkia CZ
Danmark DK
Estland EE
Færøyene FO
Finland FI
Frankrike FR
Tyskland DE
Gibraltar GI
Hellas GR
Grønland GL
Guernsey GG
Vatikanstaten VA
Ungarn HU
Island ER
Irland IE
Isle of Man IM
Israel IL
Italia IT
Jersey JE
Latvia LV
Liechtenstein LI
Litauen LT
Luxembourg LU
Makedonia MK
Malta MT
Monaco MC
Montenegro ME
Nederland NL
Norge NO
Polen PL
Portugal PT
Romania RO
Saint-Pierre og Miquelon PM
San Marino SM
Serbia RS
Slovakia SK
Slovenia SI
Spania ES
Svalbard og Jan Mayen SJ
Sverige SE
Sveits CH
Tyrkia TR
Storbritannia GB

Inkluderer Shopify Payments-avgifter GST (avgifter for varer og tjenester) i Australia?

Ja. Den gjeldende australske GST-raten på 10 % blir lagt på alle transaksjoner som behandles gjennom Shopify Payments.

Inkluderer gebyrene for Shopify Payments MVA (avgift for varer og tjenester) i Singapore?

Ja. I Singapore belastes den gjeldende MVA-satsen på 7 % på alle transaksjoner som behandles gjennom Shopify Payments.

Hvor kan jeg finne ut hvor mye GST som er blitt samlet inn gjennom Shopify Payments-avgifter?

Du kan eksportere et regneark for transaksjoner som viser hvor mye GST du har betalt.

Inkluderer Shopify Payments merverdiavgift (MVA) for butikker i Europa?

Shopify Payments-gebyrer inkluderer ikke merverdiavgift (MVA) for butikker i Europa, bortsett fra Irland. Det kan være at du må ta høyde for MVA til den gjeldende lokale satsen på MVA-oppgaven din.

Hva er PSD2?

Den 14. september 2019 ble det reviderte betalingstjenestedirektivet, også kjent som PSD2, introdusert i alle land i det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Storbritannia. Det er en forventet overgangsperiode på 18 måneder før nettbutikker i de berørte landene fullt ut samsvarer med PSD2.

PSD2 innfører nye, strenge sikkerhetskrav for elektroniske betalinger for å redusere faren for svindel. Du vil bli PSD2-kompatibel hvis du bruker Shopify Payments gjennom vår integrerte 3D Secure Checkout.

Hva er 3D Secure Checkout?

3D Secure er et ekstra sikkerhetslag for nettbaserte transaksjoner med kreditt- og debetkort. Det legger til et ekstra godkjenningslag for nettbetalinger ved å omdirigere brukeren til kortutstederens domene, og deretter tilbake til nettbutikkens domene for å fullføre betalingen. Nettbutikker i land under PSD2-direktivet krever 3D Secure-kasseintegrasjoner for å være i samsvar med PSD2-direktivet.

Betalinger som er autentisert med 3D Secure er beskyttet av et ansvarsskifte. Når en betaling autentiseres med 3D Secure flyttes ansvaret for uredelige tilbakebetalinger eller tvister fra forhandleren til kortutstederen. Dette ansvarsskiftet fører til at forhandlere ikke lenger er ansvarlige for kostnaden ved en tilbakebetaling eller tvist. Kortutstederne har imidlertid retningslinjer som fjerner ansvarsskiftebeskyttelsen hvis det oppstår for mange tilbakebetalinger. Visas retningslinjer er for eksempel at forhandlere som mottar mer enn 7500 USD i uredelige tilbakemeldinger på én måned ikke lenger kan flytte ansvaret over på kortutstederen.

Hvis du bruker Shopify Payments eller Stripe som betalingsgateway, bruker du automatisk en kasseflyt med 3D Secure. Shopify Payments er optimalisert for å minimere bruken av 3D Secure, og bruker bare 3D Secure når det er påkrevd av utstederbanken for at en transaksjon skal kunne godkjennes.

Hvis du bruker en tredjepartsgateway og krever 3D Secure, kan du bruke Cardinal som leverandør av 3D Secure.

Kjøp og refusjoner

Kan jeg godkjenne flere betalinger på en enkel be med Shopify Payments?

Nei. Du kan kun godkjenne én gang per bestilling, og betalingen kan ikke være større enn bestillingens autoriserte beløp. Dette betyr at kunder ikke kan legge til noe på en eksisterende bestilling. Hvis de vil legge til flere produkter etter en bestilling er plassert, må de opprette en ny bestilling.

Kunden min sier de ble belastet for noe, men jeg finner ingen bestilling, hvorfor?

Mange banker viser belastninger umiddelbart når det er gjort et forsøk på en betaling, selv om betalingen mislyktes. Som regel vil mislykkede betalinger vises som ventende belastninger, men noen banker viser dem som vanlige belastninger. Disse belastningene, uavhengig av status, vises i en kort periode før de reverseres. Hvor lang tid belastningen vises på kundens konto avhenger av banken, men er vanligvis 3-5 dager. Hvis en belastning forblir på kundens konto i mer enn 5 virkedager uten en bestilling, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte for assistanse.

Hvor lang tid tar det før kunden min blir refundert?

I de fleste tilfeller mottar kunden refusjonen innen ti virkedager. Behandlingstiden kan variere mellom banker.

Innenfor autorisasjonsperioden, når en kunde refunderes (enten helt eller delvis) kan det hende kunden ikke ser en varelinje på kontoutskriften for en refusjon, fordi vi justerer det godkjente beløpet for belastningen når den gjøres opp. De kan fortsatt se en belastning som «Ventende» på kontoutskriften inntil perioden utløper.

Hvis du ønsker hjelp med å avgjøre statusen på en refusjon som du har behandlet, kan du ta kontakt med Shopifys støtte for et refusjonreferansenummer.

Hvordan refunderer jeg en bestilling?

Hvis du bruker Shopify Payments og utsteder en refusjon, trekkes beløpet fra den neste tilgjengelige utbetalingen. I de fleste tilfeller mottar kunden refusjonen innen ti virkedager.

Hvis du bruker Shopify Payments og utbetalingen din ikke har nok midler for en retur, er det ulike utfall avhengig av hvor du er lokalisert.

  • I USA, Canada og Australia trekkes saldoen fra bankkontoen din på utbetalingsdagen.

  • I alle andre land trekkes resten av refusjonen fra neste utbetaling til det refunderte beløpet er dekket.

Hvis en negativ utbetaling av saldo mislykkes, prøves utbetalingen på nytt om tre virkedager. Hvis Shopify Payments-kontoen din har en negativ saldo, vil du kanskje ikke være i stand til å utstede en refusjon. Refusjoner oppføres som Ventende til du har gjort nok salg til å ha en positiv saldo på Shopify Payments-kontoen din. Når Shopify Payment-kontoen din har en positiv saldo, kan du utstede en vellykket refusjon.

Refusjoner eller transaksjoner som bidrar til den negative saldoen er oppført som Ventende i Transaksjoner-fanen. Hvis du ikke har nok salg som kommer inn til å fjerne en negativ saldo, kan du gjøre en manuell tilbakebetaling til kontoen. Avhengig av saldoen, og varigheten på etterskudd, kan Shopifys gjenopprettingsteam ta kontakt med butikkeieren direkte for å ta tak i den negative saldoen, og for å holde Shopify Payments-kontoen din i god stand.

Hvis Shopifys gjenopprettingsteam ikke tar kontakt, kan du sende en e-post til recovery_operations@shopify.com for å motta en betalingskobling, slik at du kan gjøre en betaling via debetkort, kredittkort eller bankoverføring.

Kan en refusjon avbrytes?

Nei. Etter du har utstedt en refusjon, kan den ikke avbrytes.

Hvis kortet du har refundert er utløpt eller kansellert, krediteres kundens nye kort med refusjonen. Dersom kunden ikke har noe nytt kort, vil banken vanligvis sende refusjonen til kundens bankkonto.

Hvor lenge må jeg utstede en refusjon?

Den maksimale tidsperioden for utstedelse av en refusjon avhenger av kundens banks evne til å behandle refusjoner for bestillinger etter en lang periode. Vanligvis kan du utstede refusjoner i opptil 120 dager.

Tilbakebetalinger og avslåtte betalinger

Kan jeg refundere en tilbakebetaling?

En tilbakebetaling skjer når et kredittkortselskap refunderer en belastning til kortholderen på din bekostning. En tilbakebetaling kan ikke refunderes når prosessen er startet og midlene tas fra din konto av banken. Hvis tilbakebetalingen bare er en undersøkelse, og midlene ikke er trukket av kredittkortselskapet, er det mulig med en refusjon, selv om det ikke anbefales. Kredittkortselskapet refunderer kunden direkte hvis du taper tilbakebetalingsundersøkelsen.

Hvorfor belastes jeg med en avgift for hver tilbakebetaling?

Når en tilbakebetaling registreres, belastes Shopify Payments for hele beløpet av gebyret for å dekke kostnaden med å behandle kravet. Du kan sende inn bevis for å få løst et krav i din favør. Hvis du vinner kravet vil vi sende hele beløpet (inkludert tilbakebetalingsavgiften) til deg.

Kunden min sa at kravet var en feil. Kan det reverseres?

Ja, men bare kunden din kan gjøre dette. Hvis du har snakket med kunden og de går med på å droppe kravet, bør du be dem kontakte banken deres og si at de vil droppe tilbakebetalingen. Du bør også sende inn bevis til kundens bank, inkludert erklæringen der kunden sier at de vil droppe klagen. Du kan inkludere bevis som:

  • dato og tidspunkt der bestillingen ble sluttført
  • fakturainformasjonen som kunden brukte
  • IP-adressen og landet som ble brukt for bestillingen
  • levering- og sporingsinformasjon for bestillingen.

Kan jeg legge til mer informasjon etter å ha sendt inn en respons?

Du kan sende inn mer bevismateriale for svaret ditt når som helst før forfallsdato for tilbakebetalingen. Forfallsdatoen varierer mellom 7 og 21 dager etter tilbakebetalingen eller etterforskningen ble registrert. Du kan finne informasjon om å se og legge til bevismateriale for en tilbakebetaling under Administrering av tilbakebetalinger og etterforskninger.

Kunden min sitt kjøp ble avslått. Hvorfor?

Det kan være flere grunner til dette. Når vi sender inn en belastning til kundens bank, har de automatiserte systemer som bestemmer om belastningen skal godtas eller ikke. Disse systemene tar hensyn til ulike signaler, for eksempel kundens forbruksvaner, kontosaldo og kortinformasjon som utløpsdato og CVV.

Disse signalene endrer seg stadig, så et tidligere godkjent kort kan bli avvist senere. Selv om all kortinformasjonen er riktig, og kunden tidligere hadde en vellykket betaling, kan en ny belastning fortsatt bli avvist av bankens svindelsikringssystemer.

Kan jeg finne ut mer om avslaget?

Vi viser så mye informasjon som vi mottar fra kundens bank om et avslag i bestillingshistorikken. De fleste avslag er generiske, så vi har ikke mye informasjon om hvorfor en belastning ble avslått.

Hvis kortinformasjonen ser ut til å være riktig, er det best at du får kunden til å kontakte banken deres, spørre om mer informasjon og be om at fremtidige belastninger blir godtatt.

Hvordan kan jeg redusere sannsynligheten for at en belastning blir avslått?

Riktigheten av kortnummeret, utløpsdatoen og CVV er hovedfaktorene som brukes av kundens bank når de bestemmer om en transaksjon skal godtas eller ikke. Innvirkning fra andre data som du samler inn, som adresse eller navn, varierer ut ifra kortmerket. For eksempel vil bare American Express ta hensyn til kundens navn.

Vil jeg fortsatt få e-postmeldinger om tilbakebetalinger hvis jeg stenger butikken?

E-postmeldinger knyttet til tilbakebetalinger sendes fortsatt til stengte butikker og butikker som er satt på pause.

Hvis butikken din er stengt eller satt på pause, og du mottar en e-postmelding om en tilbakebetaling, må du følge koblingen i e-postmeldingen for å logge på og betale for et nytt abonnement for å gjenåpne butikken. Når du har gjenåpnet butikken kan du sende ytterligere dokumentasjon knyttet til tilbakebetalingen.

Hvis du ikke gjenåpner butikken blir bare grunnleggende transaksjonsbasert informasjon sendes med tilbakebetalingen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis