Shopify Payments-refusjoner

På denne siden finner du informasjon om hvordan du behandler refusjoner med Shopify Payments.

Behandle returer med Shopify Payments

Når du utsteder en refusjon gjennom Shopify Payments, trekkes det refunderte beløpet fra neste tilgjengelige utbetaling. Refusjonen merkes som Ventende i inntil to virkedager. Det kan imidlertid ta opp til ti dager før kunden mottar det refunderte beløpet.

Transaksjonsavgifter

Det påløper ingen ytterligere transaksjonsgebyrer når du behandler en refusjon. Det opprinnelige transaksjonsgebyret for kredittkort refunderes imidlertid ikke når du utsteder en refusjon.

Spore refusjoner med Acquirer Reference Numbers (ARN)

Hvis du vil spore refusjonstransaksjonen, kan du se etter et Acquirer Reference Number (ARN) under refusjonsdetaljer i bestillingens tidslinje. ARN-er tilordnes til refusjoner som behandles gjennom Shopify Payments for transaksjoner som involverer et Visa eller Mastercard. Disse unike referansenummerne kan brukes av banker og kredittkortleverandører for å spore transaksjoner.

Løse tvister

Hvis en kunde hevder at de ikke har mottatt en refusjon, kan du oppgi ARN-nummeret og be dem ta kontakt med kredittkortleverandøren for videre undersøkelser.

Utilstrekkelige midler med Shopify Payments

Hvis du bruker Shopify Payments, og det oppstår en situasjon der utbetalingen ikke har tilstrekkelige midler til en retur, vil utfallet variere avhengig av butikkens plassering:

  • Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Irland, Italia, Nederland, New Zealand, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, USA, Østerrike: Saldoen som kreves for refusjonen debiteres fra bankkontoen din. Denne debiteringen skjer på en dag utenfor den vanlige utbetalingsplanen.
  • Alle andre land: Det gjenstående beløpet som kreves for refusjonen trekkes fra fremtidige utbetalinger, inntil refusjonsbeløpet er dekket fullt ut.

Mislykkede debiteringsforsøk med Shopify Payments

Hvis den innledende debiteringen mislykkes, gjøres et nytt forsøk etter tre virkedager. Hvis det nye forsøket også mislykkes, må du endre bankkonto for Shopify Payments eller tilbakebetale den negative saldoen manuelt.

Håndtere en negativ saldo

Hvis Shopify Payments-kontoen har en negativ saldo, og refusjonsstatusen forblir Venter i mer enn to virkedager, varierer løsningsprosessen avhengig av butikkens plassering:

  • Frankrike, Hongkong-SAR, Japan, Romania, Singapore: Negativ saldo dekkes inn av fremtidige salg.
  • Europa (ved bruk av en bankkonto som ikke er i Euro): Negativ saldo dekkes inn av fremtidige salg.
  • Alle andre land og valutaer: Negativ saldo trekkes fra bankkontoen din.

Shopifys gjenopprettingsteam

Avhengig av saldo, og hvor lenge den har vært ventende, kan Shopifys gjenopprettingsteam ta kontakt med deg for å adressere den negative saldoen, og sørge for at Shopify Payments-kontoen din forblir i god stand.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis